О византийском принципе перенесения сакрального пространства на примере херсонского храма Богоматери Влахернской

  • С. Б. Сорочан

Анотація

Резюме

Сорочан С. Б. Про візантійський принцип перенесення сакрального простору за прикладом херсонського храму Богоматері Влахернської

Приклад візантійського Херсону відкриває щільні ідеологічні зв’язки двух храмів: місцевого храма Богоматері Влахернської та прославленого храма Богоматері Влахернської в  Константинополі. Обидва храми були створені та реконструйовані в  один час, мали схожі розміри, розташовувалися біля міста, в  передмісті, поряд з  затокою, були оточені стінами, мали сакральні реліквії й агіасму Св. Джерела. Обидва храми користувалися великим успіхом у  паломників, які приходили з  різних земель. Це були сакральні місця, які оберігали Імперію. Вони підтверджують існування в  ромеїв принципу перенесення сакрального простору, яке фактично здійснювалося з  ідеологічних копій. Такі храми відігравали роль своєрідних ретрансляторів божественної сили. Вони підносили у  візантійців відчуття захищеності.

Ключові слова: Візантія, церква, реліквія, Богородиця, копія, Херсон.

 

Summary

S. Sorochan. About a Byzantian Principle of Transferring the Sacrel Space on a Temple of Theotokos of Blachernai in Cherson

The example of Byzantian Cherson finds out close igealogical connection of two temples local temple of Theotokos of Blachernai and glorified temple of Theotokos of Blachernai in Constantinopel. Both temples were created and reconstructed approximately in one time, had similar sizes, were located near to city or in suburb, near a bay, surrounded by the walls, had sacrel relics and agyasma of a Sacrel Source. Both temples used the great popularity at piligrims, which came from different lands. It were the sacrel places, which protected the Empire. Therefore it is possible to speak about existence at byzantiens a principle of transferring sacrel space, by virtue of which ideological copies the same temples played a role of retranslation of heavenly force. It increased consciousness feeling of security at byzantiens.

Key words: Byzantium, charch, relic, Theotokos, copy, Cherson.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-24
Цитовано
Як цитувати
Сорочан, С. Б. (2016). О византийском принципе перенесения сакрального пространства на примере херсонского храма Богоматери Влахернской. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 8. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5058

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>