4-диметиламінофлавонол - новий флуоресцентний зонд для оцінки кріопротекторних властивостей органічних речовин у водних розчинах

  • А. Д. Рошаль НДІ хімії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
  • Т.С. Дюбко Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
  • Т.П. Лінннк Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
Ключові слова: 4'-диметиламінофлавонол, флуоресценція, кріопроектори, ліпофільність

Анотація

Флуоресцентний зонд для детекції міжфазових переходів - 4'-диметиламінофлавонол (ДМАФ) був використаний для прогнозування кріопротекторних властивостей органічних розчинників. Показано, що гіпсохромний зсув смуги випромінювання зонда та зростання інтенсивності його флуоресценції в присутності  вивчених кріопротекторів корелюють з параметром їх ліпофільності, а також їх токсичністю на клітинному рівні. Виявлено взаємозв'язок між концентрацією половинної сольватації, отриманої в результаті титрування водних розчинів зонда кріопротекторами, з їх кріозахисною активністю по відношенню до сперматозоїдів півнів. Передбачається, що механізм захисної дії низки досліджених речовин ґрунтується на ефекті часткової пересольватації гідратної оболонки клітинної мембрани.

Результати, отримані з використанням зонда, добре корелюють з експериментальними даними щодо кріоконсервування клітин.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

А. Д. Рошаль, НДІ хімії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

пл. Свободи, 4,  61077, Харків, Україна

Т.С. Дюбко, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська, 23, Харків, 61015, Україна

Т.П. Лінннк, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України

вул. Переяславська, 23, Харків, 61015, Україна

Посилання

1. Актуальные проблемы криобиологии / Под общ. ред. Н.С. Пушкаря, А.М. Белоуса.- Киев: Наук, думка. 1981.- 608 с.

2. Белоус А.М., Грищенко В.И., Паращук Ю.С. Криоконсервация репродуктивных клеток.- К.: Наук, думка, 1986.- 208 с.

3. Пушкарь Н.С., Шраго М.И., Белоус А.М., Калугин Ю.В. Криопротекторы- К.: Наук, думка, 1978. -202 с.

4. Белоус А.М., Шраго М.И., Пушкарь И.С. Криоконсерванты.- К.: Наук, думка, 1979.-200 с.

5. Линник Т.П. Фізико-хімічні фактори кріпошкоджень і кріозахисту сперматозоїдів півнів у циклі низькотемпературного кріоконсервування: Автореф. дис. докт. біол. наук / НАНУ:ІПКіК.- Харків, 2003.-36 с.

6. McMorrow D., Kasha M. // J. Am. Chem. Soc- 1983.- v. 105.- P.5133-5134.

7. McMorrow D., Kasha M. // J. Phys. Chem.- 1984.- v.88.- P.2235-2243.

8. Pivovarenko V.G., Tuganova A.V., Klimchenko A.S., Demchenko A.P. // Cellular & Molecular Biol. Lett.- 1997.-v.2.- P. 355-361.

9. Duportail G., Klymchenko A., Mely I., Demchenko A. // FEBS Letters.- 2001.- v.508.- P. 196-200.

10. Міронова Н.Г., Коваль Ю.В., Рошаль О.Д. // II з'їзд українського біофізичного товариства.- Харків, 1998.-С. 197.

11. Smith M.A., Neumann R.M., Webb R.A. // J. Heterocyclic Chem.-1968.- N 5.- P. 425-426.

12. Вайсбергер А., Проскауэр Э., Роддик Д., Тупс Э. Органические растворители. М.: Химия. 1968-1450 с.

13. Протива М. Очистка растворителей II В кн.: Лабораторная техника органической химии. М.: Мир, 1966.-С. 591-615.

14. Дорошенко А.О. Комплект программ Sресtra Data Lab 1.3/ НИИ химии при ХНУ им. Каразина, Харьков. 1999.

15. Program Package ACDLabs / Avanced Chemistry Development Inc. Toronto. 1996.

16. Пичугин Ю.И. Итоги и перспективы поиска новых эндоцеллюлярных криопротекторов // Пробл. криобиол.- 1993. -№ 2. - С. 3-10.

17. Линник Т.П., Бизикина О.В. Криоконсервирование спермы петухов. 1. Цитотоксичность диолов и амидов // Пробл. криобиол.- 2001.- №2.- С.72-79.

18. Линник Т.П., Бизикина О.В. Криоконсервирование спермы петухов. II. Криозашитная актив¬ность диолов и амидов // Пробл. криобиол.- 2001.- №4.- С.43-51.

19. Линник Т.П., Новиков А.Н., Рындин В.Ф., Хайкин Р.К., Терещенко А.В. // Криобиология.- 1990-№3.- С.41-45.

20. Криоконсервирование клеточных суспензий / Цуцаева А.А.,
Аграненко В.А., Федорова Л.И. и др.; под общ. ред. Цуцаевой А.А.- Киев: Наук, думка, 1983.- 240 с.
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Рошаль, А. Д., Дюбко, Т., & Т.П. Лінннк, Т. П. (2005). 4-диметиламінофлавонол - новий флуоресцентний зонд для оцінки кріопротекторних властивостей органічних речовин у водних розчинах. Біофізичний вісник, 2(16), 106-111. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/17941
Розділ
Методи біофізичних досліджень