Структурна фототрансформація молекул в біоеквівалентному рідкокристалічному середовищі

  • M. I. Serbina Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК "Інститут монокристалів НАН України"
  • L. N. Lisetskiy Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК "Інститут монокристалів НАН України"
Ключові слова: рідкі кристали, спектр селективного відбивання, крок спіралі, УФ опромінення, фототрансформація

Анотація

Досліджено зміну спектрів селективного відбивання (СВ) холестеричних рідкокристалічних (РК)
систем при введенні оптично активних (ОА) домішок і фотоактивних речовин різних хімічних
класів. Продемонстровано можливість отримання РК середовищ із потрібними характеристиками
шляхом варіювання композиційного складу РК сумішей. Проаналізовано зміну кроку спіралі РК
систем, що містять фотоактивний компонент, під дією УФ опромінення. Показано, що
використання відповідних фільтрів дає можливість реалізації і моніторинга селективної фото
трансформації молекул. Використаний метод можна застосовувати для дослідження поведінки
різних біологічних молекул у РК середовищах

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

M. I. Serbina, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК "Інститут монокристалів НАН України"

пр. Леніна, 60, Харків, 61001, Україна

L. N. Lisetskiy, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК "Інститут монокристалів НАН України"

пр. Леніна, 60, Харків, 61001, Україна

Посилання

1. Liseckij L.N. Zhidkie kristally kak sensornye i biojekvivalentnye materialy. / L.N. Liseckij. Har'kov: “ISMA”, 2009. – 244 s.

2. S.A. Jewell. Living systems and liquid crystals // Liquid Crystals. - 2011. - V.38, №.11-12. - P. 1699-1714.

3. O.Vashchenko, V.Pashynska, M.Kosevich, V.Panikarskaya, L.Lisetski. Lyotropic mesophase of hydrated phospholipids as model medium for studies of antimicrobial agents activity // Mol. Cryst. Liq. Cryst. - 2011. - V.507, №1. - P. 155-163.

4. О.В. Ващенко, В. А. Пашинская, М.В. Косевич, В.Д. Паникарская, Л.Н. Лисецкий. Модуляция воздействия четвертичных аммониевых соединений на модельные биомембраны посредством комплексообразования с органическим анионом // Biopolymers and Cell. - 2010. - V.26, №6. - P. 472-477.

5. Корзовская О.В., Лисецкий Л.Н., Паникарская В.Д., Антонян Т.П. Исследование межмолекулярных взаимодействий компонентов биомембран с помощью спектров селективного пропускания в холестерической мезофазе // Журн. физ. химии. – 1998. – Т. 72, № 10. – С. 1896-1898.

6. Korzovska O.V., Terenetskaya I.P., Lisetski L.N. On a possibility to monitor the vitamin D formation processes using selective reflection properties of cholesteric liquid crystals // Вісн. Харк. ун-ту. – 2000. – № 488. Biophysical bulletin. Вип. 1. – C. 71-74.

7. L.N.Lisetski, V.D.Panikarskaya, N.A.Kasian, Grishchenko L.V., Terenetskaya I.P. Bioequivalent UV detectors based on cholesteric liquid crystals: effects of spectral composition and quantitative account for intensity of UV radiation //Proc. SPIE. - 2005. - V.6023OF, № 15. - P. 1-4.

8. Пристер Б.С., Борзенко В.Н., Лисецкий Л.Н., Паникарская В.Д., Батраченко Л.А., Радчук В.В. О возможном механизме радиационной чувствительности жидких кристаллов как модельных биоэквивалентных объектов // Доклады АН Украины. 1993. - № 3. - С. 135-138.

9. Prister B.S., Borzenko V.N., Lisetski L.N., Panikarskaya V.D., Batrachenko L.A., Radchuk V.V. Calorimetric and spectroscopic evidence of radiation-induced effects in liquid crystals under small dose rates // Mol. Mat. - 1995. - V. 5. - P. 175-179.

10. Sackmann E. Photochemically induced reversible color changes in cholesteric liquid crystals // J. Am. Chem. Soc. 1971. - V. 93. - P. 7088-7090.

11. G. Chilaya, A. Chanishvili, G. Petriashvili, R. Barberi, M.P. de Santo, M.A. Matranga. Different approaches of employing cholesteric liquid crystals in dye lasers // Mat. Sci. and Appl. - 2011. - V.2. - P. 116-129.

12. D. Aronzon, E.P. Levy, P.J. Collings, A. Chanishvili, G. Chilaya, G. Petriashvili. Trans-cis isomerisation of an azoxybenzene liquid crystal // Liquid Cystals. - 2007. - V.34, №.6. - P. 707-718.

13. Kang B., Choi H., Jeong M.-Y., Wu J.W. Effective medium analysis for optical control of laser tuning in a mixture of azo-nematics and cholesteric liquid crystal // J. Opt. Soc. Am. B. - 2010. – V.27, № 2. - P. 204-207.
Цитовано
Як цитувати
Serbina, M. I., & Lisetskiy, L. N. (1). Структурна фототрансформація молекул в біоеквівалентному рідкокристалічному середовищі. Біофізичний вісник, 2(27). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2529
Розділ
Біофізика клітини