Взаємодії дофаміну, оксиду азоту і тестостерону в мозковій системі мотиваційного підкріплення щурів з алкогольною залежністю та під впливом донатору оксиду азоту

  • А. М. Тіткова Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України https://orcid.org/0000-0002-7161-4507
  • О. Г. Берченко Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України https://orcid.org/0000-0003-4201-4542
  • А. В. Шляхова Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України https://orcid.org/0000-0002-3934-5888
  • О. В. Веселовська Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України https://orcid.org/0000-0002-5209-4606
  • О. О. Пріходько Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України https://orcid.org/0000-0001-8239-0943
Ключові слова: дофамін; оксид азоту; тестостерон; нітропрусид натрію; електрогенез; алкогольна залежність, щури.

Анотація

В експерименті на 65 безпородних статевозрілих щурах-самцях з моделлю хронічної алкоголізації (протягом 40 днів прийому алкоголю в дозі 1,25 г/кг маси тіла) та синдрому відміни алкоголю (протягом двох діб) задіяно комплекс нейрофізіологічних методів дослідження (стереотаксичне вживлення електродів до структур мозку, реєстрація електричної активності неокортекса, гіпокампа, гіпоталамуса і nucleus accumbens). Виявлена провідна роль функціональних змін електрогенезу в гіпокампі, гіпоталамусі та nucleus accumbens при формуванні алкогольної залежності. Показано найвищу абсолютну спектральну потужність коливань бета- та тета-діапазону в гіпокампі та прояви генералізованої гіперсинхронної активності з ініціацією в гіпокампі та гіпоталамусі. Після відміни прийому алкоголю пароксизмальна активність на ЕЕГ структур лімбіко-неокортикальної системи мозку мала вибуховий характер з включенням високоамплітудних гострих хвиль. Через 40 днів алкоголізації тварин (через 30 хв після останнього прийому розчину етанолу), а також через дві доби відміни алкоголю проведено комплекс нейрохімічних досліджень (визначення концентрації дофаміну і тестостерону методами імуноферментного аналізу та оксиду азоту спектрофотометричним методом в структурах головного мозку та сироватці крові щурів). Продемонстровано зниження рівня тестостерону та оксиду азоту в гіпоталамусі і гіпокампі, а також тестостерону в nucleus accumbens та сироватці крові як після прийому алкоголю, так і в стані його відміни. Встановлено вивільнення дофаміну в nucleus accumbens у відповідь на прийом чергової дози алкоголю та відновлення його рівня в стані відміни алкоголю. В гіпоталамусі виявлений протилежний ефект: зниження  вмісту дофаміну після прийому алкоголю. Інтраназальне п'ятиразове (2 рази на добу) введення донатору оксиду азоту – нітропрусиду натрію в дозі 8 мкг/кг маси тіла (по 10 мкл розчину до кожної ніздрі) відновлювало рівень оксиду азоту і тестостерону в структурах мотиваційного підкріплення та пригнічувало судомну активність на ЕЕГ головного мозку, але не змінювало концентрацію тестостерону в сироватці крові щурів. Отримані дані розглядаються як один з важливих аспектів взаємодій в системі гормонально-медіаторно-метаболічної регуляції механізмів мотиваційного підкріплення при формуванні та купіруванні алкогольної залежності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. М. Тіткова, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, вул. Академіка Павлова, 46, Харків, Україна, 61088, annatitkova2@ukr.net

О. Г. Берченко, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, вул. Академіка Павлова, 46, Харків, Україна, 61088, berchenko.olga@ukr.net

А. В. Шляхова, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, вул. Академіка Павлова, 46, Харків, Україна, 61088, avshlakhova@gmail.com

О. В. Веселовська, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, вул. Академіка Павлова, 46, Харків, Україна, 61088, veselovskaelena4@gmail.com

О. О. Пріходько, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, вул. Академіка Павлова, 46, Харків, Україна, 61088, prihodkoelena756@gmail.com

Посилання

Аниол В.А., Степаничев М.Ю. Оксид азота и гамма-аминомасляная кислота как регуляторы нейрогенеза в мозге взрослых млекопитающих при моделировании судорожной активности // Нейрохимия. – 2007. – Т.1, № 4. – С. 265–274. /Aniol V.A., Stepanichev M.Yu. Nitric oxide and gamma-aminobutyric acid as regulators of neurogenesis in the brain of adult mammals: Models of seizure activity // Neurochemical Journal. – 2007. – Vol.1, no. 4. – P. 265–274./

Буреш Я., Петрань М., Захар И. Электрофизиологические методы исследования. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – 466с. /Bures J., Petran M., Zachar J. Elektrophysiological methods in biological research. – Moscow: Foreign literature publishing house, 1962. – 466p./

Воробьева Т.М. Нейробиология вторично приобретенных мотиваций // Междунар. мед. журнал. – 2002. – № 1–2. – С. 211–217. /Vorobyova T.M. Neurobiology of newly acquired motivations // International Medical Journal. – 2002. – No. 1-2. – P. 211–217./

Голиков П.П., Николаева Н.Ю. Методика определения оксида азота (NOx) в спинномозговой жидкости у нейрохирургических больных // Нейрохирургия. – 2003. – №3. – С. 35–37. /Golikov P.P., Nikolayeva N.Yu. A method of NOx determination in the spinal-marrow liquid in neurosurgical patients // The Russian Journal of Neurosurgery (Neirokhirurgiya). – 2003. – No. 3. – P. 35–37./

Манухина Е.Б., Малышев И.Ю. Стресс-лимитирующая система оксида азота // Росc. физиол. журнал. – 2000. – №10. – С. 1283–1292. /Manukhina E.B., Malyshev I.Yu. The stress-limiting system of nitric oxide // Russian Journal of Physiology. – 2000. – No. 10. – P. 1283–1292./

Adams M.L., Forman J.B., Kalicki J.M. et al. Antagonism of alcohol-induced suppression of rat testosterone secretion by an inhibitor of nitric oxide synthase // Alcohol. Clin. Exp. Res. – 1993. – Vol.17, no. 3. – Р. 660–664.

Alomary A.A., Vallée M.М., O'dell L.E. et al. Acutely administered ethanol participates in testosterone synthesis and increases testosterone in rat brain // Alcoholism. Clinical and Experimental Research. – 2003. – Vol.27, no. 1. – P. 38–43.

Berchenko O.G., Titkova A.M., Veselovs’ka O.V. et al. Electrical activity of the cerebral structures and regulatory effects of NO, steroid hormones, and BDNF in rats with experimental alcohol addiction // Neurophysiology. – 2017. – Vol.49, no. 3. – P. 240–242.

Boileau I.I., Assaad J.M., Pihl R.O. et al. Alcohol promotes dopamine release in the human nucleus accumbens // Synapse. – 2003. – Vol.15, no. 49 (4). – P. 226–231.

Coutin-Сhurchman P., Moreno R. Intracranial current density (LORETA) differences in QEEG frequency bands between depressed and non-depressed alcoholic patients // Clinical Neurophysiology. – 2008. – Vol.119, no. 4. – P. 948–958.

Mellon S.H., Griffin L.D., Compagnone N.A. Biosynthesis and action of neurosteroids // Brain Res. Rev. – 2001. – Vol.37. – P. 3–12.

Randall L.D., Syapin P.J. Interactions of alcohol and nitric-oxide synthase in the brain // Brain Res. Rev. – 2005. – Vol.49, no. 3. – P. 494–504.

Ward R. Biochemical and neurotransmitter changes implicated in alcohol – induced brain damage in chronic or «binge drinking» alcohol abuse // Alcohol Alcohol. – 2009. – Vol.44, no. 2. – Р. 128–135.

Опубліковано
2018-11-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Тіткова, А., Берченко, О., Шляхова, А., Веселовська, О., & Пріходько, О. (2018). Взаємодії дофаміну, оксиду азоту і тестостерону в мозковій системі мотиваційного підкріплення щурів з алкогольною залежністю та під впливом донатору оксиду азоту. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 30(30), 95-102. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2018-30-11
Розділ
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН