ФІЛОСОФІЯ, СОФІСТИКА І ДІАЛЕКТИКА В КИТАЙСЬКІЙ ТА ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФСЬКИХ ПАРАДИГМАХ

  • Ігор Павлович Білецький кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-4995-7842
Ключові слова: софістика, філософія, діалектика, парадигма

Анотація

В статті пропонується проаналізувати уявлення про те, що розуміється під такими інтелектуальними дисциплінами та практиками  як філософія, софістика та діалектика в китайській та західних парадигмах філософування. Західна філософська традиція спирається на т.зв. античну філософську парадигму (в якій філософія виступає практичною наукою досягнення щастя та уникнення страждань у чужому й ворожому світі), проходить через т.зв. авраамічну (у її християнській версії із її ідеєю монотеїзму та креаціонізму) і досягає нарешті сучасної сциєнтистської парадигми (із її опорою на природниче знання). Діалектика народжується в рамках античної парадигми, в ній можна три основні аспекти: сократівський (діалектика як метод міркування або навчання шляхом ведення усної бесіди), платонівський (діалектика як підхід, що розглядає протилежності не як виключаючі, а як доповнюючі одна одну), гегелівський або гегелівсько-марксистський (діалектика як підхід, в основі якого лежить принцип розвитку). Виникнення та зміна цих аспектів приблизно відповідають парадигмальним змінам у філософії.

Традиційна китайська філософська парадигма, як уже було зазначено, є організмічною. Організмізм зумовлений клановим характером традиційного  китайського суспільства. Усі відносини між людьми чітко поділяються на внутрішні  та зовнішні, тобто відносини всередині та за межами своєї групи. Традиційна китайська етика засуджує усе, що може порушити мир і гармонію всередині своєї групи. Суперечки нікого ні в чому не переконують, а лише породжують образи й порушують мир та злагоду всередині групи – і тому їх слід уникати. Звідси афористичний характер, який полягає в тому, що замість систематичного викладу та логічних аргументів використовуються афоризми та окремі оповідки, які легко западають у пам’ять, змушуючи читача чи слухача самому  приходити до відповідних висновків

Якщо інтелектуальний розрив при переході від античної до середньовічної філософії носив парадигмальний характер (переходу від античної до авраамічної парадигми із відповідним перепрочитанням та переінтерпретуванням відповідних філософських текстів), то в Китаї ми радше можемо просто спостерігати до-формування тієї самої парадигми через її звуження. Тобто, різні історичні умови та різні культури у ролі передумов дали абсолютно різні алгоритми розвитку, які демонструють окремі концептуальні паралелі. Але в абсолютно різних контекстах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Biletsky, I. P. (2017). Phenomenon of Science in the Context of the Philosophy’s Paradigms. Journal of the Kharkiv Karazin University. Issue “Theory of Culture and Philosophy of Science”. № 56. pp. 80–84. (In Ukrainian).

Biletsky, I. P., Konnova, N.O. (2016). Epistemological Perspectives of the Dialectical and Transdisciplinary Approaches in Nature and Socio-Humanitarian Sciences. IJournal of the Kharkiv Karazin University. Issue “Theory of Culture and Philosophy of Science” № 53. pp. 95–100. (In Ukrainian).

Dragalina-Chernaya, E.G. (2015). Disputes with Prescriptions: between Didactical Dialogue and Dialogue Semantics. Multivarious Sophistic: Inlegitimate Argumentation in the Intellectual Culture of the Middle Ages and earlier New Time Europe Red. P.V. Sokolov - Moscow, Edition House of the High School of Economics. pp. 76-92. (In Russian).

Jullien, F. (2001). The Path to the Goal: Bypass or Straight. Strategies of Sense in China and Greece. [V. Lysenko, Trans.]. Moscow: Moscow Philosophical Foundation. (In Russian).

Komarek, Stanislav. (2020). Europe at Crossroad. Lviv: Apriori, 496 p. (In Ukrainian).

Latour, Bruno. (2006). We Had No Modern. Essays on Symmetric Anthropology. St-Petersburg: Borey-Print. 238 p. (In Russian)

Pekar, Valeriy. (2020) Hai Tao the Master’s Conversations of Strategy.Kharkiv: Folio. 223 p. (In Ukrainian).

Popper, Karl. (2012). What is Dialectics? Ontology. Red. Vasiliy Kuznetsov. Moscow: Academical Project. 368 p. (In Russian).

Textbook of the Platonian Philosophy. (1986) Plato. Works. Moscow: Mysl’. 608 p. (In Russian).

Fung, Yu-lan. (1998). A Short History of Chinese Philosophy. St. Petersburg: Eurasia. (In Russian).

Shichalin, U.A. (2000). History of the Antique Platonism. Moscow: Greek-Roman Department. 440 p. (In Russian).

Gabor, Gary. (2019). Hermias on Dialectic, the Technē of Rhetoric, and the True Methods of Collection and Division. Studies in Hermias’ Commentary on Plato’s Phaedrus. Pp: 50–67. Études platoniciennes. https://doi.org/10.1163/9789004414310_006 ;

URL: http://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/1478

Hadot, Pierre. (1995). What is the Antique Philosophy? Qu’est-ce que la philosophie antique? Paris, Edition Gallimard. 464 p.

Pratt, Joseph and Zhao, Yingnan. (2019). A Daoist Critique of Dialectics and Why It Matters. April 12. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3140946 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3140946

Tian, Chenshan. (2003). Chinese Dialectics From Yijing to Marxism. Published in rhe United States of America by Lexington Books. 236 p.

Xinyan, Jiang. (2013). Chinese Dialectical Thinking—the Yin Yang Model. First published: 27 March. URL: https://doi.org/10.1111/phc3.12035

Yeung, Lorrita. (2019). Dialectics versus polemics in Chinese rhetoric: A study of indirection in Chinese and Chinese ESL argumentative writing as compared with English argumentative writing.Chinese as a Second Language Research. Volume 8. Issue 1. URL: https://doi.org/10.1515/caslar-2019-0002

Опубліковано
2021-12-06
Цитовано
Як цитувати
Білецький, І. П. (2021). ФІЛОСОФІЯ, СОФІСТИКА І ДІАЛЕКТИКА В КИТАЙСЬКІЙ ТА ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФСЬКИХ ПАРАДИГМАХ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (63), 23-32. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2021-63-03