ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ ТУРИЗМУ

  • Олена Володимирівна Титар Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0002-1951-7830
Ключові слова: ідентичність, туризм, філософська антропологія, філософія туризму, антропологічний поворот, глобалізм

Анотація

Охарактеризувати явище сучасного туризму з філософської позиції, виявити ті антропологічні зміни, що приносить туризм в сучасну глобальну культуру, визначити зміни культурних ідентичностей, що відбуваються у глобальному вимірі під впливом індустрії туризму. Теоретинчий базис дослідження складається з праць, присвячених сутності та атрибутам колективних та індивідуальних ідентичнгостей. Окремий блок становлять праці, присвячені філософії туризму та соціально-культурним та антропологічним змінам, що виникають у сучасних суспільствах під впливом глобалізації. Теортетичний базис дослідження заснований на уявленнях про культурну ідентичність туриста як принципово мінливу та перформативну. Наукова новизна. Доводиться гіпотеза, що розвиток культурної індустрії туризму насамперед призводить до появи перформативних ідентичностей, коли можна говорити не просто про появу множинних ідентичностей, а про те, що етнічні та громадські ідентичності стають мінливими. Протиставлюється зовнішнє та внутрішнє мандрування, доводиться, що глобальний туризм спочатку спирався на зовнішній горизонтальний тип мандрування, лише останнім часом туризм став охоплювати зовнішне та внутрішне мандрування, тим самим стаючи туризмом освіти та саморозвитку. Виокремлено та охарактеризовано п’ять основних типів туристів, їх філософсько-антропологічні характеристики. Три типи зароджуються у добу модерну і пов’язані з горизонтальним способом мандрування, це бродяга (волоцюга), місіонер, художник. Для постмодерної доби характерно зародження нвого типу туриста – креативної особистості, а також принципові антропологічні зміни, які стосуються фланера, фланер вже шукає не стільки візуальних вражень, як було у модерний час, скільки вражень, що здатні викликати психологічні зрушення, антропологічні зміни через шок візуальної події Реального. Визначено, що до філософсько-антропологічних характеристик сучасного туризму можна віднести: «контрольований ризик», «атмосферність» як залучення до цілісного культурного комплексу, заміну розважального туризму на туризм самовдосконалення та освіти. Виявлено, що для ХХІ століття характерні два нові різновида туриста – фланер та креативна особистість. Фланер має на меті не подорож як таку, а спостереження за життям, без спроб його зміни. Креативна особистість, спостерігаючи за життям, змінює його та себе, ідентичності такої особистості принципово є множинними, а отже змінними в залежності від того чи іншого середовища та тих чи інших індивідуальних потреб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Володимирівна Титар, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

доктор філософських наук, професор

кафедри теорії культури та філософії науки

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Посилання

Бауман З. Идет ли богатство немногих на пользу всем прочим? / пер. с англ. Н. Эдельмана. Москва: Логос, 2015. 162 с.

Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. Ю. Асочаков. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 240 с.

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. Москва: Прогресс-Традиция, Территория будущего, 2007. 464 с.

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. Москва: Прогресс-Традиция, 2001. 303 с.

Сковорода Г. Твори. У 2-х т. Київ: АТ Обереги, 1994. Т. 1. 528 с.

Уваров В. Д. Борисов К. Г. Международные туристские организации. Москва: Международные отношения, 1990. 288 с.

Філософські нариси туризму / за ред. В. С. Пазенка. Київ: Український Центр духовної культури, 2005. 328 с.

Флорида Р. Креативный класс, люди, которые меняют будущее / пер. с англ. Н. Яцюк. Москва: МИФ, 2016. 598 с.

Опубліковано
2020-08-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Титар, О. (2020). ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ ТУРИЗМУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 15-22. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-02