Математична модель взаємодії актиноцинового антибіотика з ДНК

  • Н.І. Данильченка Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
  • С.В. Гаташ Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Ключові слова: ДНК, похідні актиноцину, математична модель, константи зв'язування, метод чисельного моделювання

Анотація

Запропоновано математичну модель, що описує динаміку взаємодії актиноцинового барвника ДНК, засновану на експериментальних результатах зв'язування похідних актиноцину з ДНК. Визначено вплив гідратації на зв'язування барвника із ДНК. Показано, що отримані теоретичні дані узгоджуються з експериментальними результатами дослідження комплексоутворення похідних актиноцину з ДНК тимусу теля.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Н.І. Данильченка, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

пл.Свободи, 4, 61077,Харків, Україна

С.В. Гаташ, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

пл.Свободи, 4, 61077,Харків, Україна

Посилання

1. Толсторуков М.Е., Гаташ С.В., Малеев В.Я. // Вести, проблем биол. и мед.1998.№26, С.6-12

2. Tolstorukov M.Ye., Gatash S.V. // International Journal of Bifurcation and Chaos 1999.V.9.1962. P.370-382

3. Peyrard M., Dauxois T., Hoyet H., Willis C.R. // Physica D. 1993. №68. P. 104-115

4. Семенов М.А., Сагайдакова Н.Н., Больбух Т.В., и др. // Вісн. ХДУ №497 Біофізичний вісник .2000.Вип.2(7).С16-23

5. Круглова Е.Б., Малеев В.Я., Глибин Е.Н., Веселков А.Н. // Вісн. ХДУ №560.Біофізичний вісник.2002 .Вип.1(10).С21-29.

6. Семенов М.А., Гасан А.И., Малеев В.Я. и др. // Вісн. ХДУ №488. Біофізичний вісник.2000 .Вип.6(1). С14-18.

7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот. М., Мир, 1987, 584 с.

8. Semenov M.A., Bereznyak E G. // Comments Mol. Cel. Biophys. 2000. V.10 № Р.1-23

9. Больбух Т.В., Духопельников Е.В., Семенов М.А , Березняк Е.К. и др // Вісн. ХДУ №560. Біофізичний вісник.2000 .Вип.1(10). С.30-35.
Опубліковано
2002-06-05
Цитовано
Як цитувати
Данильченка, Н., & Гаташ, С. (2002). Математична модель взаємодії актиноцинового антибіотика з ДНК. Біофізичний вісник, 2(11), 36-38. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18509
Розділ
Молекулярна біофізика