Професійна підготовка болгар в університетах Російської імперії (1878–1915 рр.)

  • Тетяна Бурда Київський міжнародний університет
Ключові слова: болгари, Болгарська держава, навчання, Російська імперія

Анотація

У статті досліджуються основні особливості професійної підготовки болгар в університетах Російської імперії після завершення російсько-турецької війни 1877–1878 рр. Визначено причини професійної підготовки болгар у вищих навчальних закладах імперії та проаналізовано документальну базу, на основі якої регламентувався процес навчання іноземних студентів. У статті розкривається фінансовий аспект допомоги болгарським студентам, а також висвітлено їх професійну діяльність на батьківщині.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Tanchev I. Bŭlgarskatadŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1994. S. 9.
Obshtiĭ ustav Imperatorskikh rossiĭskikh universitetov 1884 goda. Khar’kov: Universitet·skaya tipografiya, 1911. S. 8.
Kolev Ĭ. Bŭlgarskata inteligentsiya 1879–1912. Sofiya: Sv. Kliment Okhridski, 1992. S. 57–58.
Manafova R. V. Inteligentsiya s evropeĭski izmereniya (1878–1912). Sofiya, 1994. S. 51.
Derzhavniĭ arkhív m. Kiêva (dalí – Derzharkhív m. Kiêva). F. 16. Op. 321. Spr. 136. Ark. 2–3.
F. 16. Op. 321. Spr. 136. Ark. 3.
F. 16. Op. 321. Spr. 136. Ark. 4.
F.16. Op. 369. Spr. 31. Ark. 16.
Tsentral’niĭ derzhavniĭ ístorichniĭ arkhív Ukraí̈ni, m. Kií̈v (dalí – TSDÍAK Ukraí̈ni). F. 711. Op. 3. Spr. 2576. Ark. 2.
Manafova R. V. Inteligentsiya s evropeĭski izmereniya (1878–1912).Sofiya, 1994. S. 28–29.
Tanchev I. Bŭlgarskata dŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1994. S. 16.
Manafova R. V. Inteligentsiya s evropeĭski izmereniya (1878-1912). Sofiya, 1994. – S. 51.
Iz arkhiva na Konstantin Irechek. / Petŭr Miyatev. – T. ÍÍ. – Sofiya: Bŭlgarskata akademiya na naukite, 1959. – S. 134.
Tanchev I. Bŭlgarskata dŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1994. S. 11.
Sŭchineniya na M. S. Drinova / Pod red. na prof. V. N. Zlatarski. T. ÍÍÍ. Sofiya: Dŭrzhavna Pechatnitsa, 1915. S. 13.
Dŭrzhaven vestnik. 1891. № 139. Sofiya. 26 yuniĭ. S. 3; Dŭrzhaven vestnik. 1891. № 245. Sofiya, 4 noemvriĭ. S. 1–2.
Sokhan’ P. S. Ocherki istorii ukrainsko-bolgarskikh svyazeĭ. K.: Naukova dumka, 1984. S.165.
Tanchev I. Bŭlgarskata dŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1994. S. 148.
Derzharkhív m. Kiêva. F. 16. Op. 369. Spr. 24. Ark. 19.
Dŭrzhaven vestnik. 1891. № 139. Sofiya, 3 avgusta. S. 5; Dŭrzhaven vestnik. 1891. № 167. Sofiya, 26 yuniĭ. S. 5; Dŭrzhaven vestnik. 1891. № 245. Sofiya. 4 noemvriĭ. S. 1–2.
Tanchev I. Bŭlgarskata dŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1994. S. 148.
Derzharkhív m. Kiêva. F. 16. Op. 369. Spr. 2. Ark. 187–189.
Tanchev I. Bŭlgarskata dŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1994. S. 147.
TashevT. Ministrite na Bŭlgariya 1879–1999. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1999. S. 31–32.
Sokhan’ P. S. Ocherki istorii ukrainsko-bolgarskikh svyazeĭ. K.: Naukova dumka, 1984. S. 165.
Derzharkhív m. Kiêva. F. 16. Op. 369. Spr. 24. Ark. 74.
Tanchev I. Bŭlgarskata dŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1994. S. 114–119, 173.
Derzharkhív m. Kiêva. F. 16. Op. 369. Spr. 29. Ark. 34.
F 16. Op. 469. Spr. 295. Ark. 189.
Derzhavniĭ arkhív Odes’koí̈ oblastí (dalí – Derzharkhív Odes’koí̈ obl.). F. 45. Op. 4. Spr. 2612. Ark. 110–111.
Dŭrzhaven vestnik. 1891. № 245. Sofiya. 4 noemvriĭ. S. 1–2.
Derzharkhív Odes’koí̈ obl. F. 45. Op. 4. Spr. 2612. Ark. 121.
Manafova R. V. Inteligentsiya s evropeĭski izmereniya (1878–1912). Sofiya, 1994. S. 54–55.
Derzharkhív m. Kiêva. F. 16. Op. 469. Spr. 295. Ark. 49.
Tanchev I. Bŭlgarskata dŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Marin Drinov, 1994.S. 116.
Manafova R. V. Inteligentsiya s evropeĭski izmereniya (1878–1912). Sofiya, 1994. S. 59.
Derzharkhív Odes’koí̈ obl. F. 45. Op. 4. Spr. 2612. Ark. 4–7.
Vŭrkhoven kasatsionen sŭd na na Respublika Bŭlgariya. Predsedateli. URL: http://www.vks.bg/vks_p01_05.htm. (data zvernennya: 01.04.16).
Tsurakov A. Entsiklopediya Pravitelstvata na Bŭlgariya. Khronologiya na politicheskiya zhivot 1879–2005. Sofiya: Petr Beron, 2005. S. 81.
Metev L. Vidni bŭlgarski pravnitsi 1879–1944. Sofiya: Atlas, 2013. S. 28.
Nauchen arkhiv na Bŭlgarskata akademiya na naukite (NA na BAN). F. 51K. Op. 1. A. E. 9. L. 112.
Bŭlgarskata vŭzrozhdenska inteligentsiya: uchiteli, sveshtenitsi, monasi, visshi dukhovnitsi, aptekari, pisateli, izdateli, knizhari, tŭrgovtsi, voenni...: Entsiklopediya. Avramova, V. Vasileva, D. Davcheva i dr. Sofiya: Petŭr Beron, 1988. S. 303.
TSDÍAK Ukraí̈ni. F. 711. Op. 3. Spr. 2576. Ark. 3.
Metev L. Vidni bŭlgarski pravnitsi 1879–1944. Sofiya: Atlas, 2013. S. 46.
Gŭrder B. Zabraveniyat stroitel na nova Bŭlgariya. URL: http://liternet.bg/publish4/bgyrdev/podir/01_09.htm. (data zvernennya: 23.08.16).
Tsurakov A. Entsiklopediya Pravitelstvata na Bŭlgariya. Khronologiya na politicheskiya zhivot 1879–2005. Sofiya: Petr Beron, 2005. S. 81.
Derzharkhív Odes’koí̈ obl. F. 45. Op. 4. Spr. 3054. Ark. 1.
Dimitŭr Tonchŭv // Ministerstvona finansite na Respublika Bŭlgariya. URL: http://www.minfin.bg/bg/page/117. (data zvernennya: 23.07.17).
Metev L. Vidni bŭlgarski pravnitsi 1879–1944. Sofiya: Atlas, 2013. S. 59.
NA na BAN. F. 51K. Op. 1. A. E. 9. L. 117.
Tanchev I. Bŭlgarskata dŭrzhava i uchenieto na bŭlgari v chuzhbina. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1994. S. 146.
NA na BAN. F. 1K. Op. 2.A. E. 1042. L. 6.
Tashev T. V. Ministrite na Bŭlgariya 1879–1999. Sofiya: Prof. Marin Drinov, 1999. S. 456.
Manafova R. V. Inteligentsiya s evropeĭski izmereniya (1878–1912). Sofiya, 1994. S. 62.
Tsurakov A. Entsiklopediya Pravitelstvata na Bŭlgariya. Khronologiya na politicheskiya zhivot 1879–2005. Sofiya: Petr Beron, 2005. S. 51.
Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Бурда, Т. (2019). Професійна підготовка болгар в університетах Російської імперії (1878–1915 рр.). Дриновський збірник, 11, 141-148. https://doi.org/10.7546/DS.2018.11.17