Vol 4, No 4 (2017)

East European Journal of Physics

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Original Papers

Yu. V. Kulish, E. V. Rybachuk
PDF
4-11
A. V. Terekhov, A. L. Solovjov, A. I. Prokhvatilov, V. V. Meleshko, I. V. Zolochevskii, J. Cwik, A. Los, A. D. Shevchenko, O. M. Ivasishin, Z. D. Kovalyuk
PDF
12-17
V. Trusova, G. Gorbenko, U. Tarabara, K. Vus, O. Ryzhova
PDF
18-29
A. E. Kokorev, V. M. Trusova, K. O. Vus, U. K. Tarabara, G. P. Gorbenko
PDF
30-36
P. I. Gladkikh, A. A. Kalamaiko, I. M. Karnaukhov, A. O. Mytsykov, A. Y. Zelinsky
37-41
V. B. Ivanskyi, O. N. Letuchyy, А. N. Orobinskyi, V. E. Ostrovskykh, H. V. Siroko
42-52
S. Reva, O. Turchin, V. Tkach, V. Ananieva
53-63
A. Yefremov, S. Reva
64-70
V. A. Lisovskiy, S. V. Dudin, N. N. Vusyk, V. A. Volkov, V. D. Yegorenkov, A. N. Dakhov, P. A. Ogloblina
71-80