Калориметричне дослідження водних розчинів адуктів N-ацетилетаноламіну

  • А.В. Зінченко Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
  • О.М. Животова Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
  • В.В. Чеканова Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
  • А.В. Ніколенко Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
  • О.М. Компанієць Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
Ключові слова: оксиетилування, N-ацетилетаноламін, кріопротектори, ДСК, діаграми стану, тромбоцити, клітини СПЕВ, мієлокаріоцити

Анотація

Вперше досліджено фазові переходи та процеси склювання систем вода-N-ацетилетаноамін (ступінь полімерізації n= 1,7-8) методом диференціальної скануючої калориметрії (ДСЖ) у температурному діапазоні -150÷0°С. Побудовано діаграми фізичних станів, встановлено закономірності розвитку склоподібного та кристалічного стану залежно від концентрації досліджуваних речовин. Зі збільшенням ступеня полімеризації досліджуваних систем спостерігається зростання стабільності аморфного стану та збільшення концентраційного діапазону розвитку кристалічної фази з аморфного стану при нагріванні. Показана їхня кріозахисна активність щодо різних біологічних об'єктів залежно від структури, ступеня полімерізації та молекулярно-масового розподілу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

А.В. Зінченко, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

 вул. Переяславська. 23, 61015, м.Харків, Україна

О.М. Животова, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська. 23, 61015, м.Харків, Україна

В.В. Чеканова, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська. 23, 61015, м.Харків, Україна

А.В. Ніколенко, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська. 23, 61015, м.Харків, Україна

О.М. Компанієць, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська. 23, 61015, м.Харків, Україна

Посилання

1.Шраго М.И., Новиков А.II., Ханина Л.А., Линник Т.П. Криопротекторы и криоконсерванты (основные направления исследований). // Криобиология. - 1985. № 3. - С. 8-13.

2. Компаниец А.М., Новиков А.Н, Шраго М.И., Пиколенко А.В., Линник Т.П. Криопротекторная активность соединений ряда амидов при криоконсервировании тромбоцитов. Деп. ВИНИТИ, 26.03.85. -1985.- № 2111-85.

3. Линник Т.П. Зависимость криопротекторной активности соединений ряда амидов от их физико-химических свойств. Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. - Харьков, 1986. - 19 с .

4. Линник Т.П. Амиды алифатических кислот - эффективные криопротекторы. // Проблемы криобиологии. -1998. -№3.- С21-28.

5. Ханина Л.А., Шраго М.И.. Калугин и др. N -оксиэтил-гепта(оксиэтилен)морфолин в качестве криопротектора. А.с. СССР № 1089090. БИ.- 1984.- № 16. - С. 42.

6. Чеканова В.В. Синтез, токсичность и криопротекторная активность оксиэтилированных амидов. Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. - Харьков. - 1993. - 17 с.

7. Ханина Л.А., Чеканова В.В., Луговой В.И., Петренко Т.Ф. Цитотоксичность и криопротекторная активность оксиэтилированных амидов при криоконсервировании перевиваемых культур СПЭВ. // Проблемы криобиологии. -1995.-N 1.-С. 37-42.

8. Ханина Л.А., Чеканова В.В., Николснко А.В., Компаниец А.М. Структура и криопротекторные свойства оксиэтилированных алифатических амидов. II Проблемы криобиологии. - 2001. - №3. - С.22.

9. Щетинский М.И., Чеканова В.В. О межмолекулярных взаимодействиях в водных растворах амидов. // Холодовой анабиоз: Сб. научн. тр. - Киев.: Наук. Думка, 1991. - С.57-63.

10. Зинченко А.В., Животова Е.Н., Чеканова В.В., Компаниец А.М. Исследование водных растворов оксиэтилированных производных ацетамида методом ДСК. // Тез. докл. "'Проблеми біологічної і медичної физики". -Харьков. - 2004. - С.85.

11. Козлов И.А., Шоломов И.К., Осипов О.А. и др. Дипольные моменты и строение этаноламинов карбоновых кислот // ЖОХ. - 1966. 38, № 2. - С. 189-194.

12. Зинченко А.В. Исследование фазовых переходов и физических состояний водных растворов многоатомных спиртов в диапазоне температур -196 • 0°С. Автореф. дисс. ... канд. физ-мат наук. - Харьков, 1983. - 22 с.

13. Скопина С.Б., Виноград-Финкель Ф.Р., Полушина Т.В., Суздалева В.В. Изыскание эффективных ограждающих растворов для криоконсервирования тромбоцитов. // Проблемы гематологии и переливания крови- 1975.-20,№9.~С. 17-21.
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Зінченко, А., Животова, О., Чеканова, В., Ніколенко, А., & Компанієць, О. (2005). Калориметричне дослідження водних розчинів адуктів N-ацетилетаноламіну. Біофізичний вісник, 1(15), 111-115. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18094
Розділ
Методи біофізичних досліджень