Вплив зовнішніх магнітних шумів на гравітропічну реакцію рослин і на амплітуду і спектр генерованого ними в процесі росту магнітного шуму

  • N. V. Sheykina Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • V. A. Bondarenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • N. I. Bogatina Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України
Ключові слова: комбіноване магнітне поле, рівень зовнішнього магнітного шуму, гравітропічна реакція, спектр генерованого насінням магнітного шуму

Анотація

 Проведено експериментальні дослідження гравітропічної  реакції коренів крес-салату і гороху в одних і тих же добре відтворюваних магнітних полях, але при різному рівні магнітного шуму, штучно створенного в робочому обсязі. Амплітуда спектральної щільності штучно створенного шуму перебувала в інтервалі 0.1 нТл/ Гц05 до 500 нТл/ Гц0'5 Показано, що спостережувані раніше ефекти (негативний гравітропізм, залежність біологічного ефекту від величини відносини індукції змінної складової комбінованного магнітного поля до індукції постійної складової) не залежить від амплітуди магнітного шуму зовнішнього магнітного поля аж до рівня 1 нТл/Гц05. Збільшення амплітуди зовнішнього магнітного шуму призводить до суттєвого розширення спостережуваних кривих, що обов'язково слід враховувати при побудові теоретичної моделі для інтерпретації результатів. Генерація магнітних шумів , яка проростає зерновками пшениці і насіння крес-салату також залежить від рівня зовнішнього магнітного шуму. Від нього ж залежить і спектр генерованного насінням шуму.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

N. V. Sheykina, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

4, майд. Свободи,  Харків, 61075, Україна 

sheykina@ukr.net

V. A. Bondarenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

4, майд. Свободи,  Харків, 61075, Україна 

sheykina@ukr.net

 

N. I. Bogatina, Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України

47, пр. Леніна, 47 Харків, 61100, Україна

bogatina@ilt.kharkov.ua

Посилання

1. Kuznetsov О.A., Schwuchow J., Sack F.D. , Hasenstein K.H. Curvature Induced by amyloplasts magnetophoresis in protonemata of the moss Ceratodon purpurreus// Plant Physiology - 1999 - v. 119. -P. 645 -650.

2.Богатина H.И., Литвин В.M., Травкин M.П. Ориентация корней пшеницы под действием геомагнитного поля//, Биофизика 1986. - т.31.- вып.5. - С.886-892.

3. Богатина Н.И., Веркин Б.И., Кулабухов В.М и др. Определение порога чувствительности проростков и корней пшеницы к величине магнитного поля. //Физиология растений. -1979. - т. 26. - №3. - С.620-625.

4. Богатина Н.И., Шейкина Н.В. , Кордюм Е.Л. Изменения гравитропической реакции, вызванные постоянным магнитным полем. //Біофізичний вісник. 2006. - віп. 17(1). -С. 78-82.

5. Богатина Н.И. Зависимость реакции биологических объектов на магнитные поля от их шумов (полей), возможное влияние на процессы эволюции// Электронная обработка материалов. - 1987. - N4. - С. 64-68.

6. Liboff A.R. Cyclotron resonance in membrane transport.//1985 in Chiabrera C, Nicolini C, Schwan M.P. eds. Interaction between electromagnetic field and cells. London Plenum Press. - 1995. - P. 281-296.

7. Liboff A.R., Rozek R.J., Sherman M.L., McLeod B.R., Smith S.D. Ca2+-45 cyclotron resonance in human
lymphocytes// 1987, J. Bioelectricity . - 1987. - 8. - P.12-22.

8. Liboff A.R., Parkinson W.C. Search for ion-cyclotron resonance in an Na+- transport system// Bioelectromagnetics. - 1991. - 12. - №2. - P. 78-84

9. Blanchard J.P., Blackman C.F. A mechanistic model for biological effects of magnetic fields// 1999, Biological effects of magnetic fields, Information Ventures Institute. - 1999. - P.13-20.

10. Леднев В.В. Биоэффекты слабых комбинированных, постоянных и переменных магнитных полей//
Биофизика. - 1996, 41 - №.1. - С. 224-232.

11. Шейкина Н.В. , Богатина Н.И., Кордюм Е.Л. Зависимость гравитропической реакции корней кресс-салата от амплитуды переменной составляющей комбинированного магнитного поля. //Біофізичний вісник. 2007. - вып. 18(1). - С. 78-89.

12. Белова H.А., Леднев В.В. Активация и ингибирование гравитропической реакции растений с помощью слабых комбинированных магнитных полей.// Биофозика. - 2000. - 45. - №6.- С.1102-1106.

13. Белова Н.А., Леднев В.В. Зависимость гравитропической реакции в сегментах стеблей льна от частоты и амплитуды переменной компоненты слабого комбинированного магнитного поля// Биофизика. - 2000. - 45. - №6. - С. 1108-1110.

14. Белова Н.А., Леднев В.В. Активация и ингибирование гравитропической реакции в сегментах стеблей льна при изменении величины магнитной индукции постоянного поля в пределах от 0 до 350 мкТл.// Биофизика. - 2001. - 46. - № 1. - С. 118-121.

15. Белова Н.А., Леднев В.В. Влияние крайне слабых переменных магнитных полей на гравитропизм растений// Биофизика. - 2001. - 46. -. №1. - С. 122-125.

16. Леднев В.В., Сребницкая Л.К., Ильясова Е.Н. и др. Магнитный параметрический резонанс в биосистемах: Экспериментальная проверка предсказаний теории с использованием регенирирующих планарий Dugesia Tigrinа в качестве тест-системы// Биофизика. - 1996. - 41. - №4. - С.815-825.

17. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь.- М: Мысль - 1976 - 366 с.

18. Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. - М: Наука - 1971 - 259с.

19. Шноль С.Э. // Успехи физических наук - 2000-170- в.2 - С.214-218.

20. Богатина Н.И., Шейкина Н.В. Собственное магнитное поле зерновок пшеницы и генерируемые ими магнитные шумы// Біофізичний Вісник (Віснік Харківського університету) - 2001 - №525, вип. 1 (8) -С. 101-107.

21. Богатина H.И., Шейкина Н.В., Кордюм Е.Л., Карачевцев В.А. Гравитропическая реакция растений в комбинированном (постоянном и переменном) магнитном поле // Доповіді HAH України. - 2002. - №4. -С. 176-180.

22. Богатина Н.И., Шейкина Н.В., Кордюм Е.Л. Влияние комбинированного магнитного поля на гравитропическую реакцию растений и спектр электромагнитного излучения, генерируемого ими в процессе роста//Радиофизика и электроника. - 2005.- 10. №2. - С.331-336.

23. Kordyum Е., Bogatina N., Sheykina N., Kalinina Ya. Weak Combined Magnetic Field Changes Root Gravitation// Advances in Space Research (a COSPAR information). - 2005, 36. - P. 1229-1236.

24. Шейкина H.В.,. Богатина Н.И., Кордюм Е.Л Зависимость гравитропической реакции кресс-салата от
амплитуды переменной составляющей комбинированного магнитного поля// Біофізичний Вісник (Вісник
Харківського университету). - 2007 - вип. 18(1) - С. 78-90.

25. Богатина Н.И., Шейкина Н.В. Магнитные шумы, генерируемые прорастающими зерновками
пшеницы// Доповіді HAH України - 2001 - №8 - С. 138-144.
Опубліковано
2008-09-29
Цитовано
Як цитувати
Sheykina, N. V., Bondarenko, V. A., & Bogatina, N. I. (2008). Вплив зовнішніх магнітних шумів на гравітропічну реакцію рослин і на амплітуду і спектр генерованого ними в процесі росту магнітного шуму. Біофізичний вісник, 1(20), 96-102. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1615
Розділ
Дія фізичних факторів на біологічні об'єкти