Математичне моделювання процесів, що визначають радіочутливість різно оксигенірованих шарів злоякісних пухлин

  • V. G. Knigavko Харківський державний медичний університет
  • N. S. Ponomarenko Харківський державний медичний університет
  • E. B. Radzishevska Харківський державний медичний університет
  • L. V. Batyuk Інститут медичної радіології ім С.П.Григорьєва
  • N. P. Poletova Харківський державний медичний університет
Ключові слова: математичне моделювання, радіочутливість пухлинних клітин, оксигенація

Анотація

 Запропоновано концепцію математичного моделювання процесів, що визначають радіочутливість шарів злоякісної пухлини, і побудовані відповідні моделі. Проаналізована залежність від концентрації кисню параметрів, що входять у вираз, зв”язуюче  виживаність опромінених клітин з поглиненою дозою рентгенівського або гамма випромінювань. Наведено результати розрахунків залежності виживаності клітин різних шарів пухлини від їх оксигенації.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

V. G. Knigavko, Харківський державний медичний університет

610022, Харків, пр. Леніна, 4

N. S. Ponomarenko, Харківський державний медичний університет

610022, Харків, пр. Леніна, 4

E. B. Radzishevska, Харківський державний медичний університет

610022, Харків, пр. Леніна, 4

L. V. Batyuk, Інститут медичної радіології ім С.П.Григорьєва

вул. Пушкінська, 82, Харків. Україна

N. P. Poletova, Харківський державний медичний університет

610022, Харків, пр. Леніна, 4

Посилання

1. Волошина Е.А., Мещерикова В.В. Кислородный эффект и адаптационные реакции клеток. Сообщение 6. Кинетика дыхания клеток, культивируемых при различной оксигенации и различающихся по модифицируемой радиочувствительности.// Радиобиология.- 1979.- T.XIX, вып.2.- С. 283-285.

2. Книгавко В.Г., Бондаренко М.А. Математическое моделирование диффузии и потребления кислорода в злокачественной опухоли.// Биофизика - 2005. - Т.50, вып. 3. -С.544-549.

3. Книгавко В.Г., Бондаренко М.А., Гордиенко В.Г., Проценко Е.В., Книгавко A.B. Моделирование процессов диффузии и потребления кислорода в тяжах злокачественных опухолей// Вісник Харк. Нац. Університету. Біофізичний вісник. -2001.- № 525.-Вип.1(8). -С.81-85.

4. Книгавко В.Г., Бондаренко М.А., Гордиенко В.Г., Проценко Е.В. Сопоставление моделей процессов диффузии и потребления кислорода в опухолях плоской и сферической формы// Вісник Харк. Нац. Університету. Біофізичний вісник.-2001.- №528. - Вип.2(9)-С.76-78.

5. Ярмоненко С.П., Вайнсон A.A., Магдон Э. Кислородный эффект и лучевая терапия опухолей. - М.: Медицина, 1980. - 248 с.

6. Книгавко В.Г., Радзішеська Є.Б., Мещерякова О.П. Математичне моделювання процесів, що визначають форму кривих виживаності опромінених еукаріотичних клітин// Український Радіологічний Журнал. - 2005. - Т.13, № 4. - С. 565-569.

7. Обатуров Г.М. Биофизические модели радиобиологических эффектов- М.: Энергоатомиздат, 1987.- 148 с.
Опубліковано
2008-09-29
Цитовано
Як цитувати
Knigavko, V. G., Ponomarenko, N. S., Radzishevska, E. B., Batyuk, L. V., & Poletova, N. P. (2008). Математичне моделювання процесів, що визначають радіочутливість різно оксигенірованих шарів злоякісних пухлин. Біофізичний вісник, 1(20). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/1573
Розділ
Біофізика складних систем