Нові відомості про фауну борошнистих червеців (Hemiptera: Pseudococcidae), що мешкають на субтропічних рослинах у Ленкоран-Астаринській області Азербайджану

Ключові слова: борошнисті червеці, кормові рослини, шкодочинність, південно-східний Азербайджан

Анотація

Поширення інвазивних видів комах, які потрапляють в нове середовище разом з рослинами, відбувається дуже швидко, оскільки серед місцевої фауни немає ентомофагів, здатних ефективно впливати на їх чисельність. Очевидна важливість проведення досліджень з визначення чисельності шкідників для застосування ефективних методів боротьби з ними. У зв'язку з цим, в Ленкоран-Астаринській області з 2016 по 2019 рр. проводилися спостереження в різні сезони року за п'ятьма видами садових субтропічних культур (лимон Citrus limon, мандарин Citrus reticulate, апельсин Citrus sinensis, хурма Diospyros kaki, гранат Punica granatum). У даній статті наводяться відомості про поширення, біологію, спектри кормових рослин і симптоми їх ураження трьома видами борошнистих червеців (Pseudococcidae): Pseudococcus comstocki Kuwana, 1902, Pseudococcus viburni Signoret, 1875 і Pseudococcus calceolariae (Maskell, 1879). Дано опис методів збору матеріалу, місця і дати зборів, їх географічні координати і кількість зібраних особин. Ps. viburni вперше відзначений для Азербайджану, наводяться дані про терміни розвитку личинок та імаго. Найвищий ступінь ураження вегетативних органів було відзначено на цитрусових; у середньому 30 % дерев були уражені Ps. comstocki, 27 % ‒ Ps. viburni і 21 % ‒ Ps. calceolariae. На хурмі відзначали двох борошнистих червеців (Ps. comstocki, Ps. viburni), а на гранаті – лише один (Ps. comstocki). Щільність популяції Ps. comstocki на досліджуваних ділянках була найвищою (3‒5 личинок на 10 см гілок, а під час цвітіння – 4‒5 колоній на 100 листків). Усі три види одночасно перебували на стеблах і листках цитрусових культур, на плодах мандарина і хурми відзначалися Pseudococcus comstocki, а Ps. viburni – тільки на хурмі. На підставі отриманих даних була визначена ступінь шкідливості вищезгаданих видів, яка у Ps. comstocki склала 3‒5 личинок на 10 см гілок, а під час цвітіння – 4‒5 колоній на 100 листків; Ps. viburni ‒ 2‒3 личинки на 10 см гілок, а під час цвітіння – 3‒4 колонії на 100 листків; і Ps. calceolariae ‒ 2‒3 личинки на 10 см гілок, а під час цвітіння – 2‒3 колонії на 100 листків.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

N. M. Abasova, Інститут зоології НАН Азербайджану

вул. А. Аббасзаде, проїзд 1128, квартал 504, Баку, Азербайджан, AZ1073, nezaket.abasova83@gmail.com

Посилання

Abbasipour H., Taghavi A., Askarianzadeh A. (2007). Biological studies of obscure mealybug, Pseudococcus viburni (Signoret) (Homoptera: Psaeduococcidae) in the tea gardens of Iran. Entomological Research, 37(1): A120.

Beltrà A., Soto A., Malausa T. (2012). Molecular and morphological characterisation of Pseudococcidae surveyed on crops and ornamental plants in Spain. Bulletin of Entomological Research, 102(2), 165–172. https://doi.org/10.1017/S0007485311000514

Borkhsenius N.S. (1949). Homoptera (Coccoidea), (Pseudococcidae). (Fauna of the USSR. Vol. VII. 382 p.

Borkhsenius N.S. (1950). Worms and scale insects of the USSR (Coccidae). Мoscow-Leningrad: Publishing House of АN USSR. 249 p.

Gogiberidze A.A. (1938). Coccids of wet subtropics of the Georgian SSR. Sukhumi. P. 7–9.

Ignatova Y.А., Karpun N.N. (2011). Changes in the phytosanitary conditions of agroecosystems in wet subtropics of Russian Federation. Subtropıcal and ornamental horticulture, 44, 213–218.

Ignatova Y.А., Karpun N.N. (2013). Types of coccidus on citrus crops in the subtropics of the Krasnodar Territory. Subtropıcal and ornamental horticulture, 48, 209–220.

Imamguliyev А.G. (1966). Worms and scale insects (Homoptera, Coccidea), pests of fruit and subtropical crops of Lankaran region of Azerbaijan. Abstract of the thesis for the Degree of the Cand. Biol. Sciences. Baku. 20 p.

Jalilvand Kh., Shirazi M., Fallahzadeh M. et al. (2014). Survey of natural enemies of mealybug species (Hemiptera, Pseudococcidae) in Kermanshah Province, Western Iran to inform biological control research. Journal of the Entomological Research Society, 16(3), 1–10.

Kondo T., Muñoz J.A. (2016). Scale insects (Hemiptera: Coccoidea) associated with avocado crop, Persea americana Mill. (Lauraceae) in Valle del Cauca and neighboring departments of Colombia. Insecta Mundi, 0465, 1–24.

Mustafayeva G.A. (2003). Dangerous armored scale insect (Pseudaulacaspis pentagona Targ-Tozzetti) and its entomophages in Lankaran region. Collection of scientific articles on ecology, philosophy, culture. Baku. P. 92–95.

Mustafayeva G.A. (2013). Species composition, distribution of scale insects (Homoptera, Diaspididae) of Azerbaijan and plants damaged by them. Works of the Azerbaijan Zoological Society, 65–77.

Mustafayeva I.E. (2012). Biological features of harmful species of coccidae (Coccidae) and their natural enemies in the conditions of the Absheron peninsula. Bulletin of the Kyrgyz-Russian Slavic University, 6, 144–146.

Padilla V.J.A., Martínez E.E., Nápoles J.R. et al. (2016). Scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) on ornamental plants in greenhouses from the central zone of the Morelos State, Mexico. Interciencia, 41(8), 552–560.

Rzayeva L.М., Ibadova S.I. (1984). Worms of Azerbaijan and biological fight against them. In: Plant Protection Issues. Tbilisi. P. 251–252.

Tanskiy V.I. (1988). Biological bases of the harmfulness of insects. Moscow: Agropromizdat. P. 132–150.

Ülgentürk S., Kaydan M., Şi̇şman Hocali̇ S. (2015). New scale insect (Hemiptera: Coccomorpha) records for the Turkish Republic of Northern Cyprus. Türkiye Entomoloji Bülteni, 5(2), 59–68. https://dx.doi.org/10.16969/teb.16125

Wunderlich L. (2009). Mealybugs in vineyards: identifying, monitoring and managing. CAPCA Adviser, 7(1), 36–41.

Yusifov E.F., Mustafayeva G.A., Guliyeva M.O. (2016). Some scale insects (Homoptera, Pseudococcidae) in Azerbaijan and their entomophages. Works of the Institute of Zoology, 127–136.

Zlotin A.Z. (1989). Technical Entomology. Kyiv: Naukova Dumka. P. 37–41.

Опубліковано
2020-12-29
Цитовано
Як цитувати
Abasova, N. M. (2020). Нові відомості про фауну борошнистих червеців (Hemiptera: Pseudococcidae), що мешкають на субтропічних рослинах у Ленкоран-Астаринській області Азербайджану. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 35, 74-81. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2020-35-8
Розділ
ЗООЛОГІЯ