Погребения с западной ориентировкой Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры (по материалам 2010 г.)

  • В. С. Аксёнов

Анотація

Резюме

Аксьонов В. С. Поховання з західною орієнтацією Нетайлівського ґрунтового могильника салтівської культури (за матеріалами 2010 р.)

Робота присвячена чотирьом похованням (№ 499, 505, 506, 508), що були досліджені у 2010 р. спільною археологічною експедицією Харківського історичного музею та Харківської державної академії культури на Нетайлівському грунтовому могильнику салтівської археологічної культури. Поховання № 499, 508 належали вершнику, про що свідчать покладені у могили предмети кінського спорядження (вудила, стремена, пряжки). Серед речей, що походять з поховання № 508, привертає увагу пряжка від ременів вуздечки, котра дозволяє датувати це поховання кінцем VIII—початком IX ст. Інші відкриті у 2010 р. поховання з західної орієнтировкою небіжчиків датуються тим же самим часом. Відкриті поховання належать представникам тюркського етносу (проболгарам), що мешкало в степовій частині Подонцов’я (на території «Чорної Болгарії»). Вони потрапили до району сучасного Верхнього Салтова разом з головними виконавцями центральної адміністрації Хозарського каганату у верхній течії Сіверського Дінця (одним з різновидів власне хозар). По відношенню основної маси «нетайлівців» проболгари займали підлегле положення.

Ключові слова: салтівська культура, Нетайлівський могильник, поховання, хозари, чорні болгари.

 

Summary

V. Aksyonov. West Oriented Burials of the Netaylivka Burial Ground of the Saltov Archaeological culture (by Materials of 2010)

The work is devoted to 4 burials (499, 505, 506, 508) investigated in the 2010 by the joint archaeological expedition of Kharkiv History Museum and Kharkiv State Culture Academy at the Netaylivka burial ground of the Saltov archaeological culture. Burials 499 and 508 belonged to warrior-riders. Such items of horses’ equipment as bits, stirrups and buckles were placed in graves. The buckle of bridle straps stands out among the inventory of sepulture 508 allows date this grave as late VIII—early IX centuries A. D. Other west oriented burials excavated in 2010 can be dated the same time. Investigated burials belonged to such Turkic ethnic group’s members as prebulgarians inhabited podontsovje steppes, at the territory of the “Black Bulgaria”. They have moved to the region of the modern Verkhniy Saltiv with main executors of the Khazar khaganat’s central government. In reference to the major mass that left Netaylivka burial ground the prebulgarians had dependent status.

Key words: Saltov culture, Netaylivka burial ground, burials, Khazars, Black Bulgarians.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-20
Цитовано
Як цитувати
Аксёнов, В. С. (2016). Погребения с западной ориентировкой Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры (по материалам 2010 г.). Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 10. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4975

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>