Новые императорские моливдовулы из Херсона (к вопросу о малых печатях византийских императоров)

  • Н. А. Алексеенко

Анотація

Резюме

Алексеєнко М. О. Нові імператорські молівдовули із Херсона

На Херсонеському городищі молівдовули імператорів є достатньо компактною групою пам’яток, більшість з яких датується VI—VII ст. Нові знахідки розширюють ці межі й дають нові дані.

Перша печатка Юстиніана І суттєво відрізняється від його традиційних булл, копіює тип соліда VI  ст.; друга  — подає одного з представників династії Дуків — Михайла  VII. Обидві відносяться до так званих «малих» печаток імператорів. Не виключено, що вони були своєрідними «сурогатами» хрисовулів. Їх наявність серед пам’яток сфрагістики дозволяє побачити в цьому реальний факт існування у візантійській бюрократичній практиці двох типів свинцевих імператорських печаток.

Очевидно, в окремих випадках для імператорських послань спеціального призначення існувала особлива печатка, що копіювала тип або хрисовула, або офіційної золотої монетної емісії.

Ключові слова: Візантія, імператор, сфрагістика, печатка, монети.

 

Summary

N. Alekseienko. New Imperial Molybdoboyllo from Cherson

On the Chersonese ancient settlement molybdoboyllo of the Byzantin emperors constitute quite a compact group of monuments, the majority of which belong to the VI—VII century. The new finds widen these time-frame and give new information.

The first stamp of Yustinian I differs considerably from his traditional bulls, it copies the VIth century solide type, the second presents Mikhail VII, one of the representatives of the Duk dynasty. Both refer to the so-called “small” emperor stamps. It is possible that they were a kind of “surrogate” chrisovul. Their presence among the monuments of Sigillography shows the existence of two types of lead emperors stamps in the byzantine bureaucratic practice.

Evidently, in separate cases a special stamp was used for the specific imperial messages, which was a copy of either chrisovul, or of the official gold monetary emission.

Key words: Bizantium, emperor, Sigillography, seal, coins.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-24
Цитовано
Як цитувати
Алексеенко, Н. А. (2016). Новые императорские моливдовулы из Херсона (к вопросу о малых печатях византийских императоров). Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 8. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5064

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)