ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ Мg2+-АТФази ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ

  • G. V. Zima Харківський державний універсітет
  • V. I. Dreval Харківський державний універсітет
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, Mg2 -АТФ-фаза

Анотація

Вивчено змінювання активності Мд2+-АТФази при порівнянні впливу іонізуючого випромінювання у діапазонах малих та великих доз(від 4 10-3 до 103Гр) на суспензію плазматичних мембран еритроцитів. Визначали константу Міхаеліса та максимальну швидкість ферментативної реакції. Встановленого різке зростання активності Мд2+-АТФази при дозах 1Гр та 103Гр пов'язано із змінюванням спорідненості субстрату до активного центра ферменту та швидкості розпаду фермент-субстратного комплексу. Отримані дані дозволяють передбачати, що ефект іонізуючої радіації на Мд2+-АТФазу при дозі 1Гр обумовлений дією продуктів радіолізу води, а при дозі 103Гр -комбінованим впливом прямої та посередньої дії радіації.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

G. V. Zima, Харківський державний універсітет

Пл. Свободи, 4, Харків 310077

V. I. Dreval, Харківський державний універсітет

Пл. Свободи, 4, Харків 310077

Посилання

1. Спитковский Д. М., Зайцев С. Б., Талызина Е.А. // Радиобиология, 1994, Т. 34, № 6, С.739-747.


2. Эйдус Л. Х. // Радиобиология, 1994, Т. 34, № 6, С.748-758.


3. Dodje J, Mithell С, Hanahan D. // Arch. Biochem. Biophys. 1963, V 100, P. 119-130.


4. Древаль В.И., Гирнык C.A. // Биофизика, 1990, T.35, № 4, C.87-89.

5. Бэйли.Дж. Методы химии белков М.:Мир, 1965, 284с.


6. Кокунин В.А. //Укр.биохим. журн., 1975, Т.47. №5, С.776-791


7. Klotz I.M., Hunston D.L. // Biochemistry, 1971, V.10, № 16, P. 3065-3068


8. Диксон M., Уэбб Э, Ферменты, т. 1, М.Мир, 1982, с. 99


9.К.удряшов Ю Б , Беренфельд Б.С. Радноционная биоф изиха М.: Изд-во МГУ, 1979,240 с.
Цитовано
Як цитувати
Zima, G. V., & Dreval, V. I. (1). ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ Мg2+-АТФази ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ. Біофізичний вісник, 1(1). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2077
Розділ
Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти