Формування та стійкість морфогенетичного поля іммобілізованих клітин біореактора

  • V. I. Grytsay Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова HAH України
Ключові слова: математична модель, біореактор, реакційно-дифузійне середовище, дисипативна структура, самоорганізація, морфогенетичне поле, позиційна інформація

Анотація

Розглядається математична модель реакційно-дифузійного середовища біореактора , утвореного іммобілизованими клітинами в пористому гелі. Вивчаються структурно-функціональні зв'язки, відповідно яким відбувається самоорганізація в біосистемі, формуються просторові структури, їх відповідність внутрішній динаміці метаболічного процесу клітин. Проаналізовано основні фактори, що впливають на формування морфогенетичного поля біосистеми, його залежність від дифузійного процесу за краєвих умов. Досліджується функціональна стійкість морфогенетичного поля після його становлення при руйнації цілостності структури біосистеми.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. I. Grytsay, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова HAH України

вул. Метрологічна 11б, 03143 Київ, Україна

Email : vgrytsay@bitp.kiev.ua

Посилання

1. Gachok V.P., Arinbasarova A.Yu., Medentsev A.G . Koshchcyenko K.A , Akimenko V.K. // Biotechnology and
Bioengineering - 1989.- 33 - P.661 -667.

2. Gachok V.P.. Grylsay V.I. Arinbasarova A.Yu.. Medentsev A.G.. Koshcheyenko K.A . Akimenko V.K. // Biotechnology
and Bioengineering - 1989.- 33.- P. 668-680.

3. Гачок В.П., Грицай В.И. // Доклад. AH CCCP.- 1985.-282-N:1.-C. 51-53.

4. Гачок В.П. Аринбасарова А.Ю.. Кощеенко К.А.. Меденцев А.Г., Акименко В. К. Прикладная биохимия и микробиология- 1988.- XXIV.- Вып.З- С. 380-388.

5. Гачок В.П., Аринбасарова А.Ю.. Грицай В.И.. Меденцев А Г.. Кощеенко КА., Акименко В.К. // Прикладная биохимия и микробиология.- 1988,- XXIV.- Вып.З.- С. 389-399.

6. Грицай В.Н., Гачок В.П., Прилуцкий Ю.И. и др. // Тез. IV Международной конференции "Математические модели нелинейных возбуждений, переноса, динамики управления в конденсированых системах и других средах". М.: Изд. "Станкин".- 2000.- С.38.

7. Грицай В.И. // Доклады НАН Украины.- 2000. №2.- С. 175-179.

8. Грицай В.И. // Доклады НАН Украины. 2000. №3.- С.201-206.

9. Грицай В.И. // Доклады НАН Украины. 2000. №11.-С. 112-116.

10. Grytsay V.I., Gachok V.P., Prylutskyy Yu.I., Kucherenko M.E., Matyshevska O.P., Prylutyska S.V. and Scharff P. // EUROCARBON 2000,1-st World Conference on Carbon, Germany. Berlin. 2000- P.969-970.

11. Грицай В.Й. // Украинский физический журнал.- 2001. №.1.- С. 124-127.

12. Грицай В .И. // Вестник Киевского университета. 2002. №2.-С. 394-400.

13. Андреев А.А.. Грицай В.И. // Математическое моделирование. 2005.17, №2.- С. 57-64.

14. Андреев В.В., Грицай В.И. // Математическое моделирование. 2005.17, №6.- С. 3-12.

15. Грицай В.И., Андреев В.В. // Математическое моделирование - 2006. - 18, №12. - С. 88-94.

16. V.Grylsay // Romanian J. Biophys., Vol. 17, № 1,2007, P. 55-62.
Опубліковано
2008-09-29
Цитовано
Як цитувати
Grytsay, V. I. (2008). Формування та стійкість морфогенетичного поля іммобілізованих клітин біореактора. Біофізичний вісник, 1(20), 48-55. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1574
Розділ
Біофізика складних систем