Порівняльний аналіз механізмів взаємодії катіонів двовалентних металів з Na+/Ca2+- І Ca2+/H+- обмінниками мітохондрій печінки

  • N. V. Nalyvajko Львівський національний університет імені Івана Франка
  • L. S. Vovkanych Львівський національний університет імені Івана Франка
  • L. O. Dubitsky Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: мітохондрії, кальцій, кальцій-протонний обмінник, натрій-кальцієвий обмінник, катіони металів

Анотація

Досліджували механізми взаємодії катіонів двовалентних металів з системами Na+ - і H+- залежного виходу Ca2+ з мітохондрій печінки. Встановлено, що катіони двовалентних металів інгібують Na+- і H+- залежний вихід Ca2+ з мітохондрій за конкурентним типом. За ефективністю інгібування цих Ca2+ - транспортувальних систем катіони металів розміщуються у однаковій послідовності: Ba2+ < Mg2+ < Sr2+ < Mn2+.  Ефективність інгібування Na+- і H+- залежного виходу Ca2+ з мітохондрій катіонами двовалентних металів залежить від їхніх фізико-хімічних параметрів, таких як радіус іона, ентальпія гідратації, константи стійкості комплексів металів з кисневмісними лігандами, потенціал іонізації. Зроблено висновок, що транслокація іонів  Ca2+ мітохондріальними обмінниками, та інгібування її катіонами інших двовалентних металів пов’язані із взаємодією їх з кисневмісними групами цих Ca2+-трансопртувальних систем, та з процесами зворотної гідратації-дегідратації іонів і не супроводжуються кооперативними взаємодіями під час зв’язування їх з іон-транспортувальними центрами цих систем.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

N. V. Nalyvajko, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, Львів , 79005, Україна

L. S. Vovkanych, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, Львів , 79005, Україна

L. O. Dubitsky, Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Грушевського 4, Львів , 79005, Україна

Посилання

Gunter TE, Gunter KK, Sheu S-S., Gavin CE. Mitochondrial calcium transport: physiological and pathologica relevance. Amer. J. Physiol. 1994;67( 2):313-39.

Bernardi P. Mitochondrial transport of cations: Channels, exchangers, and permeability transition. Physiol. Rev. 1999;79(4):1127-55.

McCormack JG, Halestrap AP, Denton RM. Role of calcium ions in regulation of mannualiam intramitochondrial metabolism. Physiol. Rev. 1990;70(2):391-425.

Babsky A, Hekmatyar S, Wehrli S. Influence of ischemic preconditioning on intracellular sodium, pll, and cellular energy status in isolated perfused heart. Exp. Biol. Med. 2002;227(6):520-8.

Doliba Nat, Babsky A, Wehrli SL, Dolba Nic, Ivanics T, Friedman ME, Osbakken M. Metabolic control of sodium transport in diabetic hearts. Biokhimia. 2000;65(4):590-7.

Dubitckii L, Vovkanich L, Kriviak N. Іngіbіtornii analіz vzaєmodії katіonіv metalіvz Ca2+-H+ - obmіnnikomіzolvanikh mіtokhondrіi pechіnki.Vіsnik Lvіv. un-tu. Serіia bіologіchna. 2003;32:172-7. (in Ukrainian)

Chance B, Williams GR. The respiratory chain and oxidative phosphorylation. Adv Enzymol. Relat. Sutj Biochem. 1956;17:65-134.

Lowry JH, Rosenbrousgh NJ, Far AL. Protein measurements with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 1951;193(1):265-75.

Dubitckii LO, Vovkanich LS. Zalezhnіst іngіbuiuchikh efektіv katіonіv metalіv na polglinannia Ca2+ mіtokhondrіiami pechіnki shchurіv vіd їkhnіkh fіziko-khіmіchnikh vlastivostei. Ukr. bіokhіm. zhurn. 2000;72(1):42-7. (in Ukrainian)

Dubitckii LO, Vovkanich LS. Fіziko-khіmіchnі mekhanіzmi vzaєmodії katіonіv metalіv z katіonzviazuiuchimi tcentrami Na+/Ca2+ - obmіnnika plazmameli і Ca2+/H+ - obmіnnika mіtokhondrіi. Bіofіzichnii vіsnik. 2001;1(8):59-66. (in Ukrainian)


Dubitckii LO, Vovkanich LS. Vzaєmodіia katіonіv metalіv z Ca2+ transportnimi tcentrami Ca2+ - pompi plazmatichnoї membrani sektornikh klіtin shlunkovikh zaloz. Ukr. bіokhіm. zhurn. 003;75(2):39-46.(in Ukrainian)

Keleti T. Osnovy fermentativnoi kinetiki. M.:Mir; 1990. 350p. (in Russian)

Krestov GA. Termodinamika ionnykh protcessov v rastvorakh. L.:Khimiia; 1973. 304p. (in Russian)

Dakin GF. Biometriia. M.:Vysshaia shkola; 1990. 352p. (in Russian)
Опубліковано
2006-06-06
Цитовано
Як цитувати
Nalyvajko, N. V., Vovkanych, L. S., & Dubitsky, L. O. (2006). Порівняльний аналіз механізмів взаємодії катіонів двовалентних металів з Na+/Ca2+- І Ca2+/H+- обмінниками мітохондрій печінки. Біофізичний вісник, 1(17), 48-53. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/12850
Розділ
Біофізика клітини