Життєві плани старшокласників Одеси (за результатами моніторингового дослідження)

Светлана Романенко

Анотація


У статті наведені результати первинного аналізу даних останнього етапу моніторингу «Старшокласник – 2016. Життєві орієнтації і настрої; сучасна сім'я: батьки, діти», який проводиться відділенням соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з 1993 року з періодичністю один раз на три роки. Представлені матеріали дослідження викликають цікавість, як з погляду вивчення нинішнього покоління випускників шкіл, так і з погляду можливості зіставлення результатів аналогічних моніторингів, які проводяться практично всіма регіональними відділеннями Соціологічної асоціації України. Автор пропонує колегам-соціологам об'єднати зусилля з розробки загальної стратегії проведення наступного етапу моніторингу в рамках єдиної методики під керівництвом дослідницького комітету САУ. Така стратегія створить нові перспективи для переходу від опису окремих фактів, явищ і процесів, властивих одному місту, регіону, до пошуку загальних закономірностей, формулювання гіпотез, розробки концепцій, що змалюють цілісну картину по Україні, а також стануть у нагоді при проведенні міжнародних (порівняльних) досліджень.

Ключові слова


моніторинг; старшокласники; життєві плани; ціннісні орієнтації

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Hall G.S. Adolescence. Its Psychology and its Relation to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education / G. S. Hall. – New York, Appeton; 2 vols. – 1904.

Griffin C. Representation of Yauth. The Studi of Youth and Adolescence in Britain and America / C. Griffin. – Cambridge: Polity Press, 1999.

Эриксон Э. Идентичность. Юность и кризис / Эрик Эриксон. – М. : Прогресс, 2006. – 352.

Eisenstadt S.N. From Generation to Generation. Age Groups and Social Structure / S. N. Eisenstadt. – Glencoe: Free Press, 1956.

Кон И.С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 256 с.

Кон И.С. Дружба / И. С. Кон. – 4-е издание, доп. – СПб. : Питер, 2005. – 330 с.

Кон И.С. Психология старшеклассников / И. С. Кон – М. : Просвещение, 1980 – 192 с.

Омельченко Е. «Жертвы и / или насильники». Феномены подростковой сексуальности в фокусе западных теоретических дискурсов / Е. Омельченко // Другое поле. Социологические практики; под ред. Е. Л. Омельченко, С.А. Порфильева. – Ульяновск: Изд-во Государственного научного учреждения «Средневолжский научный центр», 2000. – С. 29–52.

Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації : колективна монографія / ; за ред. Сокурянської Л.Г. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2000. – 207 с.

Сокурянская Л.Г. Ценностные преференции подростков Харьковщины: динамика и факторы актуализации // Вестник Харьковского университета имени В.Н. Каразина. – №1101. – 2014. – 224-230.

Сокурянская Л.Г. Ценностные ориентации подростковой молодежи пограничья Центральной и Восточной Европы (по результатам международного исследования) / Сокурянская Людмила Георгиевна // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества. – Х.: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. – 2015. – 251-258.

Агамирьян Л. В. Досуговые практики как фактор социализации городских и сельских подростков / Агамирьян Любовь Викторовна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – Випуск 35. – 2015. – 92-98.

Agamiryan L. Practices of Leisure of Teenage Youth of Central and Eastern Europe’s Borderlands as a Space of Their Value Preferences Realization / Lyubov Agamiryan, Lyudmila Sokuryanska //Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies, 2016. –№ 2 (6). – P. 51-65.

Попова И.М., Романенко С.В., Савченко М.Ю. Старшеклассник – 2006. Жизненные ориентации и настроения; современная семья: родители и дети // Вiсник ОНУ. Соціологія і політичні науки. – Одеса, ОНУ, 2006. – Том 11. Випуск 10. – с. 89-108.

Sub/культуры: протест, коммуникация или обретение себя? / под ред. Победы Н.А. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2016. – 240 с. + ил.

Романенко С.В. Информатизация среднего образования: украинский вариант // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2010. – с. 658-662.

Романенко С.В. Об особенностях процесса информатизации украинских школ // Youth World Politic. [Электронный ресурс]. – 2014. – №1. – С. 11-18. – Режим доступа: http://ywp.niiopn.com/arkhiv/14-youth-world-politic-2014-1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.