Ультраструктура бластомерів зародків в'юна за умов впливу іонів цинку та кадмію

  • Н.М. Бойко Львівський національний університет імені Івана Франка
  • М.В. Целевич Львівський національний університет імені Івана Франка
  • О.Р. Кулачковський Львівський національний університет імені Івана Франка
  • В.І. Ковалишин Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького
  • Д.І. Санагурський Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: ультраструктура, дроблення бластомерів, зародки в'юна, іони важких металів

Анотація

Зареєстровано зміни ультраструктури клітин зародків в'юна Misgurnus fossilis L. на стадії двух 2-х бластомерів  в присутності катіонів цинку та кадмію. Вплив іонів цих важких металів призводить до значних морфологічних змін органел та включень клітин зародків, таких як зниження електронної щільності цитоплазми , дезорганізація комплексу Гольджі і мітохондрій, збільшення кількості поодиноких  лізосом, гіпертрофія каналів агранулярного ендоплазматичного ретикулуму, руйнування цитоплазматичної та мітохондріальних мембран. Такі зміни підтверджують ембріотоксичний вплив іонів цинку та кадмію на клітини зародків.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Н.М. Бойко, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, 79005, Львів, Україна

М.В. Целевич, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, 79005, Львів, Україна

О.Р. Кулачковський, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, 79005, Львів, Україна

В.І. Ковалишин, Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького

вул. Пекарська 69, 79010, Львів, Україна

Д.І. Санагурський, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, 79005, Львів, Україна

Посилання

1. Халилов С.З. Особенности влияния неорганических соединений кадмия на эмбриогенез животных в условиях повторных воздействий // Гигиена труда и профессиональные заболевания,- 1987, №8. - С. 25-27.

2. Литвинов Н.Н., Ламентова Т.Г., Казачков В.И. Структурно-функциональные изменения в печени беременных крыс и их плодов при воздействии кадмия, бензола и нитрата свинца //Гигиена и санитария. - 1991, №5.-С.19-22.

3. Строчкова Л.С. Ультраструктурные исследования клеток НеLа после воздействия иона кадмия // Цитология и генетика. - 1990. - Т. 24, №6. - С. 7-11.

4. Eichorn G. Metals ions as stabilizers or destabilizers of the deoxyribonucleic acid structure // Nature. - 1962. -194. № 4. - P. 474-475.

5. Tai M. On the role oz Zn2' and Ni2+ in ribosome structure // Biochem et biophis. acta. -1968. -169. №4. - P. 564- 565.

6. Ершов Ю.А., Плетенева Т.В. Механизмы токсического действия неорганических соединений. - М.: Медицина. - 1989. -272с.

7. Нейфах А.А. Использование метода радиоактивной инактивации ядер для исследования их функций в раннем развитии рыб. // Журн. общ. биол. - 1959. - Т. 20. - С. 202-213.

8. Уикли Б. Електронная микроскопия для начинающих. -М.: Мир. -1975. - 325 с.

9. Reynolds E.S. "The use of lead citrate at high pH as an electronopaque stain in electron microscopy // Journal of Cell Biology. - 1963. - V. 17. - P.208-212.

10. Бойко Н.М., Целевич М.В., Санагурський Д.І. Зміна активності Na+, K+АТФ-ази мембран зародків в'юна під впливом катіонів важких металів // 36 наук. Праць: Проблеми екологічної та медичної генетики і клітинної імунології. - 2002. - Вип. 2 (41). - С. 17-23.

11. Бойко Н.М., Санагурський Д.І. Вплив іонів важких металів на динаміку трансмембранного потенціалу зародків риб// Вісник Харківського університету. Серія Біофізичний вісник. - 2000. - Вип. 2 (7). - С. 4246.
Опубліковано
2022-06-06
Цитовано
Як цитувати
Бойко, Н., Целевич, М., Кулачковський, О., Ковалишин, В., & Санагурський, Д. (2022). Ультраструктура бластомерів зародків в’юна за умов впливу іонів цинку та кадмію. Біофізичний вісник, 2(11), 48-53. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18514
Розділ
Біофізика клітини