Про роль повітроносних пазух в аеродинаміці носової порожнини

  • O. G. Avrunin Харківський національний університет радіоелектроніки
  • N. I. Bielietsky Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • A. I. Bereznyakov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: носова порожнина, повітроносна порожнина, повітряний потік, вентиляція, турбулентний режим, ламінарний режим

Анотація

Побудована спрощена модель носової порожнини з урахуванням наявності в ній повітроносних пазух. Зроблено спробу визначити основні параметри і характеристики аеродинамічного потоку при його поширенні в носовій порожнині. Розглянуто задачу про вплив гайморової порожнини на аеродинаміку носової порожнини в нормальному режимі, коли порожнина сполучається з носовою ходою за допомогою соустя, і патологічному режимі, коли порожнину закупорено і відсічено від носового ходу.

На підставі теореми Гаусса і рівняння безперервності показано, що воздухоносна порожнина є слабо вентильованою зоною. Вентильована частина воздухоносноі порожнини становить лише 5% загального її обсягу, а інша частина є зоною застою.

При нормальному функціонуванні органів носової порожнини в ній переважає турбулентний режим повітряного потоку, а при блокуванні носових порожнин внаслідок патології - ламінарний. Особливістю турбулентності потоку є гідродинамічне перемішування середовища, що рухається, що забезпечує більш інтенсивне в порівнянні з ламінарною течією  перенесення імпульсу, тепла і маси.

Показано, що в турбулентному режимі, домінуючому в області локалізації носових раковин, зміна температури уздовж осі носової порожнини становить величину близько 2 0 К /м.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

O. G. Avrunin, Харківський національний університет радіоелектроніки

пр. Леніна, 14, Харків, 61166, Україна

N. I. Bielietsky, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077,  Украіна

A. I. Bereznyakov, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, Харків, 61077,  Украіна

Посилання

1. Щурук Г.З. Можливості використання комп'ютерної томографії з об'ємною реконструкцією в діагностиці захворювань порожнини носа, навколоносових пазух і
лицьового черепа / ЖВНГХ.- 2001.- № 2.- С. 64.-69.

2. Бачинський.І.В., Рижик В.М., Гайналь М.О., Дудій П.Ф. Можливості комп'ютерної томографії при діагностиці захворювань верхньощелепних пазух //. ЖВНГХ - 1999.- №3.-С. 54-56.

3. Безшапочний С.Б., Лобурець В.В. Ендоскопічна ендоназальна функціональна хірургія: достоїнства, недоліки, перспективи //Ринологія.- 2002.- №2.- С. 3-10.

4. Chometon F.,Gillieron P., Laurent J.,Ebbo D.. Korfman P.,Lecomte F., Sorrel-Dejerin N. Analyse Sientifique de l'Aérodinamique des Fosses Nasales.Actes du 106éme Congrès Paris (France) d'Oto-Rhmo-Laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou 1999.

5. Аврунин О.Г., Белецкий Н.И., Березняков А.И. Некоторые особенности динамики атмосферного аэрозоля в носовой полости // Біофізичний вісник.ХНУ - 2007 - Вип. 19 (2). - С. 105-111.

6. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа, М.: «Наука», - 1970, - 904 с.

7. Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепломассообмен. М.: Энергоатомиздат, 1987.- 376 с.

8. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса - Пер. с англ. М.: «Мир», 1996 -642 с.
Опубліковано
2008-09-29
Цитовано
Як цитувати
Avrunin, O. G., Bielietsky, N. I., & Bereznyakov, A. I. (2008). Про роль повітроносних пазух в аеродинаміці носової порожнини. Біофізичний вісник, 1(20), 88-95. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1585
Розділ
Медична фізика