Стійкість еритроцитів людини до гемолізу під дією поліпептидного антибіотика граміцидину S

  • E. V. Hackl Університет Манчестера, Інститут науки і техніки, Манчестер M60 IQD
  • V. P. Berest Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
  • S. V. Gatash Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Ключові слова: еритроцити, граміцидин S, гемоліз, температура, турбідиметрія

Анотація

Літична активність граміцидину S (GS) лежить в основі його антибактеріальної дії і одночасно з цим обмежує системне клінічне застосування даного поліпептидного антибіотика. Синтетичні аналоги GS покликані розділити антибактеріальну і літичну активність і істотно знизити останню. Розуміння структурно-функціональних зв'язків жорсткої планарної циклічної молекули декапептиду дозволяє цілеспрямованно вести пошук нових препаратів на основі GS. Іншим важливим аспектом вдалого пошуку є правильне розуміння механізму взаємодії (GS) з плазматичними мембранами. В роботі за допомогою методу турбідиметрії досліджена концентраціонна і температурна залежності гемолізу еритроцитів людини під дією GS. Оцінена енергія активації процесу гемолізу. Проведено порівняння кислотного і GS-ідуцірованного гемолізу еритроцитів людини. Показано, що аналіз ерітрограмм GS індукованного гемолізу дозволяє отримувати додаткову інформацію про стан ліпідного бішару мембран.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

E. V. Hackl, Університет Манчестера, Інститут науки і техніки, Манчестер M60 IQD

Ангілья

V. P. Berest, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, 61077 Харків

S. V. Gatash, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

пл. Свободи, 4, 61077 Харків

Посилання

1. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 512 с.

2. Гаузе Г.Ф. Грамицидин С и его применение. - М.: Б.и.. 1952. - 153 с.

3. Полин А.Н., Егоров Н.С. Структурно-функциональные особенности грамицидина С в связи с его антибиотической активностью // Антибиотики и химиотерапия. - 2003. - № 48(12). - С. 29-32.

4. Abraham Т., Marwaha S., Kobewka D.M. et al. The relationship between the binding to and permeabilization of phospholipid bilayer membranes by GS14dK4, a designed analog of the antimicrobial peptide gramicidin S // Biochim. Biophys. Acta. - 2007. V. 1768, N 9. - P. 2089-2098.

5. Kiricsi M., Prenner E.J., Jelokhani-Niaraki M., Lewis R.N.A.H., Hodges R.S.. McElhancy R.N. The effect of ring-size analog of the antimicrobial peptide gramicidin S on phospholipids bilayer model membranes and on the growth of Acholeplasma laidlawii В // Eur. J. Biochem. - 2002. - V. 269. P. 5911-5920

6. Prenner E.J.. Lewis R.N.A.H., McElaney R.N. The interaction of the antimicrobial peptide gramicidin S with lipid bilayer model and biological membranes // Biochimica et Biophysica Acta. - 1999. - V. 1462. - P. 210-221.

7. Биофизика клеточных популяций и надорганизменных систем: Сб.науч.тр. / Отв.ред. И.И. Гительзон. - Новосибирск: Наука, СО, 1992. - 159 с.

8. Przybylska M., Bryszewska М., Chapman I.V. Thermal properties and fluidity of human erythrocyte membranes in diabetes mellitus // Int. J. Radiat. Biol. - 1993. - V. 63, N 3. - P. 419-424.

9. Przybylska M., Bryszcwska M., Kedziora J. Thermosensitivity of red blood cells from Down's syndrome individuals // Bioelectrochemistry. - 2000. - V. 52. N 2. - P. 239-249.

10. Булгакова B.Г. Королев П.H., Петрыкина З.М. и др. Изменения оптической плотности суспензии протопластов бактерий подвергнутых действию мембрано-активных антибиотиков // Антибиотики. - 1984. - Т. 29, N 10. - С. 756-760.
Опубліковано
2008-09-29
Цитовано
Як цитувати
Hackl, E. V., Berest, V. P., & Gatash, S. V. (2008). Стійкість еритроцитів людини до гемолізу під дією поліпептидного антибіотика граміцидину S. Біофізичний вісник, 1(20), 114-120. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1577
Розділ
Методи біофізичних досліджень