РОЛЬ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ДІАЛОГУ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  • Олена Володимирівна Титар Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid/org/0000-0002-1951-7830
Ключові слова: інформаційне суспільство, діалог, плюралізм, філософська антропологія, трансдисциплінарність, інтегральний розвиток, глобалізація

Анотація

Визначити та охарактеризувати роль трансдисциплінарного та мультидисциплінарного діалогу у сучасному інформаційному суспільстві. Теоретичний базис дослідження складається з праць, присвячених сутності та розвитку інформаційного постнекласичного суспільства. Окремий блок становлять праці, присвячені знанням та науці, що змінюються у сучасних суспільствах під впливом інформатизації та глобалізації. Теоретичний базис дослідження заснований на уявленнях про трансдисциплінарність, трандисциплінарне поле наукових досліджень як поле діалогу різних наук та парадигм. Наукова новизна. Доводиться гіпотеза, що трандициплінарний діалог є одним з засадничих принципів формування сучасного інформаційного суспільства, в цьому здійснюється подвійний принцип діалогізування – відбувається як плюризація, діалогізування істини в науці та філософії, так і інший процес – наука та транс дисциплінарні дослідження сприяють розвитку нових інформаційних технологій, медіазації та демократизації суспільства, де інформаційне суспільство виступає як головний замовник та споживач трансдисциплінарного знання, пристосовуючи його до нових потреб медіа культури та діджиталізації. Показана роль трансдисциплінарного та міждисциплінарного діалогу в сучасному суспільстві, а також осмислення цього діалогу з точки зору філософії та гуманітарних наук. Доводиться необхідність демократизації та гармонізації знання, показано, що при розповсюдженні інтерактивного діалогу демократичні установи проникають в інформаційні структури, таким чином забезпечується можливість говорити про плюральність істини та взаємодоповнення різних способів пізнання. Розкрито, що трансдисциплінарність забезпечується особливими процедурами діалогу та наукового пошуку, в тому числі рефлексією та трансфлексією, фрактальністю, «включеним» поглядом, міжгалузевою експертизою, врахуванням екологічних параметрів. Завдяки діалогу відбувається центрування знання навколо людини та громадянського суспільства, поєднання антропологічної, соціально-філософської, фізико-математичної та екологічно-біологічної парадигм. Констатується, що розвиток трансдисциплінарното і наукового діалогу призводить до долання меж між гуманітарними та природничими підходами до реальності, універсалізації науки як способу пізнання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Олена Володимирівна Титар, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

доктор філософських наук, професор

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Академия, 1999. 956 с.

Гіденс Е. Нестримний світ. Як глобалізація перетворює наше життя / пер. з анг. Н. Поліщук. Київ: Альтерпрес, 2004. 100 с.

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 328 с

Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и философия синергетики.Что такое синергетика: Материалы междунар. конфер. «Путь в будущее – наука, глобальные проблемы, мечты и надежды», 26–28 ноября 2007 г., Ин-т прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва. [Электронный ресурс] / В.С. Степин. М.: РАН, 2007. URL: http://spkurdumov.ru/what/samorazvivayushhiesya-sistemy

Уилбер К. Интегральное видение [Электронный ресурс]. URL: http://www.yotube.com/watch?v=5pUbWugmLXO

Хартия трансдисциплинарности [Электронный ресурс]. URL: http://nicol.club.fr/ciret/index.htm

Цехмістро І.З. Постмодернізм і реляційний холізм у філософії науки. Сучасність. 1998. № 9. С. 91-101.

Опубліковано
2021-03-22
Цитовано
Як цитувати
Титар, О. В. (2021). РОЛЬ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ДІАЛОГУ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (62), 15-19. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-62-02