Повний доплерівський спектр при розсіянні сфокусованих імпульсних хвиль на аксіально-симетричних потоках

  • Є.А. Баранник Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • І. В. Скресанова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: ультразвук, доплерівський спектр, швидкість потоку крові, вимірювання швидкості

Анотація

На основі відомого рішення для спектрів потужності доплерівських сигналів, що формуються відгуком лінії струму, отримані загальні аналітичні вирази для повних  доплерівських  спектрів потужності при розсіянні імпульсних сфокусованих хвильових пучків на аксіально-симетричних потоках. Отримано, зокрема, вираз для пуазейлівського потоку, що встановлює коефіцієнт пропорційності між середньою перерізом кровоносної судини швидкістю потоку крові і середньою частотою доплерівського спектру. Знайдені вирази дозволяють підвищити точність виміру діагностично важливих параметрів крові.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Є.А. Баранник, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи. 4, 61077, Харків , Україна

І. В. Скресанова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи. 4, 61077, Харків , Україна

Посилання

1. Лелюк В.Г., Лелюк С. Э. Ультразвуковая ангиология. - М.: Наука, 2003. - 322 с.

2. Фиш П. Доплеровские методы // Применение ультразвука в медицине / Под ред. Хилла К. М.: Мир, 1989. С.395-432.

3. Barannik E.A. Pulsed Doppler flow-line spectrum for focused transducers with apodized apertures // Ultrasonics. - 2001. -V.39, N2.-P.311-317.

4. Баранник Е.А. Влияние дифракционной расходимости и ширины пучков волн на спектр доплеровского сигнала // Акуст.журн.-1992. - Т. 38. N2 .-С.237-244.

5. Баранник Е.А. Локальные эффекты формирования ультразвукового доплеровского отклика биологических сред // Акуст. вісн. - 2004. - Т.7, N2. - С.3-24.2003.

6. Баранник Е.А. Ширина спектра доплеровского сигнала при импульсном режиме излучения // Акуст. журн. - 1993. -39, N5. -С.939-941.

7. Баранник Е.А. Влияние фокусирования ультразвуковых волн на дисперсию доплеровского спектра // Акуст. Журн. -1994 - Т.40, N 2 .- С.212-214.
Опубліковано
2005-06-06
Цитовано
Як цитувати
Баранник, Є., & Скресанова, І. (2005). Повний доплерівський спектр при розсіянні сфокусованих імпульсних хвиль на аксіально-симетричних потоках. Біофізичний вісник, 2(16), 80-85. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/17853
Розділ
Медична фізика