Коронация Птолемея I и возникновение эллинистической монархии

  • К. Ю. Нефедов

Анотація

Резюме

Нефедов К. Ю. Коронація Птолемея І та виникнення елліністичної монархії

У статті розглянуто проблему прийняття царського титулу Птолемеєм І. Аналізуючи фрагмент історичного твору, що зберігся на папірусі P. Köln 247 та документальні свідоцтва, автор встановлює дату та обставини коронації Птолемея та доходить висновку, що ця подія відбулася більш ніж за рік після коронації Антигона Одноокого, під час облоги Родосу його сином Деметрієм Поліоркетом наприкінці 305 — на початку 304 рр. до н. е. Агресія проти Родосу була використана Птолемеєм як прецедент для проголошення себе альтернативним царем в колишній імперії Олександра Македонського.

Ключові слова: Східне Середземномор’я, елліністичний Єгипет, епоха діадохів, Птолемей І, елліністична монархія.

 

Summary

K. Nefedov. Coronation of Ptolemy I and the Rise of the Hellenistic Kingship

The article deals with the problem of assumption of kingship by Ptolemy I. Analyzing the fragment of the historical work in P. Köln 247 and documental evidences, the author considered the date and circumstances of coronation of Ptolemy I and concluded that this event took place more than year after the coronation of Antigonos the One-Eyed, during the siege of Rhodes by Demetrios poliorketes in late 305 — early 304 BC. Aggression against Rhodes had been used by ptolemy as a precedent for his own proclamation of an alternative king in the former empire of Alexander the Great.

Key words: The Eastern Mediterranean, Hellenistic Egypt, the age of Diadochi, Ptolemy I, Hellenistic Kingship.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-02-19
Цитовано
Як цитувати
Нефедов, К. Ю. (2016). Коронация Птолемея I и возникновение эллинистической монархии. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 12. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/4881