Великая Армения во время третьей войны Рима с Митридатом VI

  • С. Д. Литовченко

Анотація

Резюме

Литовченко С. Д. Велика Вірменія під час третьої війни Риму з  Мітрідатом VI

Стаття присвячена римсько-вірменським відносинам у  70–69  рр. до н. е., наслідком яких стала війна між Римом та Великою Вірменією. Частина сучасних вчених неодноразово дорікала вірменському царю Тіграну II за відмову від допомоги своєму союзнику Мітрідату  VI та непідготовленість країни до війни. Інші дослідники вважали, що вірменський цар готувався до нападу на римлян, але його випередив римський полководець Луцій Лукулл.На наш погляд, Тігран II свідомо уникав контактів з  Мітрідатом VI, тому що намагався не пошкодити відносини з  Римом. Навіть після втечі понтійського царя до Вірменії Тігран II відмовився навіть від зустрічі з  ним. Коли виникла загроза війни з  Римом, вірменський цар відмовився від підготовки до воєнних дій, щоб не спровокувати Луція Лукулла. Однак Тігран II не очікував, що Лукулл може напасти на Вірменію без дозволу з  Риму, саме тому Велика Вірменія була зовсім не готова відбити атаку римських легіонів.

Ключові слова: Велика Вірменія, Тигран ІІ, Мітрідат VI, Рим, Л. Лукулл.

 

Summary

S. Litovchenko. Great Armenia During the Third War of Rome with Mithridates VI

The article is devoted to the Roman-Armenian relations in 70–69 BC which resulted to the war between Rome and Great Armenia. A number of modern scientists accused Tigranes II of refusing to help his ally Mithridates VI and of the country’s unavailability to the war. Other researchers considered, that the Armenian king was preparing for the war, but Roman commander Lucullus outstripped him. In our opinion, Tigranes II deliberately avoided contacts with Mithridates VI as he intended not to spoil the relations with Rome. Even after the flight of the Pontic king to Armenia Tigranes II refused to meet him. When there a threat of war with Rome arose, the Armenian king refused to prepare for military actions not to provoke Lucullus. However Tigranes II did not expect, Lucullus to be able to attack Armenia without the permission of Rome, therefore Great Armenia was absolutely not ready to reflect the intrusion of the Roman legions.

Key words: Great Armenia; Tigranes II, Mithridates VI, Rome, L. Lucullus

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-24
Цитовано
Як цитувати
Литовченко, С. Д. (2016). Великая Армения во время третьей войны Рима с Митридатом VI. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 8. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5052

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>