Дослідження археологічної кераміки в період діяльності Всеук- раїнського археологічного комітету

  • Виктория Владимировна Котенко Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опош- не, ведущий научный сотрудник; Институт керамологии отделения Института народове- дения НАН Украины (г. Полтава), младший научный сотрудник
Ключові слова: історія науки, археологія, кераміка, Всеукраїнський археологічний комітет, видання.

Анотація

У статті розглядаються основні тенденції в дос лідженні давньої кераміки в Україні в період від середини 20-х до першої третини 30-х рр. ХХ ст. У цей час головний науковим органом з організації археологічних розкопок і охорони пам’яток був Всеукраїнський археологічний комітет. Період його діяльності характеризується активізацією розкопок по всій території України.

ВУАКом було видано кілька збірників, де були викладені основні результати археологічної діяльності даного періоду. У цих матеріалах міститься інформація також про дослідження давньої кераміки, яка є цінним історичним джерелом у питаннях давніх технологій, культури, економіки та побуту населення різних археологічних культур.

Вдалося з’ясувати, що в 20–30-і рр. ХХ cт. в українській археології були закладені методичні основи роботи з масовою керамікою і з окремими глиняними виробами.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Шовкопляс І. Г. Археологічні дослідження на Україні (1917–1957). Огляд вивчення археологічних пам’яток. — К., 1957.

Нестуля С. Становлення Всеукраїнського археологічного комітету ВУАН (середина 1920-х років). — Полтава, 1997.

Трипільська культура на Україні. — К., 1926. — Вип. 1.

Бурдо Н. Б. Трипільська культура — 110 років досліджень // Археологія. — 2005. — №4.

Болтенко М. Кераміка з Усатова // Трипільська культура на Україні. — 1926. — Вип. 1.

Бурдо Н. Б. Теракота трипільської культури // Давня кераміка України. Археологічні дже- рела та реконструкції. — 2002. — Ч. 1.

Козловська В. Точки Трипільської культури біля с. Сушківки на Гуманщині. (Розкопи року 1916) // Трипільська культура на Україні. — 1926. — Вип. 1.

Козловська В. Кераміка культури А. (З додатком щоденника розкопів р. 1925 у с. Верем’ї) // Трипільська культура на Україні. — 1926. — Вип. 1.

Гамченко С. Спостереження над даними дослідів Трипільської культури 1909–1913 рр. // Трипільська культура на Україні. — 1926. — Вип. 1.

Чикаленко Л. Нарис розвитку української неолітичної мальованої кераміки // Трипільська культура на Україні. — 1926. — Вип. 1.

Щербаківський В. Тілопальні точки і мальована кераміка // Трипільська культура на Україні. — 1926. — Вип. 1.

Макаренко М. Етюди з обсягу Трипільської культури // Трипільська культура на Україні. — 1926. — Вип. 1.

Курінний П. Дослідження Білогрудівського Могильника // КЗ ВУАК за археологічні досліди року 1925. — К., 1926.

Макаренко М. Халеп’є // КЗ ВУАК за археологічні досліди року 1925. — К.,1926.

Курінний П. Розкопи біля с. Томашівки // КЗ ВУАК за археологічні досліди року 1925. — К., 1926.

Ляскоронський В. Розкопи в подвір’ї Софійського собору в Київі. Осінь 1925 р. // КЗ ВУАК за археологічні досліди року 1925. — К., 1926.

Козловська В. Розкопи на території стародавнього Боришпільського городка // КЗ ВУАК за археологічні досліди року 1925. — К., 1926.

Курінний П. Археологічна розвідка в околицях с. Колодистого над річкою Синицею на Гуманщині // КЗ ВУАК за 1926 рік. — К., 1927.

Курінний П. Раєцька могила на Бардичівщині // КЗ ВУАК за 1926 рік. — К., 1927.

Курінний П. Розкопи Білогрудівських могилоподібних горбів // КЗ ВУАК за 1926 рік. — К., 1927.

Безвенглінський Б. Могила ч. ХІІ Білогрудівського могильника біля м. Гумани // КЗ ВУАК за 1926 рік. — К., 1927.

Гамченко С. Розкопи 1926 року в Київі (Давніша садиба В. П. Трубецького) // КЗ ВУАК за 1926 рік. — К., 1927.

Смолічев П. Археологічні досліди в околицях м-ка Златополя, на Черкащині року 1926 (Коротке звідомлення за розкопи біля с. Маслової) // КЗ ВУАК за 1926 рік. — К., 1927.

Макаренко М. Ольбія // КЗ ВУАК за 1926 рік. — К., 1927.

Якимович М. Археологічні досліди біля с. Захватівки (Червоний Кут) Тернівського р. Гуманської окр. з рр. 1925–1928 // ХрАМ. — 1930. — Ч. 1.

Курінний П. Важливі матеріяли щодо встановлення відносної хронології трипільських селищ // ХрАМ. — 1930. — Ч. 2.

Коршак К. З праці семінару при археологічному відділі Всеукраїнського історичного музею ім. Шевченка у Києві // ХрАМ. — 1930. — Ч. 1.

Коршак К. Черепашка unio як первісне ганчарське знаряддя // ХрАМ. — 1931. — Ч. 3.

Семенчик М. Випадкові археологічні знахідки на Роменщині // ХрАМ. — 1930. — 1931. — Ч. 1.

Магура С. Випадкові знахідки за р. 1927 // ХрАМ. — 1930. — Ч. 2.

Дложевський С. Ще одна ціла херсонеська амфора // ХрАМ. — 1930. — Ч. 1.

Штейнванд Г. Гелленістична оселя в Лузанівці біля Одеси // ХрАМ. — 1931. — Ч. 3.

Федоровський О. Археологічні розкопи в околицях Харкова // ХрАМ. — 1930. — Ч. 1.

Козловська В. Археологічні досліди на території Дніпрельстану // ХрАМ. — 1930. — Ч. 1.

Розкопи на острові Березані р. 1930 // ХрАМ. — 1931. — Ч. 3.

Виявлення фарбованої слов’янської кераміки // ХрАМ. — 1931. — Ч. 3.

Козловська В. Розкопи р. 1930 у Києві на горі Дитинці // ХрАМ. — 1931. — Ч. 3.

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джере- лознавче дослідження. — Т. 2. — Дрогобич, 2013.

Гамченко С. Археологічні першоджерела, способи їх реєстрації та засоби охорони: корот- кий виклад. — Житомир, 1925.

Федоровський О. С. Інструкції та програми для розвідок і реєстрації пам'яток архео- логічних. — Х., 1927.

Опубліковано
2018-08-21
Цитовано
Як цитувати
Котенко, В. В. (2018). Дослідження археологічної кераміки в період діяльності Всеук- раїнського археологічного комітету. Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 15(15), 211-220. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/11238