6-та Міжнародна конференція «Нанобіофізика: фундаментальні та прикладні аспекти»

  • G. I. Dovbeshko Інститут фізики Національної академії наук України, пр. Науки, 46, Київ, 03028, Україна https://orcid.org/0000-0002-7701-0106
  • V. A. Karachevtsev Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, пр. Науки, 47, Харків, 61103, Україна https://orcid.org/0000-0003-4580-6465
  • V. P. Berest Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна  https://orcid.org/0000-0001-7779-154X
  • M. V. Kosevich Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, пр. Науки, 47, Харків, 61103, Україна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0003-0257-4588
Ключові слова: нанобіофізика, бімолекулярні наносистеми, біонаноматеріали, біонанокомпозити, наноструктуровані поверхні, міжмолекулярні взаємодії, комп’ютерне моделювання

Анотація

Шоста міжнародна конференція «НАНОБІОФІЗИКА: фундаментальні та прикладні аспекти» (NBP-2019) відбулася 1-4 жовтня 2019 в Інституті фізики Національної академії наук України (Київ, Україна). Попередні п’ять конференцій починаючи з 2009 року проводилися на дворічній основі сумісними зусиллями Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України та Інституту фізики НАН України по черзі у Харкові та Києві. У конференції взяли участь 63 провідних науковця з 14 країн світу, зокрема з України, Білорусі, Італії, Франції, Латвії, Литви, Естонії, Німеччини, Польщі, Чеської Республіки, Канади, Данії, Єгипту. Було представлено 36 наукових доповідей та понад сотні стендових презентацій. Метою конференції став обмін інформацією стосовно новітніх досягнень у галузі нанобіофізики, спрямований на стимулювання подальшого розвитку як фундаментальних досліджень, так і інновацій у відповідних галузях нанотехнології. Дружній формат наукового зібрання забезпечив обмін ідеями у рамках таких актуальних тематик як фізичні властивості біомолекулярних наносистем, взаємодія біомолекул з наночастинками та наноструктурованими поверхнями, посилення оптичних процесів у біомолекулах внаслідок їх взаємодії з наноструктурованими металевими поверхнями, створення наногібридів біомолекул з вуглецевими наноструктурами, теорія та комп’ютерне моделювання наноскопічних біологічних систем, практичне застосування біонаноматеріалів та біонанокомпо-зитів. У рамках конференції було організовано спеціальні сесії для спілкування учасників поточних міжнародних проектів за програмами HORIZON 2020 та NATO Workshop. Матеріали конференції NBP-2019 видано у збірці тез.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. P. Berest, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна 

 

Посилання

Book of abstracts of the 6th International Conference “Nanobiophysics: fundamental and applied aspects” 2019 October 1-4); Кyiv: Institute of Physics of NAS of Ukraine, 2019, 107 p. ISBN: 978-966-02-9007-5

Опубліковано
2020-04-30
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Dovbeshko, G., Karachevtsev, V., Berest, V., & Kosevich, M. (2020). 6-та Міжнародна конференція «Нанобіофізика: фундаментальні та прикладні аспекти». Біофізичний вісник, (43), 9-13. https://doi.org/10.26565/2075-3810-2020-43-01
Розділ
Редакційна стаття