Влияние кверцетина на диэлектрические характеристики компонент крови инсулинорезистентных крыс

  • A. V. Adeljanov Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна
  • T. A. Stenkovaja Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна
  • O. A. Gorobchenko Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна
  • O. T. Nikolov Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна
  • S. V. Gatash Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна
  • N. I. Gorbenko Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна
Ключові слова: СВЧ-діелектрометрія, сироватка, плазма, інсулінорезистентність, оваріектомія, кверцетин, фібриноген

Анотація

Дана робота присвячена вивченню впливу кверцетину на діелектричні властивості компонент крові інсулінорезистентних щурів в умовах дефіциту естрогенів. Дефіцит естрогенів викликали двосторонньої оваріектомії під легким ефірним наркозом. Як досліджуваних зразків використовувалися плазма і сироватка крові інтактних щурів популяції Вістар і щурів з патологією. Діелектричні характеристики досліджуваних зразків вимірювалися методом НВЧ-діелектрометрії на робочій частоті 9,2 ГГц. В результаті проведеної роботи отримані значення дійсної ε 'частини комплексної діелектричної проникності плазми і сироватки крові інтактних і оваріектомірованних щурів, які перебувають на різній дієті. Показано зменшення ε 'в сироватці крові оваріектомірованних щурів, що може бути обумовлено накопиченням в ній продуктів перекисного окислення. Розраховані значення різниці дійсних частин комплексної діелектричної проникності сироватки і плазми з фізіологічним розчином, а також плазми з фізіологічним розчином і нерозведеної плазми. Встановлено зменшення різниці діелектричної проникності плазми з фізіологічним розчином і нерозбавленою плазми при дефіциті естрогенів у порівнянні з контролем.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. V. Adeljanov, Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61077, Україна;

 e-mail: adel_vil@mail.ru

T. A. Stenkovaja, Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61077, Україна;

 e-mail: adel_vil@mail.ru

O. A. Gorobchenko, Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61077, Україна;

 e-mail: adel_vil@mail.ru

O. T. Nikolov, Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61077, Україна;

 e-mail: adel_vil@mail.ru

S. V. Gatash, Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61077, Україна;

 e-mail: adel_vil@mail.ru

N. I. Gorbenko, Кафедра біологічної та медичної фізики, Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна

пл. Свободи 4, Харків 61077, Україна;

 e-mail: adel_vil@mail.ru

Посилання

Park S.M., Park C.H., Wha J.D., Choi S.B. A high carbohydrate diet induces insulin

resistance through decreased glucose utilization in ovariectomized rats // Korean J.

Intern. Med. – 2004. – Vol. 19, No. 2. – P. 87-92.

Фармакотерапия СД 2 типа [Электронный ресурс]: Кафедра эндокринологии

Института общей практики – семейной медицины (г. Киев), - Режим доступа:

Сhttp://www.endo.com.ua/diabetes.files/diabetes_treatm_tabl.htm

Low dose of flavonoid in food lowers heart disease risk [Электронный ресурс]:

Institute of food research, - Режим доступа:

http://www.ifr.ac.uk/Media/NewsReleases/071030Quercetin.html

Эффективность водорастворимой формы кверцетина (Корвитина) при лечении

острого коронарного синдрома с элевацией сегмента ST [Электронный ресурс]:

Медицинская газета «Здоров’я України», - Режим доступа: http://www.healthua.com/articles/671.html

Влияние биофлавоноидов на биохимические показатели сыворотки крови крыс с

экспериментальным сахарным диабетом 2-го типа [Электронный ресурс]:

Міжнародний ендокринологічний журнал, - Режим доступа:

http://endocrinology.mif-ua.com/archive/issue-3389/article-3395

Кровь [Электронный ресурс]: Лаборатория Пространств, - Режим доступа:

http://www.galactic.org.ua/clovo/f_k2.htm

Hacl E.V., Gatash S.V., Nikolov O.T. Using UHF-dielectrometry to study protein

structural transitions. // J. Biochem. Biophys. Methods. – 2005. – V. 63, No. 5052. –

P. 137-148.

Кост Е.А. Справочник по клиническим лабораторным методам исследования. –

М., 1975. – 384 с.

Николов О.Т., Жилякова Т.А Измерение комплексной диэлектрической

проницаемости жидких диэлектриков с большими потерями // Журнал

физической химии. – 1991. – Т.65, №5. – C. 1417-1420.

Kankofer M., Radzki R.P., Bieńko M., Albera E. Anti-oxidative/oxidative status of rat

liver after ovariectomy // J. Vet. Med. A Physiol. Pathol. Clin. Med. – 2007. – Vol. 54,

№ 5. – P. 225-229.

Опубліковано
2009-06-03
Цитовано
Як цитувати
Adeljanov, A. V., Stenkovaja, T. A., Gorobchenko, O. A., Nikolov, O. T., Gatash, S. V., & Gorbenko, N. I. (2009). Влияние кверцетина на диэлектрические характеристики компонент крови инсулинорезистентных крыс. Біофізичний вісник, 1(22), 37-41. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/6500
Розділ
Молекулярна біофізика