PHILOSOPHY OF EDUCATION IN LVIV-WARSAW SCHOOL. THE PHILOSOPHICAL CULTURE PROJECT AND THE IDEA OF UNIVERSITY

  • Olha Honcharenko Doctor of Philosophy, Associate Professor at the Psychology, Pedagogic and Social-Economic Disciplines Department of the National Academy of State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi https://orcid.org/0000-0002-2710-6521
Keywords: philosophy of education, Lviv‐Warsaw School, philosophical culture, the idea of University

Abstract

Lviv‐Warsaw School (LWS) promoted philosophical culture project in society. Key values of this project were worldview, moral ideal, self cognition and critical thinking. LWS also attached great importance to the idea of university. LWS representatives contributed to solving the problems of the ideal university and its autonomy, academic freedom and communication, as well as place and importance of philosophy in university studies. Such issues as idea of university and philosophical culture are among main problems in philosophy of education. The aim of this article is to examine solving of these problems by LWS and thus, to argue that LWS has its philosophical conception of education. The first part of the paper arranges elements of LWS philosophical cultures, based on works of its members. It also reveals that, according to representatives of LWS, a worldview is a pointer in human life and a basis for scientific worldview; moral ideal is associated with moral autonomy and ethical creativity; self‐cognition is a natural desire of humans to cognize their “I”; criticism is a human ability to demonstrate independence of his or her ideas. The second part of this paper discloses the framework of LWS’s idea of university, based on its representatives` works. It shows that, according to them, unity of research and study is a timeless spiritual value of university; university autonomy is a prerequisite for highest spiritual benefits; academic freedom and communication is a prerequisite for meeting the ideal of university; philosophy is either a worldview or a science. The article is an extension of the article “Philosophy of Education in Lviv‐Warsaw School. Twardowski’s and his Students’ Philosophical Conceptions of Education”. Filozoficzne Problemy Edukacji. 2020 (3). This article analyses LWS’s contribution to philosophy of education through both Polish and Ukrainian branches.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajdukiewicz, K. (1985a). Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. In Ajdukiewicz, K. Język i poznanie, vol. II (pp. 127–142). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ajdukiewicz, K. (1985b). O potrzebie usługowego kursu logiki w programach studiów uniwersyteckich. In Ajdukiewicz, K. Język i poznanie, vol. II (pp. 192–25). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ajdukiewicz, K. (1985c). O wolności nauki. In Ajdukiewicz, K. Język i poznanie, vol. II (pp. 266–281). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ajdukiewicz, K. (2010). Philosophical issues and trends. Theory of cognition. Metaphysics: tutorial, Kyiv: Education of Ukraine.

Baley, S. (1947). Drogi samopoznanie, Kraków: Wiedza. Zawód. Kultura.

Baley, S. (2002a). The experiment in the science of psychology. In Baley, S. Collection of works in 5 volumes, 2 books, vol. I (pp. 151–170). Lviv-Odesa: Cogito.

Baley, S. (2002b). Esaay on logic. In Baley, S. Collection of works in 5 volumes, 2 books, vol. I (pp. 354–389). Lviv-Odesa: Cogito.

Baley, S. (2002c). The concept of ethical good and evil in modern philosophy. In Baley, S. Collection of works in 5 volumes, 2 books, vol. I (pp. 139–150). Lviv-Odesa: Cogito.

Blaustein, L. (1931). O ocenie samego siebie w wieku młodzieńczym, Poznań: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Bocheński, J.M. (2008). Autonomia uniwersytetu. In Bocheński, J.M. Sens życia i inne eseje, (pp. 60–71). Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.

Brożek, A. (2014). The significance of Kazimierz Twardowski in philosophy and culture, Pro-Fil [online] (pp. 32–46). 15 (1). [accessed 2021-03-20], available at: < dx.doi.org/10.5817/pf15-1-719 >

Czeżowski, T. (1989a). Aksjologiczne i deontyczne normy moralne. In Czeżowski, T. Pisma z etyki i teorii wartości moralne, (pp. 150–156). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Czeżowski, T. (1958a). Dydaktyka filozofii w nauczaniu uniwersyteckim. In Czeżowski, T. Odczyty filozoficzny, (pp. 310–313). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Czeżowski, T. (1938). Kazimierz Twardowski jako nauczyciel. In Kazimierz Twardowski. Nauczyciel – Uczony – Obywatel, (pp. 7–12). Lwów: Nakładem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Czeżowski, T. (1958b). O dyskusji i dyskutowaniu. In Czeżowski, T. Odczyty filozoficzny, (pp. 280–288). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Czeżowski, T. (1989b). O ideale uniwersytetu. In Czeżowski, T. Pisma z etyki i teorii wartości, (pp. 237–243). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Czeżowski, T. (1958c). O kulturze logicznej. In Czeżowski, T. Odczyty filozoficzny, (pp. 271–279). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Czeżowski, T. (1958d). O rzetelności, obiektywności i bezstronności w badaniach naukowych. In Czeżowski, T. Odczyty filozoficzny, (pp. 305–309). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Czeżowski, T. (1946). O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Toruń: Nakładem Księgarni naukowej T. Szczesny i S-ka.

Czeżowski, T. (1965). Sens i wartość życia. In Czeżowski, T. Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczny, (pp. 151–161). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dąmbska, I. (1992). Filozofia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowe w latach 1918–1939. In Twardowski, K. Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, (pp. 479–482). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Fragmenty filozoficzne (1934). Księga pamiątkowa ku uczczeniu piętnastolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa: Nakladem uczniów.

Hirnyk, О. (n.d.). Analysis of the main philosophical manuscript by H. Kostelnyk “Logic” [online], [accessed 2017-01-27], available at: < ruthenia.info/view/3576 >

Ivanyk, S. (2014). Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Warszawa: Semper.

Jadczak, R. (1991). Kazimierz Twardowski: twórca szkoły lwowsko-warszawskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jadczak, R. (1992). Wstęp. In Twardowski, K. Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, (pp. 7–80). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kostelnyk, H. (1936). Arcana dei. Way of the modern man’s faith, Lviv: Authors edition.

Kostelnyk, H. (1925). Three studies on cognition, Lviv: Edition of St. Paul Society.

Kotarbiński, T. (1970). Dążenia zrzeszeń naukowych w toku dzięjów. In Kotarbiński, T. Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych, (pp. 116–128). Wrocław-Warszawa- Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kotarbiński, T. (1987a). Kultura filozoficzna. In Kotarbiński, T. Pisma etyczne, (pp. 91–103). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1987b). O urabianiu poglądów na świat i życie. In Kotarbiński, T. Pisma etyczne, (pp. 104–105). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1987c). Próba charakterystyki oceny etycznej. In Kotarbiński, T. Pisma etyczne, (pp. 115–123). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1987d). Realizm praktyczny (1). In Kotarbiński, T. Pisma etyczne, (pp. 124–133). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1956). Sprawność i błąd. Z myślą o dobrej robocie nauczyciela, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Kotarbiński, T. (1987e). Zagadnienia etyki niezależnej. In Kotarbiński, T. Pisma etyczne, (pp. 140–149). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum.

Kotarbiński, T. (1936). Żywotne i mniej żywotne koncepcje zadań filozofii, Przegląd Filozoficzny” (pp. 366–367). XXXIX (IV).

Kuczyńska, A. (2011). Władysława Tatarkiewicza wizja Innego, Filo–Sofija (pp. 451–458). 13–14.

Kulchytskyi, О. (1985). Worldview and youth. In Kulchytskyi, О. Ukrainian personalism. Philosophical and ethnopsychological synthesis, (pp. 15–19). Munich-Paris: The Ukrainian Free University.

Lempicki, S. (1938). Rola Kazimierza Twardowskiego w uniwersytecie i w społeczeństwie. In Kazimierz Twardowski. Nauczyciel – Uczony – Obywatel, (pp. 31– 49). Lviv: Nakładem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Łukasiewicz, J. (1915). O nauce i filozofji, Przegląd Filozoficzny (pp. 190–196). XVIII (3–4).

Parys, J (ed.) (1992). Między Logiką a Wiarą, Montricher: Les Editions Noir sur Blanc.

Mońka-Stanikowa, A. (1987). Wstęp. In Nawroczyński, B. Dzieła wybrane, vol. I, (pp. 11–126). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ossowska, M. (1983a). Jeszcze o uniwersytetach. In Ossowska, M. O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, (pp. 166–169). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ossowska, M. (1983b). Wzór obywatela w ustroju demokratycznym. In Ossowska, M. O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, (pp. 355–366). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Perzanowski, J. (2009). Rozum – Serce – Smak w myśli Izydory Dąmbskiej. In Perzanowski, J. (ed.) Rozum – Serce – Smak. Pamięci Profesor Izydory Dąmbskiej (1904.1983), (pp. 13–22). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Swieżawski, S. (1978a). Swoistość uniwersytetów wyznaniowych. In Swieżawski, S. Człowiek i tajemnica, (pp. 160–176). Kraków: ZNAK.

Swieżawski, S. (1978b). Wspomnienie o profesorze Ajdukiewiczu. In Swieżawski, S. Człowiek i tajemnica, (pp. 189–197). Kraków: ZNAK.

Tatarkiewicz, W. (1971). O bezwzględności dobra. In Tatarkiewicz, W. Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, (pp. 211–289). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Twardowski, K. (2014). Autobiografia [5]. In Twardowski, K. Myśl, mowa i czyn, część II, (pp. 35–49). Kraków: Copernicus Center Press.

Twardowski, K. (1933). O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań: Uniwersytet Poznański.

Witwicki, W. (1920). Kazimierz Twardowski, Przegląd Filozoficzny (pp. IX–XIX). 23.

Yarema, Y. (1924). Introduction to philosophy. (Summary of lectures for the first semester of 1923/1924 at the Ukrainian Higher Pedagogical Drahomanov Institute in Prague. Prague: The Ukr. Ped. Drahomanov Institute Publishing.

Published
2021-12-29
Cited
How to Cite
Honcharenko, O. (2021). PHILOSOPHY OF EDUCATION IN LVIV-WARSAW SCHOOL. THE PHILOSOPHICAL CULTURE PROJECT AND THE IDEA OF UNIVERSITY. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series "Theory of Culture and Philosophy of Science&quot;, (64), 60-70. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2021-64-07