Патоморфологічні зміни у клітинах личинок кровосисних комарів (Aedes caspius Pallas, 1771) при паразитуванні мікроспоридії Amblyospora (=Thelohania) opacita Kudo, 1922

Ключові слова: кровосисні комарі, личинки, мікроспоридії, зміни в клітинах, ультраструктура

Анотація

Мікроспоридії є групою високоспеціалізованих облігатних внутрішньоклітинних паразитів. Вони вражають різні тканини більшості груп тварин. В Азербайджані було виявлено 29 видів і форм мікроспоридій. З них 10 видів (Amblyospora minuta, Pleistophora obesa, Thelohania opacita, Th. opacita caspius, Th. vexans, Stempellia captshagaica, St. magna, Nosema caspius, Nosema sp., Culicosporella sp.) були відзначені у 4-х видів (Culix pipiens pipiens, Aedes vexans, A. caspius, Culex theileri) кровосисних комарів. Видову приналежність зібраних личинок встановлювали за визначником А.В. Гуцевич та ін. (1970). Зібрані екземпляри комах переглядали на темному тлі мікроскопа МБС-9 для виявлення особин, заражених мікроспоридіями. Мазки фарбували азур-еозином. Для приготування гістологічних препаратів використовували метод О.В. Волкової і Ю.К. Єлецького (1971), а для виявлення патоморфологічних змін в личинках використовували електронний мікроскоп (JEM-1400). Дослідження наявності мікроспоридій у кровосисних комарів виду Aedes caspius Pallas, 1771, проведені нами в 2017–2018 рр. на території Абшерона (Азербайджан), виявили стадії життєвого циклу мікроспоридій Amblyospora (=Thelohania) opacita Kudo, 1922. Вивчено ультраструктуру інвазивних клітин господаря і встановлено, що шорстка ендоплазматична сітка і мітохондрії клітини господаря концентруються навколо паразита, обсяг цитоплазми збільшується, починається гіпертрофія клітин, в подальшому зникають шорстка ендоплазматична сітка, жирові і білкові гранули, кількість рибосом зменшується в цитоплазмі і одночасно збільшується по периферії ядра, деградують мітохондрії, відбувається затримка розвитку личинок. Мікроспоридіоз негативно діє на цикл розвитку кровосисних комарів. Вплив мікроспоридій на організм господаря виявляється у затримці розвитку личинок або, іноді, їх ранньої загибелі. В першу чергу відбувається зникнення ліпідних гранул, ймовірно, як результат інтенсифікації процесів аеробного метаболізму господаря для відшкодування енергетичного збитку, нанесеного паразитами, які розвиваються.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. M. Nasirov, Інститут зоології НАН Азербайджану

вул. А. Аббасзаде, проїзд 1128, квартал 504, Баку, Азербайджан, AZ1004, nasirov.a50@mail.ru

E. K. Gasimov, Азербайджанський медичний університет

вул. С. Вургуна, 163, Баку, Азербайджан, AZ1078, geldar1949@gmail.com

N. E. Ibrahimova, Інститут зоології НАН Азербайджану

вул. А. Аббасзаде, проїзд 1128, квартал 504, Баку, Азербайджан, AZ1004, ibragimova.n.e@mail.ru

F. H. Rzayev, Інститут зоології НАН Азербайджану

вул. А. Аббасзаде, проїзд 1128, квартал 504, Баку, Азербайджан, AZ1004, fuad.zi@mail.ru

Посилання

Alikhanov Sh.G. (1972). On infection by microsporidia of the genus Thelohania of natural populations of the Aedes caspius caspius mosquito in Azerbaijan. Parazitologiia, 6(4), 381–384. (In Russian).

Alikhanov Sh.G. (1973a). The influence of microsporidia Thelohania opacita Kudo, 1922 on the growth and development of the larvae of the Aedes caspius caspius Pall. natural populations. Parazitologiia, 7(5), 389–391. (In Russian).

Alikhanov Sh.G. (1973b). Changes in the sex ratio of mosquitoes Aedes caspius caspius (Pall.) Edw. at infection of natural populations by microsporidia Thelohania opacita Kudo, 1922. Parazitologiia, 7(2), 175–179. (In Russian).

Alikhanov Sh.G. (1979). The effect of microsporidiosis on the fertility of mosquitoes Aedes caspius caspius (Culicidae). Parazitologiia, 3(14), 389–391. (In Russian).

Alikhanov Sh.G. (1986). Microsporidia daphnia and cyclops from artificial reservoirs of the Greater Caucasus within the Azerbaijan SSR. Parasites and aquatic invertebrate diseases. Moscow. P. 7–8. (In Russian).

Alikhanov Sh.G., Mikailov T.K., Ismailova S.T., Kurochenko G.N. (1985). Microsporidiosis of mosquitoes on the territory of the Kura-Araksi, Samur-Divichinskaya and Lenkoran lowlands of the Azerbaijan SSR. Dep. 05/17/1985, No. 3381-85. Dep. VINITI, 9. (In Russian).

Alimov A.F. (2007). Protista. Guide to Zoology. SPb. 1144 p. (In Russian).

Andreadis T.G. (2007). Microsporidian parasites of mosquitoes. J. Am. Mosq. Control. Assoc., 23(2 Suppl), 3–29. doi:10.2987/8756-971X(2007)23[3:MPOM]2.0.CO;2

Becnel J.J., Andreadis T.G. (1998). Amblyospora salinaria n. sp. (Microsporidia: Amblyosporidae), parasite of Culex salinarius (Diptera: Culicidae): its life cycle stages in an intermediate host. Journal of invertebrate pathology, 71(3), 258–262. https://doi.org/10.1006/jipa.1998.4729

Canning E., Vavra J. (2000). Phylum Microsporida. An illustrated guide to the Protozoa. Second edition. Kansas, USA, Society of Protozoologists. P. 39–126.

Chapman H.C., Woodard D.В., Kellen W.R., Clark Т.B. (1966). Host parasitic relationships of Thelohania associated with mosquitoes in Louisiana. J. Invert. Pathol., 8(4), 452–456.

Chen W.J. (1998). А microsporidium of the predacious mosquito Culex fuscanus Wiedemann (Diptera: Culicidae) from Southern Taiwan. Journal of Invertebrate Pathology, 71(2), 179–181.

D’Amico F. (2005). A polychromatic staining method for epoxy embedded tissue: a new combination of methylene blue and basic fuchsine for light microscopy. Biotech. Histochem., 80(5–6), 207–210. https://doi.org/10.1080/10520290600560897

David A., Weiser J. (1994). Role of hemocytes in the propagation of a microsporidian infection in larvae of Galleria mellonella. J. Invertebr. Pathol., 63, 212–213. https://doi.org/10.1006/jipa.1994.1039

Ditrich O., Cross M.F., Jones J. et al. (1997). Strategies of microsporidial evasion of macrophage killing. Abstr. 2nd Workshop on Microsporidiosis and Cryptosporidiosis in Immunodeficient Patients. České Budějovice: Parazitologický ústav AV ČR, 19.

Dolgikh V.V., Senderskiy I.V., Pavlova O.A., Naumov A.M. (2011). Unique characteristics of the energy metabolism in microsporidia as a result of durational adaptation to the intracellular development. Parazitologiia, 45(2), 147–157. (In Russian).

Gutsevich A.V., Monchadsky A.S., Shtakelberg A.A. (1970). The fauna of the USSR. Insects Diptera, 3(4). 384 p. (In Russian).

Issi I.V. (1986). Microsporidia as a phylum of parasitic protozoa. Protozoology. Leningrad, Nauka, 10, 1–136. (In Russian).

Issi I.V., Tokarev Yu.S. (2002). Impact of the microsporidia on hormonal balance in insect hosts. Parazitologiia, 36(5), 405–421. (In Russian).

Kellen W.R. (1966). Transovarian transmission of some Thelohania in mosquitoes of California and Louisiana. J. Invert. Pathol., 8(3), 355–359. https://doi.org/10.1016/0022-2011(66)90050-4

Kellen W.R., Chapman H.C., Clark Т.B., Lindegren J.E. (1965). Host – parasite relationships of some Thelohania from mosquitoes. J. Invert. Pathol., 7, 161–166.

Khaliulin G.L. (1973). Microsporidiosis of the larvae of blood-sucking mosquitoes of the middle Volga region. Parazitologiia, 7(4), 370–373. (In Russian).

Khaliulin G.L., Ivanov S.L. (1971). Infection of larvae of Aedes communis Deg. with the microsporidia Thelohania opacita Kudo in the Mari ASSR. Parazitologiia, 5(1), 98–100. (In Russian).

Khodzhaeva L.F. (1988). Microsporidia of blood-sucking dipterans. Ecology of animal parasites in the south-west of Uzbekistan. Tashkent. P. 81–87. (In Russian).

Khodzhaeva L.F., Guliy V.V. (1977). Microsporidia Thelohania opacita Kudo and metamorphosis in common mosquito species. Izv. SB AS USSR Ser. biol. sciences, 10(2), 109–112. (In Russian).

Kilochitskiy P.Y., Shermet V.P. (1978). Microsporidia of blood-sucking mosquitoes of the north of Ukraine. Bulletin of Zoology, 1, 62–66. (In Russian).

Kilochitzky P.Ja., Korzhov V.M., Sheremet V.P. (1980). The effect of microsporidians upon the calorific value of tissues of bloodsucking mosquitoes larvae. Parazitologiia, 14(4), 340–344. (In Russian).

Kozlov M.P., Nadeina V.P., Chumakova I.V. (1988). Hemolymph cells of fleas and their phagocytic activity. Parazitologiia, 22(4). 321–328. (In Russian).

Kuo J. (2007). Electron microscopy: methods and protocols. Totowa. 625 p.

Lavchenko N.G., Issi I.V. (1973). Microsporidia of blood-sucking dipterans. Regulators of the abundance of gnats in the south-east of Kazakhstan. Alma-Ata. P. 42–64. (In Russian).

Lavchenko N.G. (1974). The new host of the microsporidia Thelohania opacita Kudo, 1922. Proceedings of AN Kaz. SSR. Ser. biol., 4, 76–77. (In Russian).

Liu T.P. (1972). Ultrastructural changes in the nuclear envelope of larval fat body cells of Simulium vittatum (Diptera) induced by microsporidian infection of Thelohania bracteata. Tissue & Cell, 4(3), 493–502. https://doi.org/10.1016/S0040-8166(72)80025-9

Manafov A.A., Nasirov A.M., Bunyatova K.I. et al. (2017). Prospects of the study of microsporides of blood-sucking mosquitoes of Azerbaijan. Proceedings of the Institute of Zoology, 35(1), 76–82. (In Azeri).

Namazov N.C. (2016). Study of the current state of the species composition of mosquitos from the family Culicidae in Azerbaijan and develop control measures against them. Dr. Thesis. Baku. 41 p.

Nasirov A.M., Bunyatova K.I., Ibrahimova N.E., Rzayev F.H. (2018). The significance of the microsporidium Thelohania opacita in the spread of blood-sucking mosquitoes on the territory of Absheron. VI Congress of the Parasitological Society: Modern parasitology – main trends and challenges. St. Petersburg. P. 168. (In Russian).

Pankova T.F., Issi I.V., Simakova A.V. (2000). New species of microsporidians Amblyospora from blood-sucking mosquitos of the family Culicidae. Parazitologiia, 34(5), 420–430. (In Russian).

Seleznev K.V., Raushenbakh I.Yu. (2003). Parasitic stress hypothesis in insect infection with microsporidia. Parazitologiia, 37(4), 316–232. (In Russian).

Seyed-Mohammad O., Seyedeh-Fatemeh M., Kourosh M. (2016). Microsporidium infecting Anopheles Supepictus (Diptera: Culicidae) larvae. J. Arthropod-Borne Dis., 10(3), 413–420.

Simakova A.V. (2013). Microsporidia (Microsporidia) of blood-sucking mosquitoes (Diptera: Culicidae) of Western Siberia (species composition, ecology, molecular phylogeny). Thesis of Doc. Biol. Sciences. Tomsk. 370 p. (In Russian).

Volkova O.V., Yeletskiy Yu.K. (1971). Fundamentals of histology and histological techniques. Moscow: Meditsina. 272 p. (In Russian).

Voronin V.I., Issi I.V. (1974). About the methods of working with microsporidia. Parazitologiia, 8(3), 272–273. (In Russian).

Vorontsova Ya.L., Tokarev Yu.S., Sokolova Yu.Ya., Glupov V.V. (2004). Galleria mellonella bee moth microsporidiosis (Lepidoptera: Pyralidae), caused by Vairimorpha ephestiae (Microsporidia: Burenellidae). Parazitologiia, 38(3), 239–150. (In Russian).

Weakley B. (1975). Electron microscopy for beginners. Moscow: Mir. 325 p. (In Russian).

White S.E., Fukuda T., Undeen A.H. (1994). Horizontal transmission of Amblyospora opacita (Microspora: Amblyosporidae) between the Mosquito, Culex territans, and the copepod, Paracyclops fimbriatus chiltoni. Journal of Invertebrate Pathology, 63(1), 19–25. https://doi.org/10.1006/jipa.1994.1004

Опубліковано
2020-12-29
Цитовано
Як цитувати
Nasirov, A. M., Gasimov, E. K., Ibrahimova, N. E., & Rzayev, F. H. (2020). Патоморфологічні зміни у клітинах личинок кровосисних комарів (Aedes caspius Pallas, 1771) при паразитуванні мікроспоридії Amblyospora (=Thelohania) opacita Kudo, 1922. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 35, 101-109. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2020-35-11
Розділ
ЗООЛОГІЯ