Из истории крестьянства фракийских земель в первых веках н. э.

  • А. П. Мартемьянов

Анотація

Резюме

Мартем’янов О. П. З  історії селянства фракійських земель у  перших століттях н. е.

Характерною рисою соціально-економічного життя сільського населення Римської імперії прийнято вважати кругову поруку, але на сьогодні її існування для більшості провінцій Риму не є  установленим фактом. Стаття присвячена розгляду питання про можливість існування кругової поруки селянства в  Нижній Мезії та Фракії. На підставі аналізу відомих написів із Хорадагей, Скаптопари й Пізосу, автор доходить висновку, що у  світлі цих текстів наявність кругової поруки селянства східнобалканських провінцій Риму не є  очевидною. Разом з  тим, залучення аналогічних свідчень з  інших провінцій, і  перш за все з  Єгипту, дозволяє розглядати можливість її існування у  перших століттях н. е. у  фракійських землях як цілком припустиму.

Ключові слова: Фракія, Нижня Мезія, селянство, кругова порука.

 

Summary

A. Martemyanov. From the History of the Peasantry of the Thracian Lands in the First Centuries A.D.

The article is devoted to the question about the existence of the mutual responsibility of peasants for the tasks imposed on them in the East Balkan Roman provinces Thrace and Lower Moesia. The author tries to analyse the data concerning it of the well-known inscriptions from Choradagei, Scaptopara and Pizos. The results of this analysis testify that the existence of collective guarantee in the rural settlements of Lower Moesia and Thrace is not obvious. But in the light of the analogies from other provinces of the Roman Empire, and especially from the Egypt, the presence of the collective guarantee of peasantry of the Thracian lands in the first centuries A.D. is seemed possible.

Key words: Thrace (Thracia), Lower Moesia (Moesia Inferior), peasantry, collective guarantee.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Мартемьянов, А. П. (2016). Из истории крестьянства фракийских земель в первых веках н. э. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 9. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/5003

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)