ЛЮДИНА В ЕПОХУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗСУВІВ

У ПОШУКАХ ОПЕРТЯ

  • Світлана Григорівна Пилипенко Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0002-5949-0134
Ключові слова: людина, постлюдина, технології, етичний імператив, Земля

Анотація

Сучасні технології виступають обов’язковою складовою усього простору життя/буття людини, що набуває нової конфігурації на початку ХХІ століття. Ця ситуація актуалізує онто-антропологічний вимір технологічних зсувів теперішнього, що трансформують життєтворчість та життєдіяльність людини. Завдання дослідження полягає у визначенні конфігурації сучасних технологій. Останні продукують парадокс тотального технологічного буття, де виникає небезпека «розтілеснення» людини та «розлюднення» особистості. Ця ситуація підкреслює амбівалентність взаємозв’язку «людина – технологія»: людина не лише активно створює й використовує технологічні вироби, останні безпосередньо впливають на формування її особистості. Технології трансформують світоглядні дискурси, стверджують новий етап розвитку людства, що вимагає переосмислення засадничих констант існування/збереження людини. Зазначається, що сучасні технології є новим посередником між людиною і природою, які змінюють не лише природній світ, але й «посягають» на природу людини. Виникає небезпека трансформації людини в елемент техніки/технології.

У дослідженні підкреслюється, що за доби пришвидшеної технологізації соціально-гуманітарний дискурс зосереджується на можливостях нової доповненої та заміщеної реальності. Підкреслюється, що вплив технології на природу і людину має всеохопній характер. У цьому контексті нового звучання набуває проблема «Бути людиною» (Мирослав Попович).

У статті доводиться необхідність пошуку опертя у світі, що перебуває під владою технологічних інновацій. Ця ситуація актуалізує етичний імператив «буттям треба опікуватися» (Ганс Йонас), що вимагає переосмислення співвідношення «людина – технологія – природа» в координатах «ти повинен/ти неповинен». Останні віддзеркалюють як технологічний розвиток, так й екологічну кризу початку ХХІ століття. Підкреслюється, що онто-антропологічний вимір технологічної реальності надає нові можливості для дослідження взаємозв’язку «людина – Земля», де остання є матрицею життя/буття людства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Григорівна Пилипенко, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

кандидат філософських наук, доцент, докторант

кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського

спілкування» та соціально-гуманітарних

дисциплін Харківського національного

технічного університету сільського господарства

імені Петра Василенка

Посилання

Андрос Є. І. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного. Бівалентність людського єства та проблема метафізичного зла. Київ: Наукова думка, 2010. С. 6–86.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко. Київ: Лібра, 2001. 400 с.

Кисельов М. М., Гардащук, Т. В., Зарубицький, К. Є, Деркач, В. Л. та Вишняк Є. Д. Екологічні виміри глобалізації. Київ: Парапан, 2006. 260 с.

Мелков Ю. А. Человекомерность постнеклассической наук. Киев: ПАРАПАН, 2014. 254 с.

Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция. Москва: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.

Фромм Э. Человеческая ситуация / пер. с англ. Д. Леонтьева. Москва: Смысл, 1995. 239 с.

Хейлз К. Н. Як ми стали постслюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / пер. з англ. Є. Т. Марічева. Київ: Ніка-Центр, 2013. 426 с.

Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. Харків: КСД, 2019. 416 с.

Ямпольский М. Экран как антропологический протез. 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://royallib.com/read/yampolskiy_mihail/ekran_kak_antropologicheskiy_protez.html#0

Bailey L. H. The Holy Earth New York: Charles Scribner’s Sons, 1915. [Электронный ресурс]. URL:

Steffen W., Crutzen P., Mcneill J. The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature. Ambio. 2008. №36. P. 614–621. https://www.pik-potsdam.de/news/public-events/archiv/alter-net/former-ss/2007/05-09.2007/steffen/literature/ambi-36-08-06_614_621.pdf

Thomas M. A. The Voices of Nature: Toward a Polyphonic Conception of Philosophy. Telos. 2016. Issue 177. P. 145–167. https://doi.org/10.3817/1216177145.

Warwick K. Homo Technologicus: Threat or Opportunity? Philosophies. 2016. No. 1. P. 199–208. https://doi.org/10.3390/philosophies1030199. URL: https://www.mdpi.com/2409-9287/1/3/199.

Опубліковано
2020-08-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Пилипенко, С. (2020). ЛЮДИНА В ЕПОХУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗСУВІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки», (61), 81-89. https://doi.org/10.26565/2306-6687-2020-61-09