Конструювання «Я-образу» студентів вищих навчальних закладів України в листах «до влади»: складові та особливості (1920–1930-ті роки)

  • Ольга Рябченко Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Ключові слова: студенти, ідентичність, «Я-образ», листи, культурний простір, чистки, рефлексія

Анотація

У статті здійснюється аналіз листів студентів українських вищих навчальних закладів «до влади», визначається їх жанрова специфіка, дається характеристика особистості адресантів за допомогою виділення їхніх основних ідентифікаційних компонентів. У цих листах студенти чітко описують своєпоходження, родинні зв’язки, визначають свої сучасні і майбутніролі у суспільстві, надають собі самооцінку. Такі ідентифікаційні  характеристики важливі дляаналізу процесу формування пролетарської ідентичності. Аналіз листів свідчить, що механізм її формування у студентів 1920–1930-х рр. був усвідомленим, переважно пролетарська ідентичність набувалася під впливом зовнішніх факторів, навіть за готовими стандартами.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ryabchenko O. Studenty radyansʹkoyi Ukrayiny 1920–1930-kh rokiv: praktyky povsyakdennosti ta konflikty identyfikatsiyi. Kharkiv: KHNAMH, 2012. 456 s.; Komarnitsʹkyy O. B. Studenty-pedahohy u modernizatsiyi vyshchoyi osvity Radyansʹkoyi Ukrayiny u 1920–1930-kh rr. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy: TOV «Drukarnya Ruta», 2017. 984 s; Rozhkov A. YU. V kruhu sverstnykov: Zhyznennyy myr molodoho cheloveka v sovet·skoy Rossyy 1920-kh hodov: v 2 t. T. 1. Krasnodar: Perspektyvy obrazovanyya, 2002. 404 s.; Markov A. Chto znachyt bytʹ studentom. Raboty 1995–2002 hh. M.: NLO, 2005. 264 s. ta in.
Lyvshyn A. YA., Orlov Y. B. Pysʹma vo vlastʹ. 1917–1927. Zayavlenyya, zhaloby, donosy, pysʹma v hosudarstvennye struktury y bolʹshevyst·skym vozhdyam. M.: ROSSPÉN, 1998. 664 s.; Lyvshyn A. YA., Orlov Y. B., Khlevnyuk O. V. Pysʹma vo vlastʹ. 1928–1939. M.: ROSSPÉN, 2002. 525 s.; Poslednye pysʹma Stalynu. 1952–1953 hh. Rekonstruktsyya dokumentalʹnoho kompleksa / Sost.: H. V. Horskaya, M. S. Astakhova, V. Dennynhkhaus y dr. M.: ROSSPÉN, 2015. 542 s.
Lavrut O. O. Dzherela do vyvchennya istoriyi student·stva USRR 20-kh rokiv KHKH st. // Istorychnyy arkhiv. Naukovi studiyi. 2011. №6. S. 115–119; Lavrut O. O. «Vidchyt Tsentralʹnoho byuro proletarsʹkoho student·stva do III Vseukrayinsʹkoho zʺyizdu proletarsʹkoho student·stva» yak dzherelo do vyvchennya zhyttya molodi vyshchykh navchalʹnykh zakladiv USRR // «Hileya: naukovyy visnyk»: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. K., 2011. Vypusk 46 (4). S. 219–224.
Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya (dali – TSDAVO) Ukrayiny. F.166. Op. 4. Spr. 700. Ark. 669.
Nekhamkyn V. A. Donos kak sotsyalʹno-psykholohycheskyy fenomen (yz otechestvennoho opyta 1930-kh hodov) // Ystorycheskaya psykholohyya y sotsiolohiya ystoryy. Tom 7. № 2 . 2014. S.66.
Yhnatov V. D. Donoschyky v ystoryy Rossyy y SSSR. M.: Veche, 2014. 416 s.
Orlov A. Taynaya ystoryya stalynskykh prestuplenyy. M.: Vsemyrnoe slovo, 1991. 352 s.
Voroh napyraye. Do chystky vyshiv (KHINO) // Student revolyutsiyi. 1930. № 4. S. 49. Pidpys: O. K-n.
Derzhavnyy arkhiv Odesʹkoyi oblasti. F. R-1593. Op. 1. Spr. 780. Ark. 79.
Lyst do redaktsiyi «Student Zhovtnya» // Student zhovtnya. Orhan studentiv, profesoriv, vykladachiv ta sluzhbovtsiv instytutiv: Inzhenerno-ekonomichnoho, plyanovo-ekonomichnoho, obminu y rozpodilu ta Radyansʹkoho budivnytstva i prava. Kharkiv, 1931. 2 sichnya. №6 (58). Pidpys: chlen partiyi Kravtsov
Khto roz·hlyadatyme skarhy vstupnykiv do VYShiv // Visty. 1929. 13 veresnya.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 2. Spr. 1573. Ark. 417.
Tam samo. Op. 9. Spr. 315. Ark. 28.
Tam samo. Op. 6. Spr. 10514. Ark. 444.
Tam samo. Op. 9. Spr. 1736. Ark.210.
Tam samo. Op. 9. Spr. 1736. Ark.13.
Tam samo. Op. 9. Spr. 1736. Ark. 13.
Tam samo. Op. 6. Spr. 10558. Ark. 34.
Tam samo. Op. 9. Spr. 52. Ark. 303.
Mylʹchyna V. A. O Byuffone y eho «Style» // Novoe lyteraturnoe obozrenye. 1995. № 13. S. 157–165. URL: http://www.infoliolib.info/philos/buffon/bufmilch.html (data obrashchenyya: 04.09.17).
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 6. Spr. 10514. Ark. 444.
Harba V. Na rozputtyakh (do istoriyi odnoho pokolinnya). Nʹyu-York, 1976. S. 320
Dyv.: Ryabchenko O. L. Chystky student·sʹkoho skladu vyshchykh navchalʹnykh zakladiv radyansʹkoyi Ukrayiny u 1920-ti roky // Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal. 2010. № 5. S. 136–152.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 6. Spr. 10513. Ark. 3.
Tam samo. Spr. 10510. Ark. 131.
Sorokyn A. Pyonery strany Sovetov: pysʹma vo vlastʹ // Rodyna. 2013. № 12. S. 96.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 2. Spr. 1573. Ark. 221–223.
Tam samo. Op.4. Spr.710. Ark.154,155.
Tam samo. Op. 2. Spr. 1573. Ark. 341.
Tam samo. Op. 6. Spr. 10558. Ark. 722 zv.
Visty VUTSVK. 1930. 22 lyutoho.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 9. Spr. 324. Ark. 393.
Tam samo. Op. 4. Spr. 712. Ark. 23–24.
Rosiysʹkyy derzhavnyy arkhiv sotsialʹno-politychnoyi istoriyi. F.142. Op.1. Spr.481. Ark.9.
TSDAVO Ukrayiny. F. 166. Op. 9. Spr. 1417.Ark. 116–117.
Tam samo. Op. 2. Spr. 1573. Ark. 221–223.
Tam samo. Op. 5. Spr. 604. Ark. 79–79 zv.
Tam samo. Op. 5. Spr. 604. Ark. 79 zv.
Tam samo. Op. 4. Spr. 710. Ark. 160–161.
Опубліковано
2019-07-20
Як цитувати
Рябченко, О. (2019). Конструювання «Я-образу» студентів вищих навчальних закладів України в листах «до влади»: складові та особливості (1920–1930-ті роки). Дриновський збірник, 11, 344-353. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.39