Залежність імовірності внутрішньоклітинних льодоутворення від рівня пересичених в дріжджоподібних грибів saccharomyces cerevisiae

  • V. V. Marushchenko Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
  • E. A. Gordienko Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Ключові слова: бінарний водний розчин, пересичення, внутрішньоклітинна кристалізація

Анотація

На основі загальної термодинамічної теорії кристаллообразования в бінарних розчинах визначена залежність між пересиченням внутрішньоклітинного розчину і середнім часом, після закінчення якого при цьому пересиченні в дріжджоподібних грибах Saccharomyces cerevisiae починається внутрішньоклітинна кристалізація, при заморожуванні цих мікроорганізмів. Вид функціональної залежності предекспоненціальний множника у виразі для ймовірності внутрішньоклітинного льодоутворення від пересичення внутрішньоклітинного розчину встановлено, виходячи із загальної теорії процесів активаційного типу. Оскільки висновок шуканого виразу спирається тільки на загальні термодинамічні міркування, то отриманий результат є універсальним і може бути застосований до аналізу процесу зародкоутворення в будь-якому бінарному водному розчині. Специфічні властивості заморожуються клітин і водного позаклітинного розчину при цьому можуть бути враховані шляхом завдання рівноважної кривої плавлення конкретного позаклітинного розчину і підбору (за допомогою невеликої кількості допоміжних експериментів) однієї константи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

V. V. Marushchenko, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

вул. Переяславська, 23, 61015, Харків,

e-mail: gordienko@gala.net

E. A. Gordienko, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

вул. Переяславська, 23, 61015, Харків,

e-mail: gordienko@gala.net

Посилання

Mazur P. The role of intracellular freezing in the death of cells at supraoptimal rates // Cryobiology.

- 1977. - Vol. 14, №2. - P. 251-272.

. Mazur P., Pinn I.L., Kleinhans F.W. Intracellular ice formation in mouse oocytes subjected to

interrupted rapid cooling // Cryobiology. - 2007. - V. 55, N2. - P. 158-166.

Гордиенко Е.А., Пушкарь Н.С. Физические основы низкотемпературного консервирования

клеточных суспензий. - К.: Наукова думка, 1994. - 143 с

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. - М.: Наука. - 1976. – 584 с. (серия

“Теоретическая физика”, Т.V, часть 1)

Ланда П.C. Автоколебания в системах с конечным числом степеней свободы. - М.: Наука,

- 360с.

Thirumala S.A., Devireddy R.V. Simplified procedure to determine the optimal rate of freezing

biological systems // J. Biomech. Eng. – 2005. - V.127, N2. - P. 295-300.

Woelders H., Chaveiro A. Theoretical prediction of 'optimal' freezing programs// Cryobiology. -

- V.49, N3. - P. 258-2

Опубліковано
2009-06-03
Цитовано
Як цитувати
Marushchenko, V. V., & Gordienko, E. A. (2009). Залежність імовірності внутрішньоклітинних льодоутворення від рівня пересичених в дріжджоподібних грибів saccharomyces cerevisiae. Біофізичний вісник, 1(22), 80-85. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/8165
Розділ
Біофізика складних систем