Вплив заморожування і гамма-опромінення на сироватку кордової крові за даними НВЧ-діелектрометрії

  • O. A. Gorobchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • N. T. Markova Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАМ України
  • A V. Adeljanov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • O. T. Nikolov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • E. O. Nardid Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАМ України
  • S. V. Gatash Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • O. A. Nardid Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: сироватка кордової крові, гамма-опромінення, низькі температури, діелектрична проникність, СВЧ-діелектрометрія

Анотація

В роботі досліджено вплив заморожування до -196 ° С і подальшого гамма-опромінення дозами 20, 50, 100 і 150 Гр на сироватку кордової крові людини методом НВЧ-діелектрометрії. Сироватку кордової крові заморожували зі швидкістю 300-400 ° С / хв до температури -196 ° С шляхом занурення в рідкий азот. Нативні зразки і зразки після заморожування-відтавання опромінювали при кімнатній температурі в атмосфері повітря джерелом гамма-променів Со60. Вимірювання дійсної частини комплексної діелектричної проникності е' заморожених, опромінених і послідовно заморожених і опромінених зразків сироватки проводилося резонаторним методом на частоті 9,3 ГГц при кімнатній температурі (20 °С). В результаті проведеного дослідження було встановлено, що заморожування сироватки кордової крові до -196 ° С призводить до збільшення її діелектричної проникності, що може бути результатом кріоагрегаціі білків сироватки. Гамма-опромінення же призводить, навпаки, до зменшення діелектричної проникності сироватки кордової крові. Передбачається, що зниження діелектричних параметрів сироватки при опроміненні обумовлено конформаційними змінами її білків, пов'язанними з розривом внутрішньо молекулярних водневих зв'язків, розпушенням поверхні макромолекул і збільшенням кількості гідратної води за рахунок утворення нових водневих зв'язків з молекулами об'ємної води. Величини дійсної частини комплексної діелектричної проникності е' сироватки кордової крові після заморожування до -196 ° С і подальшого гамма-опромінення приймають більш низькі значення, ніж тільки після заморожування, але більш високі, ніж тільки після гамма-опромінення. Це свідчить про адитивний  внесок цих фізичних факторів в величину діелектричної проникності сироватки кордової крові. Різниці значень величин діелектричної проникності сироватки після заморожування і сироватки після послідовної дії заморожування і гамма-опромінення в межах похибки збігаються і не залежать від дози опромінення, що свідчить про незалежний  характер  дії низьких температур і опромінення в дозах до 150 Гр на властивості сироватки ордової  крові.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

O. A. Gorobchenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077

N. T. Markova, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАМ України

вул. Переяславська, 23, м.Харків, 61015

e-mail: olga_bio_f@yahoo. com 

A V. Adeljanov, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077

O. T. Nikolov, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077

E. O. Nardid, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАМ України

вул. Переяславська, 23, м.Харків, 61015

e-mail: olga_bio_f@yahoo. com 

S. V. Gatash, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077

O. A. Nardid, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077

Посилання

1. Мошко Ю.А. Применение криоконсервированной сыворотки кордовой крови в лечении женщин с хроническими салпингоофоритами, // Проблемы криобиологии. - 2001. -№ 1. - С. 70-75.

2. Грищенко В.І., Прокопюк О.С., Ліпіна О.В., Мошко Ю.О. Заготівля, кріоконсервування сироватки і плазми кордової крові та іх клінічне застосування. Методичні рекомендації. - Харків, 2000. - 11с.

3. House С, House J.A., Yedloutschnig R.J. Inactivation of viral agents in bovine serum by gamma irradiation. // Can J Microbiol. - 1990. - V. 36. - P. 737-740.

4. Хенли Э., Джонсон Э. Радиационная химия. -M.: Атомизцат, 1974. -415 с.

5. Hackl E.V., Gatash S.V., Níkolov O.T. Using UHF-dielectrometry to study protein structural transitions.
// J. Biochem. Biophys. Meth. - 2005. - V. 63, № 2. - P. 137-148.

6. Горобченко O.A., Мошко Ю.А., Николов О.Т., Нардид O.A., Липина О.В., Гаташ С.В. Влияние режима замораживания на диэлектрические свойства сыворотки кордовой крови // Проблемы криобиологии. - 2004. - № 2. - С. 4-10.

7. Марковский А.Л. Влияние факторов криоконсервации на гидратацию глобулярных белков: Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.22. - Харьков, 1984. - 20 с.

8. Нардид Э.О., Науменко Е.И., Розанова С.Л., Нардид O.A. Влияние режимов замораживания на агрегацию белков сыворотки кордовой крови человека // Проблемы криобиологии. - 2006. - Т. 16, № 3. -С. 311-315.

9. Горобченко O.A. Влияние γ-облучения и температуры на конформацию белков крови. Дис... канд. физ.-мат. наук: 03.00.02. - Харьков, 2005. - 150 с.

10. Горобченко O.A., Николов О.Т., Нардид O.A. Исследование влияния γ-облучения на
структуру бычьего сывороточного альбумина методом спиновых меток // Прикладная
радиоэлектроника. - 2004, - Т. 2, № 2. - С. 84-87.

11. Горобченко O.A., Николов О.Т., Гаташ С. В. Влияние γ-облучения на термоиндуцированные конформационные переходы и гидратацию фибриногена. // Біополімери і
клітина. - 2006. - T. 22, № 2. - С. 162-165.

12. Шарпатый В. А. Радиационная химия биополимеров. - М.: Энергоиздат, 1981. - 168 с.

13. Sunae Moon, Kyung Bin Song. Effect of gamma-irradiation on the molecular properties of egg white proteins. // Food Sei. Biotechnol. - 2000. - V. 9, №4. - P. 239-242.
Опубліковано
2014-09-29
Цитовано
Як цитувати
Gorobchenko, O. A., Markova, N. T., Adeljanov, A. V., Nikolov, O. T., Nardid, E. O., Gatash, S. V., & Nardid, O. A. (2014). Вплив заморожування і гамма-опромінення на сироватку кордової крові за даними НВЧ-діелектрометрії. Біофізичний вісник, 1(20), 103-106. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1616
Розділ
Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти