Про походження назви «Філіппополь» фракійського міста Пульпу- дева (нині м. Пловдив — Республіка Болгарія)

  • Иван Михайлов Тодоров Университет «Св. Кирилл и Мефодий» (г. Велико Тырново, Болгария), про- фессор исторического факультета
Ключові слова: Евмолпія, Пловдив, Філіппополь, Філіппи, Пульпудева, Понерополь, Тримонціум, Фракія, Філіп.

Анотація

Фракійська назва сучасного болгарського міста Пловдив найчастіше пов’язується з назвою Пульпудева — містом фракійців, що мало дуже довгу історію існування. В іс- торичних джерелах назва фракійського поселення Пульпудева засвідчено пізнім римським письменником Йорданом (Iord. Rom. 221; 283). У творах же авторів елліністичної та римської епох місто найчастіше іменується Філіппополь. Цю назву міста зазвичай пов’я- зують з кампанією Філіпа II Македонського у Фракії в 342/341 р. до н. е. Однак існують і інші думки, а саме вважають, що назва Філіппополь може бути пов’язана з військовими експедиціями 183 і 181 рр. до н. е. Філіпа V Македонського або ж з подіями римської епохи, що відносяться до правління «солдатського» імператора Філіпа Араба. Зв’язок між назвою Філіппополь і історичними постатями елліністичної та римської епох не викликає сумнівів. Однак питання про те, ким саме з них була дана ця назва місту, також відомому в транскрибованій формі Пульпудева, дослідники вирішують по-різному. Роз- гляду цих точок зору і присвячена значною мірою дана робота. Крім того, в ній здійсне- но спробу етимологічного аналізу назви фракійського міста Філіппополь.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Христемова М. Борбата за историческото наследие: Стефан Захариев срещу Георгиос Цу- калас // Стефан Захариев. Живот, дело, род. Научна сесия посветена на 200 г. от рождени- ето му и 140 години от издаването на книгата му «Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза». Пазарджик, 2011 / Ред. Г. Марков, Б. Хаджийски, Р. Кацарова. — Пазарджик, 2011.

Бешевлиев В. Античната топонимия като исторически извор // ИИБЕ. — София, 1954.

Михаилов Г. Траките. — София, 1972.

Danov Chr. Philippopolis // RE. — 1938. — Bd. 19.

Danov Chr. Philippopolis // Der kleine Pauly. — München, 1972. — Bd. 4.

Velkova Ž. Die Namens Plovdivs im Laufe Jahrhunderte // Pulpudeva. –Sofia, 1976. — Vol. 1. Semaines philippopolitaines de l’histoire et de la Culture thrace. Plovdiv, 4–19 octobre 1974.

Детев П. Материали за праисторията на Пловдив // ГПлНМ. — 1959. — Т. 3.

Детев П. Разкопки на Небеттепе в Пловдив // ГПлНМ. — 1963. — Т. 5.

Детев П. Праисторически селища в Пловдивски окръг // Археологически проучвания за историята на Пловдив и Пловдивския край. — Пловдив, 1966.

Ботушарова Л. Античният Филипопол в светлината на новите археологически разкопки // Археологически проучвания за историята на Пловдив и Пловдивския край. — Пловдив, 1966.

Jireček C. Die Heerstraße von Belgrad nach Konstantinopel und die Balkanpässe. Eine historisch- geographische Studie. — Prag, 1877.

Kalopothakes D. De Thracia provincia Romana. — Lipsiae, 1893.

Кацаров Г. Бележки върху античния Пловдив // СбНУНК. — 1901. — Т. 18.

Апостолидис М. Значението на град Пловдив и неговите древни имена // ГПлНБ. — Пловдив, 1926.

Дечев Д., Кацаров Г. Извори за старата история и география на Тракия и Македония. — Со- фия, 1949.

Colpe C. Batanaia (-nea, -nis) // Der kleine Pauly. — Stuttgart, 1964. — Bd. 1.

Славейков П. Р. Няколко думи за Пловдив // Наука. Периодическо спиание. — Пловдив, 1882. — Т. 2.

Георгиев Вл. Въпроси на българската етимология. — София, 1958.

Иречек К. Пътувания по България. — София, 1974.

Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. — Wien, 1976.

Добруски В. Материали по археологията на България // СбНУНК. — 1900. — Т. 16–17.

Danov Chr. Eine neue Inschrift aus Apolonia Pontica // AB. — 1937. — Bd. 30.

Danov Chr. Philippopolis, Serdica, Odessos. Zur Geschichte und Kultur der bedeutendsten Städte Thrakiens von Alexander d. Gr. bis Justinian // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. — B.; N. Y., 1979. — Bd. 2.

Mihailov G. Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae. — Serdicae, 1961. — Vol. 3. — Fasc. 1.

Кацаров Г. Битът на старите траки според класическите писатели // Сборник на Българска- та академия на науките. — София, 1913. — Т. 1.

Кацаров Г. Битът на старите траки според класическите писатели // Гаврил Кацаров. Из- брани съчинения. — София, 2001. — Т. 1.

Данов Хр. Древна Тракия. — София, 1969.

Попов Д. Конят и колесницата в тракийската царска идеология // ИБИД. — 1986. — Т. 38.

Георгиев Вл. Траките и техният език. — София, 1977.

Danov Chr. Philippoi // Der kleine Pauly. — München, 1972. — Bd. 4.

Фол Ал., Спиридонов Т. Историческа география на тракийските племена до ІІІ в. пр. н. е. и Атлас. — София, 1983.

Опубліковано
2018-08-21
Цитовано
Як цитувати
Тодоров, И. М. (2018). Про походження назви «Філіппополь» фракійського міста Пульпу- дева (нині м. Пловдив — Республіка Болгарія). Давнина. Харківський історико-археологічний щорічник, 15(15), 153-159. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/drevnosti/article/view/11235
Розділ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ "Фракийские земли и Сев. Причерноморье в античную эпоху"