Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

Міжрегіональний збірник наукових праць

До збірника включені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасної географічної освіти та картографічного її забезпечення; узагальнюється досвід і розкриваються перспективи розробки та впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, підготовки і видання нових картографічних творів, призначених для використання у школах, вищих навчальних закладах та в інших установах безперервної географічної освіти.

Фахове видання з географічних наук.

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8681 від 22.04.2004.

Збірник засновано у 2000 році.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 26 (2017)


Обкладинка