Аналіз низькофункціональної алелі 7(ТА) гена UGT1A1 серед вибірки практично здорових осіб західного регіону України

Ключові слова: синдром Жильбера, ген UGT1, глюкуронозилтрансфераза, негемолітична анемія, білірубін

Анотація

Синдром Жильбера (негемолітична анемія) – патологічний стан, зумовлений порушенням здатності ферменту (уридиндифосфат-глюкуронозилтрансфераза) розщеплювати білірубін на нетоксичні сполуки, який спричинений мутаціями в гені UGT1A1, найпоширенішими з яких є інсерції ТА повторів у промоторній ділянці. Такі порушення спричиняють постійно високий рівень прямого білірубіну в крові, який є високотоксичним, що і зумовлює прояви симптомів. Патологія не потребує терапії, але збільшує ризик розвитку багатьох супутніх захворювань та вимагає особливого підходу при призначенні терапії будь-якими препаратами. Частота захворювання у різних країнах коливається в межах від 0,6% до 43%. В Україні таких генетичних досліджень ще не проводили, тому частота не відома. Таким чином, метою роботи є на основі аналізу даних літератури зробити висновки про поширеність алелей ризику синдрому Жильбера у світі, їх асоціацію із різними патологічними станами, а також встановити частоту низькофункціональної алелі та різних генотипів локусу ТА[A(TA)6TAA] гена UGT1A1 серед жителів західного регіону України. Матеріалом дослідження була тотальна ДНК 130 практично здорових жителів західного регіону України, виділена методом висолювання. Ампліфікацію ДНК проводили в автоматичному режимі методом ПЛР з подальшим аналізом у 10% ПААГ та HRM аналізом (плавлення з високою роздільною здатністю). У результаті досліджень виявлено, що частота алелі ризику 7(ТА) становить 34,3%, частота алелі предкового типу 6(ТА) – 65,7%. Частота мутантного генотипу в гомозиготному стані становить 14,6%, що співпадає з даними літератури. Для країн Європи частота мутантного генотипу знаходиться в межах 8–18 %, отже, дані наших досліджень співпадають з результатами популяційних досліджень жителів європейських країн. Також слід зазначити, що у цих 14,6% осіб є високий ризик розвитку супутніх захворювань, таких як колоректальний рак у чоловіків, рак молочної залози у жінок, захворювання шлунково-кишкового тракту, біліарний калькульоз та утворення каменів у нирках. Таким чином, є доцільним проведення молекулярно-генетичного аналізу 7(ТА) алелі (алелі ризику розвитку синдрому Жильбера) гена UGT1A1 серед пацієнтів з гіпербілірубінемією невстановленого ґенезу для діагностики синдрому Жильбера.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. Є. Гайбонюк, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»

вул. Лисенка, 31-а, Львів, Україна, 79000, ivankagaiboniuk@gmail.com

Г. В. Макух, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»

вул. Лисенка, 31-а, Львів, Україна, 79000, makukh_halyna@ukr.net

Посилання

Макух Г., Заставна Д., Тиркус М. Спосіб виділення ДНК з лейкоцитів периферійної крові. Патент 32044 UA, MПK G01N33/49 (2006.01). ДУ «Інститут спадкової патології НАМНУ». №u200801896. Заявл. 14.02.2008. Опубл. 25.04.2008. Бюл. №8. /Makukh H., Zastavna D., Tyrkus M. A method of isolating DNA from peripheral blood leukocytes. Patent 32044 UA, MPK G01N33/49 (2006.01). SI Institute of Hereditary Pathology NAMSU. No. u200801896. Declared 14.02.2008. Published 25.04.2008. Byul. No.8./

Bajro M., Josifovski T., Panovski M. et al. Promoter length polymorphism in UGT1A1 and the risk of sporadic colorectal cancer // Cancer Genet. – 2012. – Vol.205 (4). – P. 163–167.

Buch S., Schafmayer C., Volzke H. et al. Loci from a genome-wide analysis of bilirubin levels are associated with gallstone risk and composition // Gastroenterology. – 2010. – Vol.139 (6). – P. 1942–1951.

Hemmati F., Saki F., Saki N., Haghighat M. Gilbert syndrome in Iran, Fars Province // Annals of Saudi Medicine. – 2010. – Vol.30 (1). – P.84.

Kadlckova L., Danzig V., Cifkova R. Prevalence of Gilbert syndrome and UGT1A1*28 status in the Czech population, and their relationship to ischemic heart disease // Atherosclerosis. – 2014. – Vol.235 (2). –e285–e286.

Kaniwa N., Kurose K., Jinno H. et al. Racial variability in haplotype frequencies of UGT1A1 and glucuronidation activity of a novel single nucleotide polymorphism 686C>T (P229L) found in an African-American // Drug Metab. Dispos. – 2005. – Vol.33. – P. 458–465.

Claridge L.C., Armstrong M.J., Booth C., Gill P.S. Gilbert’s syndrome // BMJ. – 2011. – Vol.342. – d2293.

Marinković N., Pasalić D., Grsković B. et al. Genotype frequencies of UDP-glucuronosyltransferase 1A1 promoter gene polymorphism in the population of healthy Croatian pre-scholars // Coll. Antropol. – 2008. – Vol.32 (3). – P. 725–729.

Mlakar S., Ostanek B. Development of a new DHPLC assay for genotyping UGT1A (TA)n polymorphism associated with Gilbert’s syndrome // Biochem. Med. (Zagreb). – 2011 – Vol.21 (2). – P. 167–173.

Radlović N., Ristić D., Brdar R. et al. Association of hereditary elliptocytosis and Gilbert’s syndrome as the cause of biliary calculosis: case report // Srp. Arh. Celok. Lek. – 2011. – Vol.139 (5–6). – P. 386–389.

Rolf H., Vossen M., Aten E. et al. High‐Resolution Melting Analysis (HRMA) – more than just sequence variant screening // Human Mutation. – 2009. – Vol.30 (6). – P. 860–866.

Sieg A., Arab L., Schlierf G. et al. Prevalence of Gilbert's syndrome in Germany // Dtsch. Med. Wochenschr. – 1987. – Vol.112 (31–32). P. 1206–1208.

Starlard-Davenport A., Word B.R., Lyn-Cook B. Characterization of UDP-glucuronosyltransferase (UGT1A1) promoter polymorphisms and gene expression on ethnicity, stage of disease, and menopausal status in breast cancer // J. Drug Metabol. Toxicol. – 2012. – Vol.2012 (suppl. 4). – doi:10.4172/2157-7609.S4-001.

Vukovic M., Radlovic N., Lekovic Z. et al. UGT1A1 (TA)n promoter genotype: diagnostic and population pharmacogenetic marker in Serbia // Sciendo. – 2018. – Vol.21 (1). – P. 59–68.

Wasmuth H., Keppeler H., Herrmann U. et al. Coinheritance of Gilbert syndrome-associated UGT1A1 mutation increases gallstone risk in cystic fibrosis // Hepatology. – 2006. – Vol.43 (4). – P. 738–741.

Опубліковано
2019-11-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Гайбонюк, І., & Макух, Г. (2019). Аналіз низькофункціональної алелі 7(ТА) гена UGT1A1 серед вибірки практично здорових осіб західного регіону України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 33, 28-34. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-33-4
Розділ
ГЕНЕТИКА