Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцину з ДНК 10. Дослідження комплексу актиноцил-біс-(3-диметиламінопропіл)аміну - двоспіральна полірибоцитидилова кислота за даними Раман спектроскопії та спектрофотометрії

  • Ю.М. Близнюк Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України
  • Т.В. Больбух Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України
  • Є.Б. Круглова Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України
  • М. А. Семенов Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України
  • В.Я. Малєєв Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України
Ключові слова: Роман спектроскопія, спектрофотометрія, похідне актіноцину ActIII, полірибоцітидилова кислота ро1у(С),ро1у(С ), двоспіральна структура, комплексоутворення, агрегати

Анотація

Методами спектрофотометрії та спектроскопії комбінаційного розсіювання (Раман спектроскопії) проведено дослідження комплексоутворення у водних розчинах похідного актиноцину актиноцил-біс-(3-диметиламінопропіл)аміну (ActIII) з двоспіральною структурою полірибоцитидилової кислоти ро1у(С),ро1у(С*)..Чисельний аналіз спектрофотометричних концентраційних залежностей дозволив встановити інтервали Р/D (Р - молі фосфату, D - молі ліганду), в яких переважають комплекси з різними типами зв'язування лігандів (мономірно пов'язаний та агрегований) з двоспіральною структурою ро1у(С). На основі отриманих Раман спектрів комплексів ActIII- ро1у(С),ро1у(С*) визначено групи атомів ліганду ActIII, що беруть участь в утворенні комплексів з полінуклеотидною матрицею по типу зовнішнього зв'язування.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ю.М. Близнюк, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України

вул. Академіка Проскури 12, 61085, Харків,Україна

Т.В. Больбух, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України

вул. Академіка Проскури 12, 61085, Харків,Україна

Є.Б. Круглова, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України

вул. Академіка Проскури 12, 61085, Харків,Україна

М. А. Семенов, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України

вул. Академіка Проскури 12, 61085, Харків,Україна

В.Я. Малєєв, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усікова НАН України

вул. Академіка Проскури 12, 61085, Харків,Україна

Посилання

1. Семенов М.А., Круглова Е.Б., Духопельников Е.В. и др. // Вісн. ХДУ №528. Біофізичний вісник. 2001. Вип.2(9). С.33-39.

2. Anti-Cancer Drug Design: Biological and Biophysical Aspects of Synthetic Phenoxaxone Derivatives. By edit. A.N. Veselkov and D.B. Davies. Sevastopol: Seventu Press. 2002. 260.

3. Больбух Т.В., Близнюк Ю.Н. Круглова Е.Б. и др. // Вісн. ХНУ №637. Біофізичний вісник. 2004. Вип.1(14). С.38-42.

4. Глибин Е.Н., Цукерман В.Б., Гинзбург О.Ф. // ЖорХ. 1981. Т.П. Вып.З. С.657-663.

5. Круглова Е.Б. // Биофизика. 1994. Т.39. №2. С.280-288.

6. Набиев И.Р., Ефремов Р.Г., Чуманов Г.Д. // Успехи физических наук. 1988. Т. 154. Вып.З. С.459-469.

7. Круглова Е.Б. // Вісн. ХНУ №560. Біофізичний вісник. 2002. Вип. 1 (10). С. 12-20.

8. Smulevich G., Angeloni L., Marzocchi M.P. // Biochim. Biophys. Acta. 1980. V.610. P.384-391.

9. Круглова Е.Б., Малеев В.Я., Глибин Е.Н., Веселков А.Н. // Вісн. ХНУ №560, Біофізичний вісник. 2002. Вип.1(10). С. 12-20.

10. Духопельников Е.В., Березняк Е.Г., Иванов А.Ю. и др. // Вісн. ХНУ № 606 , Біофізичний вісник. 2003. Вип. 2(13). С. 16-22.
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Близнюк, Ю., Больбух, Т., Круглова, Є., Семенов, М. А., & Малєєв, В. (2005). Фізичні механізми взаємодії похідних актиноцину з ДНК 10. Дослідження комплексу актиноцил-біс-(3-диметиламінопропіл)аміну - двоспіральна полірибоцитидилова кислота за даними Раман спектроскопії та спектрофотометрії. Біофізичний вісник, 1(15), 29-34. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/18000
Розділ
Молекулярна біофізика