До питання про роль П. М. Мілюкова у Лютневій революції 1917 року в Росії

  • Віктор Степанович Золотарьов
  • Наталія Петрівна Олешко кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Ключові слова: Конституційно-демократична партія, революція, Державна Дума, Тимчасовий уряд

Анотація

У статті йдеться про діяльність голови Конституційно-демократичної партії Росії та одного з лідерів ліберально-демократичного руху П. М. Мілюкова напередодні та під час Лютневої революції 1917 р. у Росії. Автори дослідили головні аспекти думської діяльності Мілюкова, визначив його роль у створенні Прогресивного блоку та Тимчасового комітету Державної Думи. Розглядається також участь Мілюкова у подіях 28 лютого 1917 р. щодо стабілізації ситуації у столиці серед військ Петроградського гарнізону та на посаді міністра закордонних справ Тимчасового уряду Росії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віктор Степанович Золотарьов

кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Посилання

Державний архів Російської федерації (далі – ДАРФ). Ф. 579. Оп. 1. Спр. 718, 727, 839, 3514. Особистий фонд П. М. Мілюкова.

Струве П. Б. Идеи и политика в современной России. М.: [Б.и.], 1906. С. 10.

Там само. С. 19.

ДАРФ. Ф. 523. Оп. 3, Спр. 20 Матеріали Прогресивного блоку. Арк. 14.

Милюков П. Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. С. 445.

Исторический опит трех российских революций. Кн. 3. Коренной поворот в истории человечества: Великая Октябрьская революция / [Гл. ред.: П. А. Голуб и др.]. М. 1987. С. 164–165.

Милюков П. Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. С. 450.

Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М.: Наука, 1985. С. 8.

Черменский Е. Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М.: Мысль, 1976. С.25, 26.

Милюков П. Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. С. 452

ДАРФ. Ф. 523. Оп. 3. Спр. 27. Арк. 12. Матеріали нарад ЦК ПНС з думською фракцією.

Милюков П. Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. С. 472.

Там само. С. 483.

ДАРФ. Ф. 523. Спр. 32. Арк. 189. Матеріали нарад ЦК ПНС і фракції ПНС.

Речь. 1917. 28 февраля. «Речь» – щоденна газета, орган ЦК КДП (1906–1917 )

Тыркова–Вильямс А. В. Воспоминания. То, чего больше не будет / Послесл. В. В. Шелохаєва. М.: Слово / Slovo, 1998. С. 299.

Милюков П. Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. С. 459.

Думова Н. Г. Кадетская партия в период первуй мировой войны и февральской революции. М.: Наука, 1988. С. 174.

Милюков П. Н. Воспоминания. М.: Политиздат, 1991. С. 489.

ДАРФ. Ф. 523. Оп. 3. Спр. 839. Арк. 2.

Речь. 1917. 5 марта.

Чернявский Г. И., Дубова Л. Л. Милюков. М.: Молодая гвардия, 2015. С. 402–453.
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Золотарьов, В., & Олешко, Н. (2019). До питання про роль П. М. Мілюкова у Лютневій революції 1917 року в Росії. Дриновський збірник, 10, 314-319. https://doi.org/10.7546/DS.2017.10.28