Дослідження впливу високодисперсного кремнезему, модифікованого поліолами, на життєдіяльність репродуктивних клітин методом фотон-кореляційної спектроскопії

  • Н. П. Галаган Інститут хімії поверхні НАН України
  • В.В. Власенко Міжвідомчий науково-технологічний центр " Агробіотех"
  • Н.С. Настасієнко Інститут хімії поверхні НАН України
  • О.О.Чуйко Інститут хімії поверхні НАН України
Ключові слова: кремнезем, поліоли, наноматеріали, біологічна активність, фотон-кореляційна спектроскопія

Анотація

В роботі методом фотон-кореляційної спектроскопії оцінено біологічну активність високодисперсного кремнезему (ВДК) А-300 та матеріалів на його основі по життєздатності популяції репродуктивних клітин за параметрами їх руху. Доведено, що додавання кремнезему А-300 та  кремнезему, модифікованого сорбітом до суспензії репродуктивних клітин бика в межах певних концентрацій  стимулює їх життєздатність. Встановлено , шо тривалість життя клітинної суспензії з додаванням  діоксиду кремнію та його модифікованих форм с більшою в порівнянні з контролем.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Н. П. Галаган, Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова,17, 03680,м. Київ - 164, Україна

В.В. Власенко, Міжвідомчий науково-технологічний центр " Агробіотех"

вул. Мурманська, 1, 02094 , Київ, Україна

Н.С. Настасієнко, Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова,17, 03680,м. Київ - 164, Україна

О.О.Чуйко, Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова,17, 03680,м. Київ - 164, Україна

Посилання

1.Біохімія тварин, рослин, мікроорганізмів та біотехнологія. // Український біохімічний журнал.2002.-74 №4б (додаток 2).- 205 с.

2.Медицинская химия и клиническое прнменение диоксида кремния // Под.ред.А.А.Чуйко.-К.: Наукова думка 2003.-415 с.

3. Vlasenko V.V., Galagan N.P., Kulik T.V., Pokrovskiy V.A. Studies adsorption of carbohydrates on ultrafine silica surface by means of mass spectrometry and laser Doppler spectrometry // VII Polish Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application (Lublin-Poland, September, 15-18, 2003): Program and Proceeding-Lublin, 2003. - P 312.

4. Настасієнко Н.С, Місчанчук Б.Г., Галаган Н.П. Мас-спектрометричне дослідження термолізу сорбіту та ксиліту. Хімія, фізика та технологія поверхні: Між від. зб .наук. пр. / Ін-т хімії поверхні НАН України; Гол.ред. О.О. Чуйко - К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. - Вип.10. -С. 198 - 201.

5. Власенко В.В. Дослідження фоточутливості одноклітинних рухливих мікроводорослей методом доплеровської спектрометрії // Доповіді НАНУ. 2004. №4. - С. 159 - 164.

6. Craig T., Hallet F., Nickel B. Quasi-elastic light-scattering spectra of swimming spermatozoa. Rotational and Translation effects II Biophys. J. - 1979. Vol. 28 - P. 457 - 472.

7. Власенко В.В. Исследование вращательно поступательного движения сперматозоидов методом доплеровской спектроскопии: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Киев. І990 – 20 С

8.Немировский Л.Є., Соловьев И.Г., Лямов С.В. Высокая скорость активных клеток // Доклады РАН , 1992 .326, № 1.-С. 184-188.

9. Шиян А.А. Способ определения функциоиальиого состояния популяции клеток лимфоциты // Биофизика.1999. Т.44, №6. – С.І063-1067.

10. Gun'ko V.., Klyueva A.V., Levchuk Y.N., Leboda R. Photon correlation spectroscopy investigations of proteins //Advances in Colloid and Interface Science. 2003. 105. - P. 201-328
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Галаган, Н. П., Власенко, В., Настасієнко, Н., & Чуйко, О. (2005). Дослідження впливу високодисперсного кремнезему, модифікованого поліолами, на життєдіяльність репродуктивних клітин методом фотон-кореляційної спектроскопії. Біофізичний вісник, 1(15), 94-98. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18155
Розділ
Біофізика клітини