Експресія генів деяких цитокінів та кількість їхніх продуктів у культурах фібробластів шкіри та легенів щурів в онтогенезі

  • М. А. Гриценко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8766-7032
Ключові слова: культура фібробластів; інтерлейкіни; фактори росту; вік

Анотація

Вивчено експресію генів інтерлейкінів (ІЛ 1, 2, 6, 8, 10–13, 15,18), факторів росту фібробластів 1, 2, 8 та трансформуючих факторів росту α та β1 в культурах фібробластів шкіри та легенів білих щурів у віці 0,5, 1, 3 та 24 місяці. Відомо, що саме ці молекули регулюють розвиток та відновлення сполучної тканини в постнатальному онтогенезі, разом з тим різні види сполучної тканини, в зв’язку з їхніми функціональними особливостями, розвиваються в неоднакових умовах та під впливом різних внутрішніх і зовнішніх факторів, але досі не досліджували вікову специфіку продукції даних молекул в клітинах сполучних тканин різних типів. Саме цьому в даній роботі порівняно вікову динаміку вказаних показників в культурах фібробластів, вилучених з різних органів – шкіри та легенів. Також визначений вміст продуктів генів цих цитокінів в культурах, з метою порівняння відношення продукції про- та протизапальних інтерлейкінів у культурах фібробластів шкіри та легенів. Обговорена вікова динаміка вказаних показників та її особливості в зв’язку з функціями досліджених цитокінів. Для генів всіх досліджених типів цитокінів – інтерлейкінів, факторів росту фібробластів та трансформуючих факторів росту – було зафіксовано зміну інтенсивності експресії та накопичення їх продуктів в постнатальному онтогенезі. Динаміка як інтенсивності експресії досліджуваних генів, так і накопичення їх продуктів якісно подібна в культурах клітин обох типів тканин, але для фібробластів шкіри вікові та кількісні коливання даних показників виражені сильніше. При цьому максимуми експресії та концентрацій всіх трьох типів вивчених цитокінів знаходяться в інтервалі між 0,5 і 3 місяцями з істотними кількісними відмінностями як між цитокінінами різних типів, так і між культурами фібробластів легенів і шкіри. Значення відношення як експресії, так і накопичення продуктів генів протизапальних інтерлейкінів до прозапальних в онтогенезі зростає в культурах клітин обох типів фібробластів, що може відображати як особливості розвитку організму, так і зниження здатності до регенерації сполучної тканини з віком.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. А. Гриценко, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022, gricenkomarija@gmail.com

Посилання

Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. Цитокины. – Спб: ООО «Издательство Фолиант», 2008. – C. 369–378. /Ketlinsky S.A., Simbirtsev A.S. Cytokines. – Spb: OOO "Publishing House Foliant", 2008. – P. 369–378./

Bickel M. The role of interleukin-8 in inflammation and mechanisms of regulation // J. Periodontol. – 1993. – Vol.64 (5 Suppl). –P. 456–460.

Böttcher R.T., Niehrs C. Fibroblast growth factor signaling during early vertebrate development // Endocr. Rev. – 2005. – Vol.26 (1). – P. 63-77.

Brocker C., Thompson D., Matsumoto A. et al. Evolutionary divergence and functions of human interleukin (IL) gene family // Human Genomics. – 2010. – Vol.5 (1). – P. 30–55.

Coumoul X., Deng C.X. Roles of FGF receptors in mammalian development and congenital diseases // Birth Defects Res. C. Embrio Today. – 2003. – Vol.89 (4). – P. 286–304.

Derynck R., Jarrett J.A., Chen E.Y. et al. Human transforming growth factor-beta complementary DNA sequence and expression in normal and transformed cells // Nature. – 1985. – Vol.316 (6030). – P. 701–705.

Jun-Ming Zhang, Jianxiong A.N. Cytokines, inflammation and pain // Int. Anesthesiol. Clin. – 2007. – Vol.45 (2). – P. 27–37.

Martelossi C.G.C., Paiva T.K., Badaró G.S., Brajão de Oliveira K. TGF-β1 functional polymorphisms: a review // Eur. Cytokine Netw. – 2016. – Vol.27 (4). – P. 81–89.

Ornitz D.M., Itoh N. Fibroblast growth factor // Genome Biology. – 2001. – Vol.2 (3). – REVIEWS3005.

Wahl S.M., Hunt D.A., Wong H.L. et al. Transforming growth factor-beta is a potent immunosuppressive agent that inhibits IL-1-dependent lymphocyte proliferation // J. Immunol. – 1988. – Vol.140 (9). – P. 3026–3032.

Опубліковано
2018-11-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Гриценко, М. (2018). Експресія генів деяких цитокінів та кількість їхніх продуктів у культурах фібробластів шкіри та легенів щурів в онтогенезі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 30(30), 60-67. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2018-30-7
Розділ
КЛІТИННА БІОЛОГІЯ