Невизначеність в еволюціі структур реакційно-дифузійного середовища біореактора

  • V. J Grytsay Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Ключові слова: біореактор, математична модель, реакційно-дифузійне середовище, дисипативна структура, самоорганізація

Анотація

За допомогою математичної моделі досліджено протікання реакційно-дифузійного процесу в біореакторі. Показано, що в ньому з часом, на протязі протікання біотехнологічного процесу, за деяких параметрів, що змінюються, виникають просторово-неоднорідні стаціонарні дисипативні структури. Їх поява і розміри характеризуються коефіцієнтом дифузії пористого середовища та фізико-хімічними параметрами системи. Досліджено фізико-хімічний процес їх самоорганізації у біосистемі іммобілізованих клітин. Проаналізована залежність виду просторово - неоднорідних стаціонарних дисипативних структур від величини коефіцієнту дифузії пористого середовища. Знайдено структури, що повторюються за різних значень коефіцієнтів дифузії, досліджено вплив такої невизначеності структур на контроль активності протікання процесу.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. J Grytsay, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

вул. Метрологічна 11 б, 03143 , Київ, Україна

vgrytsay@bitp.kiev.ua

 

Посилання

Gachok V.P., Arinbasarova A.Yu., Medentsev A.G., Koshcheyenko K.A., Akimenko V.K. // Biotechnology and Bioengineering.- 1989.- 33.- P.661-667.

Gachok V.P., Arinbasarova A.Yu., Medentsev A.G., Koshcheyenko K.A., Akimenko V.K. // Biotechnology and Bioengineering.- 1989.- 33.- P.661-667.

Гачок В.П., Грицай В.И.// Докл. АН СССР.- 1985.- 282.- N : 1 - С. 51-53.

Гачок В.П., Аринбасарова А.Ю., Кощеенко К.А., Меденцев А.Г., Акименко В.К. // Прикладная биохимия и микробиология.- 1988.- XXIV.- Вьп.З.- С. 380-388.

Гачок В.П., Аринбасарова А.Ю., Грицай В.И., Меденцев А.Г., Кощеенко К.А., Акименко В.К. // Прикладная биохимия и микробиология.- 1988,- XXIV.- Вып.З.- С. 389-399.

Грицай В.И., Гачок В.П., Прилуцкий Ю.И. и др. // Тез. IV Международной конференции "Математические модели нелинейных возбуждений, переноса, динамики управления в конденсированых системах и других средах". М.: Изд. "Станкин",- 2000.- С.38.

Грицай В.И. // Доклады НАН Украины.- 2000. №2,- С.175-179.

Грицай В.И. // Доклады НАН Украины. 2000. №3.- С.201-206.

Грицай В.И. // Доклады НАН Украины. 2000. №11.- С. 112-116.

Grytsay V.I., Gachok V.P., Prylutskyy Yu.I., Kucherenko M.E., Matyshevska O.P., Prylutyska S.V. and ScharffP. // EUROCARBON 2000, 1-st World Conference on Carbon, Germany, Berlin.- 2000.- P.969-970.

Грицай В.Й. // Украинский физический журнал.- 2001. №.1.- С.124-127.

Грицай В.И. // Вестник Киевского университета. 2002. №2.- С. 394-400.

Андреев А.А., Грицай В.И. // Вестник Чувашского университета. 2002. №2.- С. 43-53.

Андреев А.А., Грицай В.И. // Математическое моделирование. 2005.17, №2.- С. 57-64.

Андреев В.В., Грицай В.И. // Математическое моделирование. 2005.17, №6.- С. 3-12.

Grytsay V.I., Andreev V.V. // 8lh Romanian Biophysics Conference with International participation "Advanced Biomaterials and Biophysical Techniques", Abstracts, Iasi, Romania. May, 26-28, 2005.- P. 119.

Грицай В.И., Андреев В.В. // Математическое моделирование. - 2006. - 18, №12. - С. 88-94.

Опубліковано
2007-06-05
Цитовано
Як цитувати
Grytsay, V. J. (2007). Невизначеність в еволюціі структур реакційно-дифузійного середовища біореактора. Біофізичний вісник, 2(19), 92-97. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/17157
Розділ
Біофізика складних систем