6-та Міжнародна конференція «Нанобіофізика: фундаментальні та прикладні аспекти»

  • G. I. Dovbeshko Інститут фізики Національної академії наук України, пр. Науки, 46, Київ, 03028, Україна https://orcid.org/0000-0002-7701-0106
  • V. A. Karachevtsev Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, пр. Науки, 47, Харків, 61103, Україна https://orcid.org/0000-0003-4580-6465
  • V. P. Berest Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна  https://orcid.org/0000-0001-7779-154X
  • M. V. Kosevich Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, пр. Науки, 47, Харків, 61103, Україна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0003-0257-4588
Ключові слова: нанобіофізика, бімолекулярні наносистеми, біонаноматеріали, біонанокомпозити, наноструктуровані поверхні, міжмолекулярні взаємодії, комп’ютерне моделювання

Анотація

Шоста міжнародна конференція «НАНОБІОФІЗИКА: фундаментальні та прикладні аспекти» (NBP-2019) відбулася 1-4 жовтня 2019 в Інституті фізики Національної академії наук України (Київ, Україна). Попередні п’ять конференцій починаючи з 2009 року проводилися на дворічній основі сумісними зусиллями Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України та Інституту фізики НАН України по черзі у Харкові та Києві. У конференції взяли участь 63 провідних науковця з 14 країн світу, зокрема з України, Білорусі, Італії, Франції, Латвії, Литви, Естонії, Німеччини, Польщі, Чеської Республіки, Канади, Данії, Єгипту. Було представлено 36 наукових доповідей та понад сотні стендових презентацій. Метою конференції став обмін інформацією стосовно новітніх досягнень у галузі нанобіофізики, спрямований на стимулювання подальшого розвитку як фундаментальних досліджень, так і інновацій у відповідних галузях нанотехнології. Дружній формат наукового зібрання забезпечив обмін ідеями у рамках таких актуальних тематик як фізичні властивості біомолекулярних наносистем, взаємодія біомолекул з наночастинками та наноструктурованими поверхнями, посилення оптичних процесів у біомолекулах внаслідок їх взаємодії з наноструктурованими металевими поверхнями, створення наногібридів біомолекул з вуглецевими наноструктурами, теорія та комп’ютерне моделювання наноскопічних біологічних систем, практичне застосування біонаноматеріалів та біонанокомпо-зитів. У рамках конференції було організовано спеціальні сесії для спілкування учасників поточних міжнародних проектів за програмами HORIZON 2020 та NATO Workshop. Матеріали конференції NBP-2019 видано у збірці тез.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. P. Berest, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна 

 

Посилання

Book of abstracts of the 6th International Conference “Nanobiophysics: fundamental and applied aspects” 2019 October 1-4); Кyiv: Institute of Physics of NAS of Ukraine, 2019, 107 p. ISBN: 978-966-02-9007-5

Опубліковано
2020-04-30
Цитовано
Як цитувати
Dovbeshko, G. I., Karachevtsev, V. A., Berest, V. P., & Kosevich, M. V. (2020). 6-та Міжнародна конференція «Нанобіофізика: фундаментальні та прикладні аспекти». Біофізичний вісник, (43), 9-13. https://doi.org/10.26565/2075-3810-2020-43-01
Розділ
Редакційна стаття