Спектроскопічне дослідження взаємодії іонів Си2+ із ДНК

  • Ю.В. Коваль Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • В.В. Товстяк Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: ДНК, іони Си2, ІЧ-спектроскопія, УФ-спектроскопія, компактизація ДНК, плавлення ДНК

Анотація

Отримані ІЧ-спектри поглинання розчинів тимусної ДНК Н20 і D2O з різним вмістом іонів міді [Си2+]/[Р]=0,05÷0,8 ([Na+] = 0,15 M). Істотне збільшення інтенсивності смуг у ділянці поглинання сахаро-фосфатного остова, що спостерігається при відношенні [Cu2+]/[P]=0,4 ÷0,6, вказує на взаємодію іонів міді з фосфатними групами ДНК. Досить тонкий інтервал концентрацій міді, у якому спостерігається збільшення поглинання, свідчить на користь конформаційного переходу, що у ряді робіт іменується компактизаціей ДНК. Подальше збільшення вмісту іонів міді в розчині веде до денатурації молекули ДНК, що супроводжується спадом інтенсивності смуг поглинання цукрофосфатного кістяка та гіперхромізмом в області коливань азотистих основ. Отримані методом УФ-спектроскопії криві плавлення ДНК дозволяють зробити висновок, що при [Cu2+]/[P]=0,05÷0,1   у розчині з силою 0,15 М іони міді не мають істотного впливу на такі параметри переходу спіраль-- клубок як температура переходу, інтервал переходу та величина гіперхромного ефекту. Проте вже за [Cu2+]/[P] =0,2 температура плавлення ДНК знижується, а інтервал плавлення поширюється.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ю.В. Коваль, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 пл. Свободи, 4 , 61077, м. Харків, Україна

 

 

В.В. Товстяк, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4 , 61077, м. Харків, Україна

Посилання

1. Благой Ю.П., Галкин В.Л., Гладченко Г.О., Корнилова С.В. и др. Металлокомплексы нуклеиновых кислот в растворах. Киев: Наук. думка, 1991. 272с.

2. Корнилова С.В., Капинос Л.Е., Томкова А. и др. // Биофизика. 1994. Т.39. Вып.З. С.423-436

3. Sissoeff J., Grisvaldt J., Cuile E. // Progr. Biophis. and Mol. Biol. 1976. V.31. №2. P.165-199

4. Корнилова С.В., Сорокин В.А., Благой Ю.П., Ванеев В.А., Арутюнян С.Г. // Мол. биология. 1991. Т.25. Вып.З. С.648-657

5. Hackl E., Kornilova S., Kapinos L et. al. // J. Mol. Struct. 1997. V.408/409. P.229-232

6. Hackl E., Kornilova S., Blagoi Yu. // Metal ions in biology and medicine. 1998. V.5. P.74-79

7. Е.В. Хакл, С.В. Корнилова, Ю.П. Благой II Біофізичний вісник. 1998. №1. С.62-70

8. Kornilova S., Hackl E., Kapinos L., et. al. // Acta Biochim. Polon. 1998. V.45. Mel. P.107-117

9. Getashvili G.R., Gerasimov V.V., Zaalishvili M.M. // Stud. Biophys. 1976. V.60. P.83-88.

10.Корнилова С. В., Ясем П., Григорьев Д.Н. и др. // Биофизика. 1998. Т.43. Вып.1. С.46-52.

11.Благой Ю.П., Сорокин В.А., Валеев В.А. и др. // Молекулярная биология. 1978. Т. 12. Вып.4. С.795-805

12.Коваль Ю.В., Благой Ю.П., Товстяк В.В. // Біофізичний вісник. 2003. Вип. 1(12). №1. С.40-43

13. Muller W., Crothers D.M., // Eur. J. Biochem. 1975. V.54. P.267-277

14. Fishman E. // Appl. Opt. 1962. №1. 493

15.Бабушкин А.А., Бажулин П.А.. Королев Ф.В. и др. Методы спектрального анализа. М.: МГУ, 1962.- 273с.

16. Taillandier E., Liquier J. // Methods in enzimol. 1990. V.211. P.307-335

17. Малеев В.Я., Семенов М.А. // Биофизика. 1971. Т.16. Вып.З. С.389-397
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Коваль, Ю., & Товстяк, В. (2005). Спектроскопічне дослідження взаємодії іонів Си2+ із ДНК. Біофізичний вісник, 1(15), 73-76. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18149
Розділ
Молекулярна біофізика

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)