Біофізичні механізми передачі рідин та сигналів на великі відстані у вищих рослин

  • Н.Н. Кізілова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Л.О. Посдняк Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: сигналізація в рослинах, хвилі концентрації, транспорт рідини на великі відстані, провідна система

Анотація

Хвильові явища спостерігалися в численних експериментах з цілими рослинами. Один з можливих механізмів високошвидкісної передачі сигналів на великі відстані в вищих рослинах пов'язаний з концентраційними хвилями, які можуть поширюватися по провідним системам рослин. Одновимірний осесиметричний нерухомий потік в’язкої рідини з осмотично активним розчиненим компонентом через довгу тонку жорстку циліндричну трубку розглядається як модель провідної судини рослини. Постійні концентрації компонента на вході та виході з судини підтримуються живими клітинами вегетативних органів рослини. Отримано нелінійний розподіл концентрації вздовж трубки та параболічні профілі швидкості. Розглянуто поширення малих збуджень концентрацій і швидкостей уздовж трубки. Наведено вираз для швидкості хвилі U. Діапазон U=20-60 м/с отримано чисельними оцінками при широких варіаціях параметрів у фізіологічних межах. Час затримки передачі сигналу в системі кореневих листків відповідає експериментальним даним. Таким чином хвилі концентрації можуть опосередковувати швидкісну передачу інформації між органами рослин.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Н.Н. Кізілова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, 61077, Харків, Україна

 

Л.О. Посдняк, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, 61077, Харків, Україна

Посилання

Nardini A., Tyree M.T., Salleo S. Xylem cavitation in the leaf of prunus laurocerasus and its impact on leaf hydraulics//Plant Physiol. 2001. v.125. P.1700-1709.

Lazareva N.P., Borisova T.A., Zolkevitch V.N. On the auto-osciliating character of pumping action of Zea Mays I., root system //Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1986. P.761-764.

Karmanov V.G., Lialin O.O., Mamulashvili G.G., etc. Water exchange dynamics of high plants and its informational role//Physiol. Biochim. High Plants. 1974. v.6. P.69-75.

Karmanov V.G., Meleshchenko S.N. Mechanism of auto-oscillations of water metabolism in plants. //Biofizika. 1982. v.27. P.144-149.

Wagner O.E. Anisotropy of wave velocities in plants: gravitropism //Physiol. Chem. Phys. Med. NMR. 1996. V.28. P. 173-186.

Wagner O.E. A plant's response to gravity as a wave phenomenon//J. Gravit. Physiol. 1999. v.6. P.17-18.

Zolkevitch V.N., Gusev N.A., Kaplia A.V., etc Water exchange in plants. Moscow: Nauka. 1989. 256 p.

Henton S.M., Greaves A.J., Piller G.J., Minchin P.E. Revisiting the Munch pressure-flow hypothesis for long¬-distance transport of carbohydrates: modeling the dynamics of solute transport inside a semipermeable tube //J. Exp. Bot. 2002. v.53. C.1411-1419.

Kizilova N.N., Pozdniak L.O. Mechanisms of long-distance liquid transport and signaling in plants. // I Ukrainian conf. “Problems of biological and medical physics”. Kharkov. 2004. P. 180.

Thornley J.H., Johnson I. R. Plant and crop modeling: A mathematical approach to plant and crop physiology. Oxford Univ. Press. 1990. 298 p.

Wei C., Tyree M.T., Bennink J.P. The transmission of gas pressure to xylem fluid pressure when plants are inside a pressure bomb//J.Exp.Botany. 2000. v.51. P.309-316

Kizilova N.N. Transport of fluids in plant leaves: movement through the porous media with distributed sources //International conference "Physics of the liquid matter: modern problems". Kyiv. 2001. P. 182.

Kizilova N.N. A computational approach to optimal transport network construction in biomechanics //Lecture Notes in Computer Science. 2004. v 3044. P.476-485.

Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Кізілова, Н., & Посдняк, Л. (2005). Біофізичні механізми передачі рідин та сигналів на великі відстані у вищих рослин. Біофізичний вісник, 1(15), 99-103. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18266
Розділ
Біофізика складних систем