«Чорні», «внутрішні» та «срібні» болгари (семантика та генеза етнонімів)

  • Олег Борисович Бубенок доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України
Ключові слова: «чорні», «внутрішні» та «срібні» болгари, Костянтин Багрянородний, «Повість минулих літ», «Худуд ал-‘Алам», Іаков Мніх, Іпатіївський літопис, етнонім, семантика, походження

Анотація

У середньовічних письмових джерелах, де описана етнічна ситуація у степах Східної Європи середини Х–XII ст., фігурують незрозумілі назви болгар – «чорні», «внутрішні» та «срібні». Одні дослідники вважають, що ці етнічні терміни семантично були пов’язані між собою. Інші ж учені, навпаки, не бачать між ними зв’язку. Унаслідок проведеного аналізу вдалося встановити, що термін «чорні болгари» означав болгар Північного Приазов’я і міг мати семантичні значення – «головні» або «справжні» болгари. Словосполучення «внутрішні болгари» могло означати болгар степів Подоння і Приазов’я й мало відношення до лівого (західного) крила первинного об’єднання кочових болгар. Що ж до «срібних» болгар, то це було позначення для болгар Східного Приазов’я і Середнього Поволжя та мало семантичне значення «заможні». Як бачимо, назви для болгарських племен Східної Європи не були між собою пов’язані семантично. Це можна пояснити тим, що згадані етнічні терміни дійшли до нас із різних письмових джерел

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-08-20
Як цитувати
Бубенок, О. (2019). «Чорні», «внутрішні» та «срібні» болгари (семантика та генеза етнонімів). Дриновський збірник, 10, 128-140. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/13878