Взаємодія суперпарамагнітних наночасток оксиду заліза з ДНК і БСА

  • A. A. Skuratovska Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України https://orcid.org/0000-0001-6785-6952
  • D. A. Pesina Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України https://orcid.org/0000-0001-7128-6841
  • E. G. Bereznyak Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України https://orcid.org/0000-0003-1989-1408
  • N. A. Gladkovskaya Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України https://orcid.org/0000-0002-5782-4567
  • E. V. Dukhopelnykov Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України https://orcid.org/0000-0001-7764-2181
Ключові слова: суперпарамагнітні наночастинки оксиду заліза, ДНК, сироватковий альбумін, цитрат натрію, комплексоутворення, спектрофотометрія

Анотація

Актуальність. Суперпарамагнітні наночастки оксиду заліза широко використовуються у різноманітних біомедичних технологіях, зокрема, як носії лікарських препаратів для їх доставки до мішені. Оскільки планується використовувати комплекси наночасток оксиду заліза з препаратами in vivo, необхідно з’ясувати, чи можливе конкурентне зв’язування наночасток з біологічно важливими макромолекулами (нуклеїновими кислотами та білками).
Мета роботи. Дослідити можливість комплексоутворення наночасток оксиду заліза з ДНК і сироватковим альбуміном.
Матеріали та методи. Використовувались немодифіковані та покриті цитратом натрію наночастки оксиду заліза з різними поверхневими зарядами, бичачий сироватковий альбумін (БСА) і ДНК з тимусу теляти. Комплекси наночасток з макромолекулами було осаджено за допомогою зовнішнього магнітного поля. Дослідження проводились методом спектрофотометрії у видимій і ультрафіолетовій областях.
Результати. Щоб дослідити взаємодію наночасток оксиду заліза з БСА і ДНК, спектри надосадових рідин подвійних систем порівнювались зі спектрами відповідних контрольних розчинів макромолекул. У системі ДНК-наночастки зменшення поглинання ДНК у надосадовій рідині спостерігається лише для немодифікованих наночасток. За нашими розрахунками, максимально можливе співвідношення концентрації зв’язаної ДНК до концентрації наночасток складає приблизно 2.5×10-4 моль/г. Взаємодія БСА з наночастками, покритими цитратом натрію, викликає невелике зростання поглинання надосадової рідини відносно поглинання контрольного розчину білка. Це може бути пов’язано з тим, що утворені комплекси не осаджуються під впливом магнітного поля. Спектри надосадової рідини суміші БСА з немодифікованими наночастками і контрольного розчину білка практично не відрізняються.
Висновки. Отримані результати свідчать про те, що комплекси утворюються між ДНК і немодифікованими наночастками, а також між БСА та наночастками, покритими цитратом натрія. Це необхідно брати до уваги при використанні наночасток оксиду заліза у якості носіїв лікарських препаратів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. A. Skuratovska, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

вул. Ак. Проскури, 12, Харків, 61085, Україна

D. A. Pesina, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

вул. Ак. Проскури, 12, Харків, 61085, Україна

E. G. Bereznyak, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

вул. Ак. Проскури, 12, Харків, 61085, Україна

N. A. Gladkovskaya, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

E. V. Dukhopelnykov, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

вул. Ак. Проскури, 12, Харків, 61085, Україна

Посилання

Pan, B.-F., Gao, F., & Ao, L.-M. (2005) Investigation of interactions between dendrimer-coated magnetite nanoparticles and bovine serum albumin. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 293, 252-258. doi: 10.1016/j.jmmm.2005.02.018

Macaroff, P. P., Oliveira, D. M., Lacava, Z. G. M., Azevedo, R. B., Lima, E. C. D., Morais, P. C., & Tedesco, A. C. (2004) The Effect of Bovine Serum Albumin on the Binding Constant and Stoichiometry of Biocompatible Magnetic Fluids. IEEE Transactions on Magnetics, 40(4), 3027–3029. doi: 10.1109/TMAG.2004.829204

Yang, Q., Liang, J., & Han, H. (2009) Probing the Interaction of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles with Bovine Serum Albumin by Spectroscopic Techniques. The Journal of Physical Chemistry B, 113(30), 10454–10458. doi: 10.1021/jp904004w

Xu, J.-K., Zhang, F.-F., Sun, J.-J., Sheng, J., Wang, F., & Sun, M. (2014) Bio and Nanomaterials Based on Fe3O4. Molecules, 19, 21506-21528. doi: 10.3390/molecules191221506

Berry, C., & Curtis, A. (2003) Functionalisation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine. Journal of Physics D: Applied Physics, 36, R198-R206. doi: 10.1016/j.nantod.2010.05.003

Lu, A.-H., Salabas, E.L., & Schuth, F. (2007) Magnetic nanoparticles: synthesis, protection, functionalization, and application. Angewandte Chemie-International Edition, 46, 1222-1244. doi:10.1002/anie.200602866

Kudr, J., Haddad, Y., Richtera, L., Adam, V., & Zitka O. (2017) Magnetic Nanoparticles: From Design and Synthesis to Real World Applications. Nanomaterials, 7(9), 243. doi: 10.3390/nano7090243

Aggarwal, P., Hall, J. B., McLeland, Ch. B., Dobrovolskaia, M. A., & McNeil S. E. (2009) Nanoparticle interaction with plasma proteins as it relates to particle biodistribution, biocompatibility and therapeutic efficacy. Advanced Drug Delivery Reviews, 61(6), 428-437. doi: 10.1016/j.addr.2009.03.009

Yelenich, O.V., Solopan, S.O., Kolodiazhnyi, T.V., Greneche, J.M., & Belous A.G. (2015) Synthesis of iron oxide nanoparticles by different methods and study of their properties. Solid State Phenomena, 230, 108-113. doi: 10.4028/www.scientific.net/SSP.230.108

Vakula, A., Tarapov, S., Bereznyak, E., Gladkovskaya, N., Dukhopelnikov, E., & Herus A. (2016) Spectral Investigation of Magnetite Nanoparticles Interaction with Charged Drugs. 9th international Kharkiv symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves MSMW'2016, Kharkiv, June 21-24, 2016. (pp. A30). doi: 10.1109/MSMW.2016.7538006

Nigam, S., Barick, K.C., & Bahadur, D. (2011) Development of citrate-stabilized Fe3O4 nanoparticles: conjugation and release of doxorubicin for therapeutic applications. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 323, 237-243. doi: 10.1016/j.jmmm.2010.09.009

Gill, S. C., & von Hippel, P. H. (1989) Calculation of Protein Extinction Coefficients from Amino Acid Sequence Data. Analytical Biochemistry, 182(2), 319-326. doi: 10.1016/0003-2697(89)90602-7

Barcelо, F., Capо, D., & Portugal, J. (2002) Thermodynamic characterization of the multivalent binding of chartreusin to DNA. Nucleic Acids Research, 30(20), 4567-4573. doi: 10.1093/nar/gkf558

Yiu, H. H. P., Bouffier, L., Boldrin, P., Long, J., Claridge, J. B., & Rosseinsky, M. J. (2013) Comprehensive Study of DNA Binding on Iron(II,III) Oxide Nanoparticles with a Positively Charged Polyamine Three-Dimensional Coating. Langmuir, 29(36), 11354-11365. doi: 10.1021/la400848r

Haddad, Y., Xhaxhiu, K., Kopel, P., Hynek, D., Zitka, O., & Adam, V. (2016) The Isolation of DNA by Polycharged Magnetic Particles: An Analysis of the Interaction by Zeta Potential and Particle Size. International Journal of Molecular Sciences, 17(4), 550. doi: 10.3390/ijms17040550

Liu, C. H., Tsao, M. H., Sahoo, S. L., & Wu, W. C. (2017) Magnetic nanoparticles with fluorescence and affinity for DNA sensing and nucleus staining. RSC Advances, 7, 5937-5947. doi: 10.1039/C6RA25610D

Shahabadi, N., Falsafi, M., Feizi, F., & Khodarahmi, R. (2016) Functionalization of γ-Fe2O3@SiO2 nanoparticles with antiviral drug zidovudine: Synthesis, characterization, in vitro cytotoxicity and DNA interaction studies. RSC Advances, 6, 73605-73616. doi: 10.1039/C6RA16564H

Опубліковано
2019-04-11
Цитовано
Як цитувати
Skuratovska, A. A., Pesina, D. A., Bereznyak, E. G., Gladkovskaya, N. A., & Dukhopelnykov, E. V. (2019). Взаємодія суперпарамагнітних наночасток оксиду заліза з ДНК і БСА. Біофізичний вісник, (41), 34-40. https://doi.org/10.26565/2075-3810-2019-41-02
Розділ
Молекулярна біофізика