Механізми проникання неелектролітів низки діолів крізь мембрани еритроцитів

  • О.І. Гордієнко Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
  • Т.П. Лінник Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
Ключові слова: мембрани еритроцитів, проникність, діоли

Анотація

Методом, розробленим на підставі фізико-математичного моделювання процесу гіпотонічного гемолізу, визначені коефіцієнти проникності мембран еритроцитів людини до речовин низки діолів. Також вимірені коефіцієнти проникності мембран еритроцитів, модифікованих інкубацією з ртутним сульфгідрильним реагентом (рСМВS), що використовується для блокування білкових водних каналів. Показано, шо проникність обумовлюється як гідрофільними (гідрофобними) властивостями молекул, так і їх геометричними параметрами.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О.І. Гордієнко, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяслівська, 23, 61015, Харків,Україна

Т.П. Лінник, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяслівська, 23, 61015, Харків,Україна

Посилання

1. Кравцов А.В., Алексенко И.Р. Механизмы регуляции векторных ферментов биомембран. - Киев: Наукова думка, 1990.-176 с.

2. Гелетюк В.И., Казаченко В.И. Кластерная организация ионных каналов. - М.: Наука, 1990.-224 с.

3. Ojcius D.M., Solomon A.K. Sites of p-chloromercuribenzenesulfonate inhibition of red cell urea and water transport// BBA.-1988.-V.942.-P.73-82/

4. Ralston G.B., Crisp E.A. The action of organic mercurials on the erythrocyte membrane// BBA.-1981. - V.649.-P.98-104.

5. Macey R.I., Farmer R.E.L. Inhibition of water and solute permeability in human red cells// BBA.-1970.- V.21 l.-P.104-107/

6. Conlon T., Outhred R. The temperature dependence of erythrocyte water diffusion permeability// BBA.- 1978.-V.511.-P.408-418/

7. Карапетян Ю.А., ЭЙЧИС В.И. Физико-химические свойства электролитних неводных растворов. - М: Химия, 1989.-252 с.

8. Физер Л., Физер М. Органическая химия. т.1.-М:Химия.-1970.-688с.

9. Гордиенко О.И., Панина Ю.Е., Коваленко И.Ф. Определение коэффициентов проницаемости мембран эритроцитов для криопротекторов//Вісник ХДУ, 1988.-408.-Біофіз.вісник, вип.2.-С.59-63.

10. Гордієнко О.И., Коваленко И.Ф.,Панина Ю.Є. Фізико-математична модель та експериментальне вивчення явища гіпотонічного гемолізу//Доповіді НАН У кр.,1998.-11.-С.173-176.

11. Линник Т.П., Бизикина О.В. Криоконсервирование спермы карпов.І.Цитотоксичность диолов и амидов// Пробл.криобиол.-2001.-2.-С.72-79.

12. Toon M.R., Solomon A.K. Transport parameters in the human red cell membrane: solute-membrane interaction of hydrophilic alcohols and their effect on permeation// BBA.-1990.-V. 1022.-P.57-71

13. Маркин В.С., Козлов М.М. Статистика пор в бислойных липидных мембранах//Биол.мембр. - 1985.-2,12.-С.205-223.
Опубліковано
2002-06-05
Цитовано
Як цитувати
Гордієнко, О., & Лінник, Т. (2002). Механізми проникання неелектролітів низки діолів крізь мембрани еритроцитів. Біофізичний вісник, 2(11), 43-47. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18512
Розділ
Біофізика клітини