Зараженість паразитами коропових в залежності від віку і сезону року у Ширванському ставковому рибному господарстві Азербайджана

  • А. В. Сулейманова Ветеринарний науково-дослідний інститут Міністерства сільського господарства Азербайджана – вул. 8-ма Поперечна, 1, сел. Беюк-Шор, Баку, AZ1029, Азербайджан, a.suleymanova67@gmail.com
  • А. М. Насіров Інститут зоології Національної академії наук Азербайджана, вул. А.Аббасзаде, проїзд 1128, квартал 504, Баку, AZ1004, Азербайджан, ali@zoology.science.az
Ключові слова: рибне господарство, короп, паразити, сезон, вік

Анотація

Враховуючи, що інвазійні хвороби завдають значної шкоди риборозведенню в ставках, викликаючи зниження росту і маси тіла, а іноді і загибель цьогорічок і годовиків, нами було поставлено завдання вивчити поширення захворювань коропових в рибозаводах Азербайджана. У даній статті наводяться результати 3-річних (2012–2015 рр.) досліджень зараження паразитами коропа і сазана у Ширванському ставковому рибному господарстві. Проаналізована епізоотологічна ситуація у дослідженому  господарстві. Методом повного і часткового розтину було досліджено два види товарних (короп, сазан) риб. Всього знайдено 9 видів паразитів: найпростіших – 2 (Chilodonella piscicola, İchthyophthirius multifiliis), моногеней – 2 (Dactylogyrus extensus, Cyrodactylus elegans), цестод – 1 (Bothricephalus acheilognathi), трематод – 1 (Diplostomum chromftophorum), нематод – 1 (Capillaria tomentosa), ракоподібних – 2 (Lernaea cyprinacea, Argulus foliaceus). В результаті досліджень було встановлено, що серед знайдених паразитів найбільш патогенними є такі види: İchthyophthirius multifiliis, Dactylogyrus extensus, Cyrodactylus elegans, Bothricephalus acheilognathi, Lernaea cyprinacea, Argulus foliaceus. В цілому встановлено, що зараженість риб паразитами в весняно-літній період вище, ніж в осінньо-зимовий період. Інтенсивність зараження паразитами 3-річних риб зазвичай вище, ніж у однорічних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абдуллаева Х.Г. Главнейшие паразитарные заболевания рыб и меры борьбы с ними в рыботоварных хозяйствах Азербайджана. Автореф. дисс. … д-ра биол. наук. – Баку, 2014. – С. 3–40. /Abdullayeva Kh.G. Glavneyshiye parazitarnyye zabolevaniya ryb i mery bor'by s nimi v rybotovarnykh khozyaystvakh Azerbaydzhana. Avtoref. diss. … d-ra biol. nauk. – Baku, 2014. – S. 3–40./

Быховская-Павловская И.Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. – Л.: Наука, 1985. – 122с. /Bykhovskaya-Pavlovskaya I.Ye. Parazity ryb. Rukovodstvo po izucheniyu. – L.: Nauka, 1985. – 122s./

Бауер О.Н. Определитель паразитов пресноводных рыб. В 3-х томах. – Л.: Наука, 1984–1987. /Bauer O.N. Opredelitel' parazitov presnovodnykh ryb. V 3-kh tomakh. – L.: Nauka, 1984–1987./

Догель В.А. Проблемы исследования паразитофауны рыб. Методика и профилактика ихтиопаразитологических исследований // Тр. Ленинградского общества естествоиспытателей. – 1933. – Вып.62 (3). – С. 247–268. /Dogel' V.A. Problemy issledovaniya parazitofauny ryb. Metodika i profilaktika ikhtioparazitologicheskikh issledovaniy // Tr. Leningradskogo obshchestva yestestvoispytateley. – 1933. – Vyp.62 (3). – S. 247–268./

Пашаев Г.А. Гельминтофауна рыб нерестово-выростных хозяйств Азербайджанской ССР. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Баку, 1970. – 20с. /Pashayev G.A. Gel'mintofauna ryb nerestovo-vyrostnykh khozyaystv Azerbaydzhanskoy SSR. Avtoref. diss. … kand. biol. nauk. – Baku, 1970. – 20s./

Пашаев Г.А. Материалы к паразитофауне белого амура и толстолобика, акклиматизированных в водоемах Азербайджана // Журнал «Елм и Хаят». – Баку, 1967. – №12. – С. 20–21. /Pashayev G.A. Materialy k parazitofaune belogo amura i tolstolobika, akklimatizirovannykh v vodoyemakh Azerbaydzhana // Zhurnal «Elm i Khayat». – Baku, 1967. – №12. – S. 20–21./

Микаилов Т.К., Абдуллаева Х.Г. Особенности паразитофауны рыб водоемов Нижней Куры // АН СССР. Зоологический журнал. – 1973. – Т.L, №9. – С.1401. /Mikailov T.K., Abdullayeva Kh.G. Osobennosti parazitofauny ryb vodoyemov Nizhney Kury // AN SSSR. Zoologicheskiy zhurnal. – 1973. – T.L, №9. – S.1401./

Шульман С.С., Рыбак В.Ф. Изменения паразитофауны рыб Пертозера и Коняезера за длительный промежуток времени // Тр. Карельск. фил. АН СССР. – 1961. – Вып.30. Вопросы паразитологии Карелии. – С. 24–54. /Shul'man S.S., Rybak V.F. Izmeneniya parazitofauny ryb Pertozera i Konjaezera za dlitel'nyy promezhutok vremeni // Tr. Karel'sk. fil. AN SSSR. – 1961. – Vyp.30. Voprosy parazitologii Karelii. – S. 24–54./
Як цитувати
Сулейманова, А., & Насіров, А. (1). Зараженість паразитами коропових в залежності від віку і сезону року у Ширванському ставковому рибному господарстві Азербайджана. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 28, 228-232. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2017-28-31
Розділ
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ